StayProtection pro pronajímatele - Flatio
Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Zažijte zcela novou úroveň bezpečnosti
pro pronajímatele.

Rental Insurance pro pronajímatele - Powered by AXA

Flatio ve spolupráci se společností AXA poskytuje pronajímatelům komplexní krytí, které zahrnuje pojištění odpovědnosti, asistenční služby a právní ochranu spolu s rychlým řešením případů a nepřetržitou online podporou.

Podpora 7 dní v týdnu

Jsme s vámi na každém kroku, od uvedení nemovitosti na naši platformu až po uzavření nájemní smlouvy. Náš tým je vždy k dispozici, aby vám pomohl, poradil a zajistil bezproblémový proces pronájmu. Všechny vaše požadavky vyřešíme do 24 hodin.

Platby předem

S Flatio platí nájemci nájemné předem, takže se nikdy nemusíte obávat nezaplaceného nájemného. Je to další vrstva finanční jistoty, na kterou se můžete plně spolehnout.

Předem připravená nájemní smlouva

Jste chráněni nájemní smlouvou Flatio, která je k dispozici v 7 jazycích. Je přívětivá pro pronajímatele, a zároveň je určena pro flexibilní pobyty. Nájemní smlouvy jsou automaticky generovány a připraveny k podpisu pouhým jedním kliknutím. Navíc jsou bezpečně uloženy ve vašem profilu.

Varování před rizikovostí nájemce

Důvěryhodnost nájemců si můžete ověřit kontrolou hodnocení, která obdrželi ze svých předchozích pobytů. Pro další kontrolu spolehlivosti nájemců poslouží jejich osobní doklady.

Rental Insurance pro pronajímatele - Powered by AXA

Co z toho budete mít? Hodně!

Škody na majetku
Škody způsobené psem/kočkou
Škoda způsobená jiné osobě
Ušlý zisk
Limit 20 000 EUR na pronájem
Havarijní stav
Deratizace, hubení škůdců a dezinfekce
Zablokování dveří a zámků
Opravy domácích spotřebičů
Limit 500 EUR na smlouvu
Limit 1 000 EUR na pronájem
2 hodiny zdarma na pronájem

Jedinečné Rental Insurance vyvinuté společnostmi Flatio a AXA

Rychlé a efektivní vyřízení případu do max. 30 dnů a aby vám společnost AXA usnadnila práci, poskytuje nepřetržitou online podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S Flatio nejste na své cestě pronajímání nikdy sami!

Zdarma pro všechny pobyty, které nevyžadují kauci.

Ideální doplněk pojištění domácnosti a nemovitosti

Pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti a Rental Insurance od AXA pomáhají chránit váš majetek, vždy jiným způsobem. Rental Insurance se vztahuje zejména na problémy při pronájmu, nejen na škody na majetku. Veškerá tato krytí nabízejí kombinaci pro kompletní ochranu vašeho majetku.

Pojištění nemovitosti (není poskytováno Flatio)
Fyzická struktura budovy (bytu, domu) a jejích stěn, střechy a podlah.
Škody/ztráty způsobené požárem, výbuchem, povodní, zemětřesením, vandalismem atd.
Opravy nebo rekonstrukce nemovitosti
Rental insurance
poskytováno Flatio
Poškození vaší nemovitosti a její konstrukce (např. stěny, podlahy) v souvislosti s pronájmem
Ztráta nebo poškození vašeho majetku (např. televizoru) během pronájmu; odpovědnost nájemce za škody.
Asistenční služby při řešení havarijních situací ve vaší nemovitosti (instalatér, topenář, plynař, elektrikář, opravář spotřebičů).
IT asistence při problémech s připojením k internetu
Zablokované dveře nebo ztracené klíče
Ušlý zisk (až za dva měsíce)
Pojištění domácnosti (není poskytováno Flatio)
Obsah vaší nemovitosti (nábytek, spotřebiče, oblečení, osobní věci)
Krádež, požár, povodeň, vandalismus
Krytí odpovědnosti (škody na majetku nebo zdraví jiné osoby)
Náhrada ztracených nebo poškozených předmětů

Veškeré informace o podrobnostech pojištění si můžete přečíst v naší Nápovědě.

Často kladené dotazy

Co je Rental Insurance pro pronajímatele - Powered by AXA?

Flatio Rental Insurance pro pronajímatele je krytí, za kterým stojí AXA, jedna z pěti největších světových pojišťovacích společností.

Náš plán pojištění odpovědnosti přesahuje rámec běžných škod na majetku a zahrnuje rozsáhlé krytí odpovědnosti za škody způsobené domácími mazlíčky, náhodné škody způsobené jiné osobě a dokonce i ztrátu zisku v důsledku problémů způsobených nájemcem.

