Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Koronavirus vs. Flatio Storno podmínky v případě COVID-19 omezení
Kategorie

Storno podmínky v případě COVID-19 omezení

Skrze nejistou budoucnost způsobenou COVID omezeními, která se liší celosvětově a objevují se/mizí velice často, jsme se rozhodli upřesnit praktické použití storno podmínek pro případ, že nastanou COVID omezení (tzv. ”COVID storno podmínky”). Standardní Flatio storno podmínky zůstávají stále platné a je pouze a jen na nájemnících, jaký postup (standardní nebo COVID) s ohledem na jejich aktuální situaci zvolí.

5. února 2021: Pro vstup do ČR platí nová pravidla, která se vztahují jak na příjezd cizinců, tak na návrat českých občanů a rezidentů zpět do České republiky. Přečtěte si více na webu Ministerstva vnitra České republiky.

Uplatnit COVID storno podmínky má nájemník nárok pouze když

 • lokalita, ve které se nachází nájemníkem pronajatý byt, je v karanténě a nájemníkovi je zakázán vstup do této lokality
 • země nájemníkova příštího pobytu je v izolaci a je mu zakázáno překročit hranice (je mu znemožněn vstup do země)
 • nájemník je v karanténě nařízené státní autoritou
 • země nájemníkova aktuálního pobytu byla uvržena do izolace a je mu zakázáno překročit hranice (je mu znemožněno opustit danou zemi)

Všechny výše popsané situace musejí nastat až po podpisu smlouvy o pronájmu a platbě prvního nájmu. Pokud se nájemník nachází v procesu podpisu smlouvy a některé z těchto situací již nastaly, nemá nárok na postup dle COVID storno podmínek.

Využití COVID storno podmínek musí být podloženo čestným prohlášením (ke stažení zde). Toto čestné prohlášení musí nájemník následně doručit majiteli (vám) skrze Flatio zprávy.

Za všech ostatních okolností mohou být uplatněny pouze standardní storno podmínky.

První nájem

S ohledem na skutečnost, že smlouva o pronájmu s nájemníkem je i v době COVID omezení stále platná, ale skrze vyšší moc se nájemník nemůže nastěhovat v odsouhlaseném datumu nastěhování, první nájem je bezpečně uchován na Flatio sběrném účtu do doby než:

 • okolnosti odezní a nájemník se bude moci nastěhovat. Po dobu, po kterou nájemník nebude moci užívat pronajatý byt, nebude platit žádný nájem a jeho platební kalendář bude aktualizován s ohledem na nové datum nastěhování. Datum vystěhování je stále stejné, pokud se s nájemníkem nedohodnete na změně.
  • První nájem bude odeslán majiteli poté, co se nájemník skutečně nastěhuje.
 • smlouva o pronájmu expiruje, protože okolnosti stále přetrvávají (takže nájemník není schopen se do bydlení nastěhovat skrze vyšší moc)
  • První nájem bude vrácen v plné výši na nájemníkův bankovní účet do 30 pracovních dnů po konci smlouvy o pronájmu.
 • se vy a váš nájemník dohodnete na výpovědi smlouvy o pronájmu za podmínek, na kterých se oba domluvíte (ukončení smlouvy o pronájmu dohodou).
  • První nájem bude rozdělen s ohledem na dohodu, kterou jste s nájemníkem uzavřeli, do 45 pracovních dnů od ukončení smlouvy o pronájmu. Mějte na paměti, že nájemník může stále zrušit smlouvu za pomocí standardních storno podmínek.

Poplatek pro Flatio

Poplatek pro Flatio vám nebude účtován až do doby, než se nájemník nastěhuje. V případě ukončení smlouvy o pronájmu vzájemnou dohodou před samotným nastěhováním nájemníka vám bude poplatek pro Flatio odečten z té části prvního nájmu, kterou se rozhodnete ponechat si.

Byl tento článek přínosný?