Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak si nastavit ceny Jaká práva a povinnosti vyplývají z možnosti složení klasické kauce?
Kategorie

Jaká práva a povinnosti vyplývají z možnosti složení klasické kauce?

Poplatek za zprostředkování

V případě, že se pro možnost složení klasické kauce u pronájmů od 180 dní rozhodnete, je nutné mít na paměti, že se mění způsob výpočtu a úhrady poplatku za zprostředkování pro Flatio. 

Ten je v tomto případě vypočítán jako suma všech poplatků, které byste v rámci daného pronájmu odvedli, a Flatio si ji odečte jednorázově při přeposlání prvního nájmu; takto vypočtená maximální částka za zprostředkování přitom může být pouze do výše jednoho nájmu (dle konkrétní smlouvy o pronájmu). 

V případě, že dojde ke zkrácení pobytu, např. dřívějšího ukončení smlouvy o pronájmu výpovědí, se poplatek za zprostředkování poměrově nevrací.

Pro snazší pochopení výběru poplatku za zprostředkování si uvedeme modelový příklad

Představte si rezervaci, u které je výše nájmu za 30 dní 20 000 Kč. Tato rezervace trvá přesně 180 dní (podléhá tedy nároku na vratnou kauci) a nájemník za ni zaplatí 6 nájmů spolu s vratnou kauci.

Poplatek za zprostředkování pro pronajímatele na Flatio aktuálně činí 7,5 % + DPH, což v tomto modelovém případě činí 1 816 Kč (1 500 Kč + 21% DPH) z každého nájmu. Suma všech poplatků za zprostředkování v rámci tohoto příkladu se tedy rovná částce 6 x 1 816 Kč = 10 896 Kč. Tuto částku si Flatio odečte v moment přeposlání prvního nájmu, a majitel obdrží zbylých 9 104 Kč. Z dalších nájmů si Flatio nic nestrhává a majiteli jsou odeslány v plné výši.

Pokud by rezervace byla např. na celých 12 měsíců, suma všech poplatků za zprostředkování by činila 12 x 1 816 Kč = 21 792 Kč. Flatio si však může odečíst na poplatcích maximálně jeden nájem (za 30 dní), v tomto případě tedy 20 000 Kč. První nájem by se tedy majiteli neodeslal, obdržel by až všechny ostatní nájmy.

Složení kauce

Pokud je klasická kauce řádně nastavená v aplikaci Mé pronájmy a nájemník si poté vytvoří žádost o rezervaci, na kterou se nastavená kauce bude vztahovat, musí ji uhradit do dne počátku smlouvy o pronájmu (tj. do dne nastěhování dle smlouvy) na Flatio účet, odkud bude přeposlána v plné výši vám (vratná kauce nepodléhá Flatio poplatku za zprostředkování) v ten samý den, ve který bude přeposlán první nájem

V každém případě doporučujeme se nespoléhat pouze na výběr klasické (vratné) kauce, ale nezapomenout také na podpis předávacího a přebíracího protokolu spolu s pořízením fotografií bydlení z momentu předání bydlení nájemníkovi a převzetí bydlení zpět. Tyto materiály vám pomohou vyhnout se případným nedorozuměním

Vyúčtování kauce

Do 7 dnů od konce smlouvy o pronájmu (včetně 7. dne) musíte předložit nájemníkovi vyúčtování kauce, tzn. informaci o tom, jak s jeho kauci naložíte (ideálně přes sekci Zprávy v aplikaci Mé pronájmy), a domluvit se s ním na způsobu výplaty vratné kauce (hotově či bankovním převodem na účet nájemníka). Pokud se tak nestane a budeme mít od nájemníka informaci, že od vás vyúčtování kauce neobdržel, může vám Flatio dle Všeobecných obchodních podmínek stanovit pokutu až do výše jednoho nájmu.

Jak kauci vyúčtovat?

Ačkoliv předpokládáme, že ve většině případech bude docházet k vrácení kauce v plné výši, může se samozřejmě stát, že budete nuceni využít část kauce na úhradu vzniklých nákladů. Zde je potřeba zmínit, že vratnou kauci je možno použít na položky vyplývající z právních předpisů, tzn. k úhradě případných pohledávek na nájemném či na škodách v bydlení (nikoliv na úklidové služby). 

Vratná kauce může být čerpána také na nedoplatky vzniklé při vyúčtování energií, zde je však třeba vzít na vědomí, že ceny na Flatio jsou konečné včetně poplatků za energie, přičemž dle smlouvy o pronájmu je na poplatky za služby vyhrazeno 25 % ceny z nájmu. Pokud tedy nájemník svou spotřebou nepřesahuje vyhrazenou částku, není možné si nedoplatky vzniklé při vyúčtování energií nárokovat z vratné kauce (nájemník má totiž energie hrazené v rámci placeného nájemného).

Ať už budete kauci vracet v plné výši nebo její část hodláte využít na úhradu vzniklých nákladů, doporučujeme nájemníkovi sepsat přehledný dokument, ve kterém bude znázorněna: 

  • výše složené kauce
  • případné položky, na jejichž úhradu hodláte složenou kauci využít (včetně průkazných materiálů, např. kopie platebních dokladů či vyúčtování energií) spolu s konkrétními částkami,
  • výše kauce, která bude vrácena nájemníkovi,
  • způsob, kterým bude stanovená částka vrácena (hotově či bankovním převodem spolu s konkrétním číslem účtu).

Abychom vám usnadnili práci, vytvořili jsme pro vás vzor takto sepsaného dokumentu, který najdete v aplikaci Mé pronájmy (Můj profil -> Dokumenty -> Vyúčtování kauce).

Byl tento článek přínosný?