Ale to není všechno! Máme připravenou pomocnou ruku v podobě asistenčních služeb pro opravy v domácnosti, hubení škůdců, problémy se zámky, poruchy spotřebičů, a dokonce i problémy s IT. Poskytujeme také právní ochranu a nepřetržitou online podporu, takže máte spolehlivou pomoc na dosah ruky, kdykoli ji potřebujete.

Nezapomeňte však, že naše Rental Insurance funguje ruku v ruce s pojištěním vaší domácnosti a nemovitosti a doplňuje je, aby dohromady vytvořily maximální bezpečnost pro váš majetek.

Je Rental Insurance pro pronajímatele zdarma?

Rozhodně! Jednou z fantastických vlastností našeho Rental Insurance pro pronajímatele je, že je nabízeno zcela zdarma!

Vztahuje se Flatio Rental Insurance na všechny rezervace včetně těch, kde je vyžadována vratná kauce?

Na všechny rezervace provedené prostřednictvím Flatio, kde není nevyžadována vratná kauce, se automaticky vztahuje naše bezplatné Rental Insurance. Pouze rezervace, kde je vyžadována vratná kauce, nemohou být kryty, protože samotná kauce slouží jako forma ochrany.

Rental Insurance je k dispozici ve všech zemích světa.

Jak Rental Insurance pro pronajímatele interaguje s mým pojištěním domácnosti nebo nemovitosti?

Flatio Rental Insurance pro pronajímatele je navrženo tak, aby doplňovalo, nikoli nahrazovalo, vaše osobní pojištění domácnosti nebo nemovitosti. Vaše osobní pojištění se obvykle vztahuje na obecné scénáře, jako jsou přírodní katastrofy a krádeže. Oproti tomu se rental insurance (pojištění pronájmu) zaměřuje na specifické situace vyplývající z procesu pronájmu.

Naše Rental Insurance poskytuje specializované krytí pro aspekty, jako je náhodné poškození majetku, škoda způsobená domácím zvířetem, škoda způsobená jiné osobě a ztráta zisku v důsledku škody způsobené nájemcem. Dále nabízí pojištění asistenčních služeb pro případy poruch, hubení škůdců, zabouchnutí dveří, opravy spotřebičů, asistence v oblasti IT a také pojištění právní ochrany pro případy sporů souvisejících s nájemcem.

Společně s vaším osobním pojištěním umožňuje naše Rental Insurance bezpečný, efektivní a bezstarostný pronájem.

Co je z Rental Insurance vyloučeno?

V rámci Flatio Rental Insurance pro pronajímatele jsou určité okolnosti z krytí vyloučeny. Některé z konkrétních výluk jsou:

  • Škody, které byly předvídatelné nebo známé v době sjednání krytí: Jedná se o škody, které bylo možné předvídat nebo které byly známy již v době aktivace Rental Insurance. Příkladem může být existující zatékání do střechy, které nebylo opraveno, což následně vede k poškození nemovitosti vodou.
  • Škody způsobené postupnými nebo dlouhodobými procesy: Jedná se o škody, které vznikají po delší dobu a obvykle nejsou náhlé nebo nahodilé. Klasickým příkladem je vznik a rozšíření plísní, k čemuž může dojít v důsledku přetrvávající vlhkosti po dobu několika měsíců nebo let.
  • Opotřebení: Poškození způsobená běžným používáním nebo opotřebením.
  • Poškození společných prostor: Poškození, ke kterým dochází ve společných prostorách bytových domů a nemovitostí s více jednotkami, jako jsou chodby, schodiště, společné půdy a sklepy.
  • Poškození hotovosti, uměleckých předmětů a cenností: Pojištění se nevztahuje na ztrátu nebo poškození hotovosti, uměleckých děl a jiných cenných předmětů.
  • Náklady na úklid: Přestože úklid obecně není pojištěn, AXA vám může poskytnout právní pomoc, abyste nájemce přiměli k úhradě úklidu.

Upozorňujeme také, že krytí asistenčních služeb souvisejících s domácími spotřebiči má specifické podmínky. Spotřebiče musí být mladší 7 let a jejich cena v době pořízení musí být minimálně 100 EUR.

Další informace a příklady naleznete v tomto článku v naší Nápovědě.

Jak mohu od AXA požadovat kompenzaci nebo jiné výhody?

Rental Insurance můžete uplatnit prostřednictvím formuláře v aplikaci Mé pronájmy, který naleznete v detailu smlouvy v sekci Nájemníci, nebo se můžete přímo obrátit na AXA asistenci telefonicky nebo e-mailem.

