Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele StayProtection pro pronajímatele Na co se vztahuje Flatio Rental Insurance, a na co naopak nikoliv?
Kategorie

Na co se vztahuje Flatio Rental Insurance, a na co naopak nikoliv?

Rental Insurance - Powered by AXA je součástí našeho plánu StayProtection pro pronajímatele, který představuje komplexní balíček ochrany pro vás a vaší nemovitost. Flatio Rental Insurance je poskytováno výhradně pro pronajímatele na Flatio a je zcela zdarma! Můžete jej využít na všechny své rezervace, kde nevyžadujete platbu vratné kauce (více informací naleznete zde).

Na co se Rental Insurance vztahuje?

Naše Rental Insurance se skládá ze tří rozdílných balíčků - pojištění odpovědnosti, pojištění asistenčních služeb a a pojištění právní ochrany. Pokrývá tedy různé aspekty.

 • Škody na majetku
  • Pokrýváme veškeré náhodné a nenadálé škody, které způsobil Flatio nájemce v pronajaté nemovitosti včetně škod způsobených jeho kočkami či psy! 
  • Mějte prosím na paměti, že Rental Insurance nenahrazuje pojištění domácnosti ani pojištění nemovitosti. O tom, jak se tyto druhy pojištění vzájemně doplňují, se dočtete v tomto článku.
 • Škody způsobené jiným osobám
  • Představte si, že váš nájemce nechá téci vodu, která začne zatékat k sousedovi v přízemí! Žádné starosti, i tyto neočekávané náklady mohou být hrazeny z Rental Insurance.
 • Ztráta příjmu
  • Ztráta příjmu představuje situace, kdy nemůžete ubytovat nového nájemce, protože váš dosavadní nájemce zanechal závažné škody na vaší nemovitosti. Krytí se vztahuje až na ekvivalent dvouměsíčního nájemného!
  • Vezměte prosím v potaz, že aby bylo možné tento nárok uplatnit, je potřeba, aby původní nájemce, tj ten, který způsobil škody a tedy i situaci, kdy vám vznikla ztráta příjmu, musí mít podepsanou nájemní smlouvu prostřednictvím Flatio (nikoli prostřednictvím jiné platformy pro pronájmy).
 • Havarijní stav
  • Pokud se objeví nějaká porucha, AXA Assistance je vám plně k dispozici na telefonu. Ať už vy nebo nebo váš nájemník řešíte problémy s instalatérskými pracemi, napadením škůdci nebo jakoukoli poruchou domácího spotřebiče, kryjeme vám záda.
  • DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Na asistenční služby, které jsou poskytovány v případě poruchy domácího spotřebiče, se vztahují určité podmínky, aby bylo možné krytí uplatnit. Spotřebič musí být jednak mladší 7 let, a jednak minimální cena spotřebiče v době jeho nákupu musí být minimálně 100 EUR. Tato pravidla platí pro všechny domácí spotřebiče s výjimkou klimatizací.
 • Asistence v oblasti IT
  • Máte také nárok na 2x 60minutovou konzultaci s mimořádně zkušenou IT podporou, která vyřeší vaše případné potíže s internetovým připojením.
 • Právní ochrana
  • V případě jakýchkoli sporů s nájemcem vám poskytneme právní pomoc, která bude mít na zřeteli vaše nejlepší zájmy.

Pro všechny tyto situace vám AXA poskytuje nepřetržitou online podporu. Můžete si tak být jisti, že se vám dostane pomoci, kdykoli ji budete potřebovat.

Jednou z velkých výhod našeho Rental Insurance je mimo jiné i to, že se vztahuje na problémy s klimatizací, které nejsou obvykle na podobných platformách s pronájmy kryty.

V tabulce níže si také můžete prohlédnout, jak si naše Rental Insurance obecně stojí v porovnání s plány, které nabízejí jiné významné platformy zprostředkující bydlení k březnu 2023.

