Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Nastěhování a vystěhování nájemníka Co je Garanční kauce a jak na ni mohu získat nárok?
Kategorie

Co je Garanční kauce a jak na ni mohu získat nárok?

I když všechny zájemce o bydlení prověřujeme na příslušných úřadech a snažíme se vám tak přivádět pouze vážné a solidní zájemce o vaše bydlení, jsme si vědomi hodnoty nemovitosti, kterou vkládáte do banku a také absenci kauce při pronájmech kratších než je 180 dní.

Proto jsme se rozhodli zřídit tzv. Garanční kauci (GK), která má za úkol pokrýt případné výdaje spojené s neukázněným nájemníkem či nečekanými haváriemi vzniklými během jeho pobytu u vás až do výše 250 000 Kč. Funkcí garanční kauce však není pojištění vašeho bydlení, a není ani jejím účelem toto pojištění nahradit.

DŮLEŽITÉ! Garanční kauci nelze využít u těch rezervací, které jsou delší než 180 dní, a na které se vztahuje výběr klasické (vratné) kauce dle nastavení u nabídky v aplikaci Mé pronájmy - klasická kauce totiž plně nahrazuje Flatio Garanční kauci. Přečtěte si více o možnosti výběru klasické kauce zde.

Podmínky Garanční kauce

Aby bylo možné nárokovat proplacení škody z Garanční kauce, je třeba splnit následující podmínky:

  • oznámit co nejdříve, tj. maximálně do jednoho dne po převzetí bydlení, vzniklé škody,
  • zaslat materiály prokazující vznik a výši škody do jednoho týdne od ukončení nájmu (materiály se v tomto případě rozumí vyplněné a oběma stranami podepsané Předávací a Přebírací protokoly, které je nutné podložit fotografiemi bydlení z momentu předání nájemníkovi a převzetí zpět),
  • doložit, že jste nájemníkovi odeslal výzvu k náhradě vzniklé škody.

Všechny materiály, které nám v tuto chvíli zašlete, musí prokazatelně popisovat stav před a po vzniku škody, stejně jako musí upřesnit náklady, které jsou nezbytné pro vrácení vašeho bydlení do původního stavu (respektive stavu před vznikem škody).

Pokud náš posuzovací tým nabyde dojmu, že materiály nejsou dostačující, můžeme si vyžádat jejich doplnění nebo přímo nárokovat návštěvu vašeho bydlení. Je třeba také zmínit, že vaše spoluúčast jakožto majitele bydlení je vyčíslena na 25 % skutečně prokázané škody, maximálně však po vás můžeme požadovat spoluúčast do výše 5 000 Kč.

Vyloučené případy

Flatio Garanční kauce se nevztahuje na následující případy:

  • ceniny, umělecká díla a hotovost,
  • opotřebění vzniklé běžným používáním,
  • nedoplatky vzniklé na nájemném a energiích,
  • škodu, která by mohla být vyplacena z pojištění domácnosti nebo nemovitosti,
  • škodu způsobenou nájemníkem, se kterým jste ani přes naše písemné doporučení okamžitě neukončil smlouvu o pronájmu.

Délka zpracování požadavku na Garanční kauci

Ve většině případů se snažíme požadavky na využití Flatio Garanční kauce vyřizovat v rámci 14 dnů. Tato lhůta se však může prodloužit v závislosti na kvalitě a úplnosti jednotlivých podkladů, které nám zašlete, na výši vyčíslené škody a také na spolupráci (respektive komunikativnosti) ze strany nájemníka.

Co se stane, když jsou peníze vyplaceny?

Poté, co vám jsou prokázané škody z Garanční kauce vyplaceny, od vás potřebujeme plnou moc, abychom mohli začít vymáhat náhradu škody. Tím je pro vás celá záležitost uzavřena.

Byl tento článek přínosný?