V každém případě probíhá komunikace přímo mezi pronajímatelem a AXA. Jejich podpora je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a každý případ je vyřešen maximálně do 30 dnů.

Odškodnění jsou rovněž řešena přímo společností AXA.

Jak dlouho trvá získání kompenzace od AXA?

Jakmile je vaše pojistná událost kompletně podána, AXA zajistí řešení do maximálně 30 dnů. Pokud bude váš požadavek schválen, odškodnění bude následně odesláno do 14 dnů po datu uzavření případu. Tato politika je součástí jejich závazku rychlého a efektivního řešení případů.

Nezapomeňte, že tato lhůta se může lišit v závislosti na složitosti vašeho případu a úplnosti poskytnutých informací. Proto doporučujeme, abyste při předkládání případu sdělili co nejvíce informací.

Mohou Rental Insurance využívat i nájemci?

Ano, i pro vaše nájemníky je Flatio Rental Insurance výhodné. I když je určeno speciálně pro pronajímatele, většina služeb se vztahuje i na nájemníky. To znamená, že pokud se během jejich pobytu vyskytne nějaký zádrhel, mohou to řešit přímo s AXA, čímž vám ušetří bolesti hlavy.

Nájemníci však nemají přístup k aspektu právní ochrany pojištění, který je určen výhradně pro pronajímatele.

Platby předem

Platby předem

Ve Flatio jsme zvolili proaktivní přístup k finančnímu zabezpečení - všechny nájmy jsou placeny předem, což znamená, že se nikdy nemusíte obávat, že nájemníci zůstanou ve vaší nemovitosti zdarma. Náš systém plateb předem zajišťuje, že budete mít vždy finanční klid, který si jako pronajímatel zasloužíte. Zajistíme vám, že vaše nemovitost bude vždy pronajata za správných podmínek.

Vyzkoušejte jedinečnost Flatio, kde se prolínají platby nájemného předem, finanční jistota a zákonnost, což vám nabízí cestu k pronájmu bez stresu a s jistotou.

Varování před rizikovostí nájemce

Rozumíme důležitosti důvěryhodnosti. Proto jsme implementovali funkce, které vám umožní snadno ověřit spolehlivost nájemce. Díky našemu systému hodnocení vždy získáte poznatky z minulých zkušeností jiných pronajímatelů, což vám umožní získat komplexní představu o potenciálních nájemnících prostřednictvím zpětné vazby z jejich předchozích pobytů.

Tím však nekončíme. Abychom přidali další vrstvu jistoty, poskytujeme možnost kontroly důvěryhodnosti nájemníků pomocí jejich osobních dokladů. Tím je zajištěno, že informace poskytnuté nájemcem jsou legitimní a že jednáte se spolehlivou osobou.

S těmito nástroji, které máte k dispozici, můžete být klidní, protože učiníte informované rozhodnutí o svém příštím nájemci. Ve Flatio se snažíme vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro bezstarostný pronájem.

Varování před rizikovostí nájemce
Předem připravená nájemní smlouva

Předem připravená nájemní smlouva

Vaše ochrana je pro nás nejvyšší prioritou. Proto nabízíme nájemní smlouvu pro pronajímatele v 7 různých jazycích (angličtina, čeština, portugalština, španělština, maďarština, němčina a polština). Dbáme na to, aby v každé zemi byla nájemní smlouva snadno dostupná jak v místním jazyce, tak v angličtině pro maximální pohodlí a přehlednost. Naše nájemní smlouva je navržena tak, aby usnadňovala flexibilní pobyty bez ohledu na to, odkud pocházíte vy nebo vaši nájemníci.

Navíc můžete zapomenout na stres z papírování a právních složitostí. Naše smlouva je generována automaticky a lze ji podepsat jediným kliknutím! Navíc je vždy bezpečně uložena ve vašem profilu, takže k ní máte snadný přístup, kdykoli ji potřebujete.

Podpora 7 dní v týdnu

Náš specializovaný tým je vám k dispozici již od uvedení nemovitosti na naši platformu až po dokončení samotného pronájmu, a je připraven usnadnit vám cestu. Díky specializované podpoře v několika jazycích vám slibujeme, že všechny vaše požadavky vyřešíme nejpozději do 24 hodin a zajistíme, že vaše záda budou krytá.

Podpora 7 dní v týdnu
landlord
Zvolte Flatio a pociťte rozdíl!

Na Flatio nenabízíme pouze pojištění pronájmu. Poskytujeme klid, jednoduchost a flexibilitu v každém aspektu nájemního procesu.

Nabídněte svou nemovitost