Flatio Pojištění konkurentů***
Pojištění odpovědnosti (20 000 EUR*)
Škody na majetku
Škody způsobené psem/kočkou
Škoda způsobená jiné osobě
Ušlý zisk**
Pojištění asistenčních služeb (500 EUR*)
Havarijní stav
Deratizace, hubení škůdců a dezinfekce
Zablokování dveří a zámků
Opravy domácích spotřebičů
IT asistence (2x 60minutová konzultace)
Pojištění právní ochrany (1000 EUR*)
Vyřízení případu do max. 30 dnů
24/7 online podpora

*Uvedená částka platí pro 1 nájemní smlouvu.

**Toto krytí se vztahuje pouze na případy, kdy pronajímatel nemůže ubytovat nového nájemce z důvodu škody způsobené předchozím nájemcem, a nevztahuje se na nezaplacené nájemné. Ztráta příjmu je limitovaná částkou maximálně dvouměsíčního nájemného.

***Srovnání vychází z údajů předních konkurenčních platforem k březnu 2023. Další informace týkající se konkrétních podrobností, omezení a výjimek naleznete v tomto článku.

 

Na co se Rental Insurance nevztahuje? 

Rental Insurance se nevztahuje na případy, kdy vzniklá škoda byla předvídatelná nebo známá v době sjednání krytí, a nevztahuje se na škody způsobené postupnými nebo dlouhodobými procesy

Rovněž, pokud je uvedeno (např. v policejní nebo lékařské zprávě), že jednání nájemce přímo souvisí se zneužíváním návykových látek nebo s trestnou činností nájemce, nárok na krytí škody nebude možné uplatnit, neboť se jedná o jednu z výluk. Pokud však nájemce odmítne škodu uhradit, máte právo využít právní ochrany poskytované společností AXA.

Nevztahuje se ani na některé další případy, včetně (ale nejen): 

 • Poškození hotovosti
 • Poškození či ztrátu uměleckých předmětů a cenností
 • Ztrátu příjmu, která není způsobena nemožností ubytovat nového nájemce z důvodu škody způsobené minulým nájemcem (například nezaplacené nájemné)
 • Opotřebení (škody způsobené běžným užíváním)
 • Nadměrné náklady za služby
 • Úklid (Poznámka: AXA ani Flatio náklady za úklid NEHRADÍ, avšak AXA vám může poskytnout právní pomoc, abyste nájemníka přiměli za úklid zaplatit.)
 • Škody, které vznikly ve společným prostorách bytových domů a nemovitostí s více než jedním bytem, například chodby, schodiště, společné půdy a sklepy
  • UPOZORNĚNÍ: Vezměte prosím v potaz, že pokud jsou poškozeny nebo odcizeny věci ve společných prostorách budovy, do kterých mají přístup ostatní nájemníci (např. vstupní dveře do budovy, schodiště, zahrada apod.), nelze uplatnit nárok na krytí škod. Avšak v případech, kdy jsou společné prostory v samotné nájemní jednotce (např. pokud si pronajímáte samostatný pokoj v bytě se společnou kuchyní), můžete i přesto uplatnit nárok na pojistné plnění a vaše pojistná událost bude posouzena v plné výši.

V každém případě se na uplatnění krytí mohou vztahovat určité podmínky. Chcete-li se dozvědět více o tom, na co se Rental Insurance - Sjednáno společností AXA vztahuje, a na co naopak nikoliv, přejděte na Všeobecné pojistné podmínky.
Můžete si také prohlédnout stručný dvoustránkový přehled pojištění, a Výňatek ze skupinové pojistné smlouvy (dostupný pouze v češtině), který představuje smlouvu o spolupráci Flatio a AXA.

 

Zde můžete vidět některé příklady případů:

#1: Nájemce se odstěhoval, zanechal po sobě nepořádek a poškozený stůl

Zde se zabýváme dvěma potížemi - poškozeným stolem a nutností úklidu.

V případě poškozeného stolu je postup zcela jasný. Obraťte se prosím AXA Assistance, a nezapomeňte poskytnout všechny potřebné informace a dokumentaci (včetně fotografií před a po, dokladu o zakoupení stolu atd.). Po jejich posouzení a následném schválení vám AXA zajistí náhradu za poškozený stůl.

Otázka úklidu vyžaduje poněkud odlišný přístup, protože tradičně není pojistitelným výdajem. Můžete však požádat o právní podporu, která je součástí balíčku Rental Insurance a umožní vám vymáhat po nájemci příslušnou náhradu. S profesionálním vedením AXA můžete bez obav pracovat na řešení.


#2 
Nájemcův pes poškodil podlahu a nájemce rozbil umyvadlo

Přestože jsme se s takovým problémem dosud nesetkali, zajistili jsme, aby byla pokryta jakákoli věc poškozená uvnitř vaší nemovitosti - dokonce i škody, které způsobil nájemníkův pes nebo kočka. Pokud tedy po pobytu nájemníka v pronajaté jednotce objevíte poškozené vybavení, obraťte se na AXA Assistance a nezapomeňte poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci.

Pokud předložíte veškerou potřebnou dokumentaci a škoda přímo souvisí s pronajatou jednotkou, máte nárok na uplatnění pojištění odpovědnosti až do výše 20 000 EUR.


#3 
Po odjezdu nájemce byla objevena plíseň

Plísně jsou klasifikovány jako škody vzniklé v důsledku postupných nebo dlouhodobých procesů, které se obvykle vyvíjejí v průběhu času v důsledku přetrvávajících problémů s vlhkostí. Z tohoto důvodu nespadají problémy s plísní do rozsahu našeho Rental Insurance.


#4 Nájemník se odstěhoval z nemovitosti, aniž by vám vrátil klíče

Pokud k předání nemovitosti nedojde osobně, existuje možnost, že nezískáte své klíče zpátky. V takovém případě vám vždy doporučujeme vyměnit zámky - a s Rental Insurance jsou tyto náklady kryty.


#5 Nájemník nezaplatil nájemné

Nezaplacené nájemné není v rámci Rental Insurance kryto, protože se jedná o situaci, které lze zpravidla předejít dodržováním našich doporučení. Pokud se s touto svízelnou situací setkáte, doporučujeme jednat rychle a ukončit nájemní smlouvu pro hrubé porušení, jakmile se nájemce opozdí s platbou o 7 dní. Díky našemu platebnímu systému tak zajistíte, že se nájemce odstěhuje rychle a bez jakýchkoli nákladů.


#6 Prasklé potrubí

Prasklé potrubí v budově, kde se nachází pronajímaná nemovitost, není kryto pojištěním nájmu a mělo by být kryto pojištěním budovy. Pokud však dojde k prasknutí potrubí uvnitř pronajímané nemovitosti, naše Rental Insurance může poskytnout krytí.


#7 
Během pobytu nájemce se rozbila pračka

Pokud váš nájemce zjistí, že pračka (nebo jiný spotřebič) nefunguje tak, jak by měla, nezoufejte! Vy, nebo váš nájemník se můžete obrátit na AXA Assistance a požádat o pomoc. V některých zemích (např. v Česku, Maďarsku, Polsku a dalších) může AXA dokonce vyslat vlastního opraváře, který rychle přijede a problém vyřeší. Pokud tato služba není ve vaší lokalitě momentálně dostupná, stačí zavolat místnímu opraváři a AXA uhradí náklady za opravu až do výše 500 EUR.

Vezměte však prosím v potaz, že pro uplatnění pojistného krytí musí být spotřebič mladší 7 let a minimální cena spotřebiče v době jeho nákupu musí být 100 EUR, pokud se nejedná o problémy s klimatizací.


#8 Nájemce ztratil klíče a nemůže se dostat do nemovitosti 

AXA Assistance je tu opět pro vás a vašeho nájemníka! Obraťte se na ni co nejdříve, aby vám zajistila zámečníka nebo uhradila nezbytné náklady.


#9 Problémy s internetovým připojením

V případě, že váš nájemník bude mít jakékoliv potíže s internetovým připojením, máte možnost, jak vy, tak váš nájemce, kontaktovat AXA Assistance a získat dvě 60minutová sezení s IT specialisty, kteří efektivně pomohou problém vyřešit.


#10 Nájemce ukradl žehličku a odmítá náklady uhradit

Pokud se ocitnete ve sporu s nájemníkem, můžete v těchto záležitostech vyhledat právní pomoc. Právní tým AXA vám pomůže profesionálně dosáhnout vašich cílů.

Byl tento článek přínosný?