Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Daň z nemovitosti 2020

Pro majitele · 24. leden 2020 · 4 minuty čtení

Daň z nemovitosti je místní daň a je jedním z příjmů rozpočtů místních samospráv. Tuto daň upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky, stavby a jednotky na území České republiky. Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní rok, přičemž rozhodující je stav v katastru nemovitostí k 1. lednu daného roku. Pro daň z nemovitosti za rok 2020 je tedy zásadní stav k 1. 1. 2020. Změny, ke kterým dojde až v průběhu roku 2020, pak zohledníte v daňovém přiznání k dani z nemovitosti za rok 2021.

Formulář pro přiznání k dani z nemovitosti

Daňové přiznání se vyplňuje na formulář, který je k dispozici na finančních úřadech nebo ve formátu PDF na webových stránkách Finanční správy (zde). Pro rok 2020 je platný vzor č. 16 přiznání k dani z nemovitosti. Mimo “klasický” formulář můžete využít interaktivní formulář nebo online formulář na stránkách Finanční správy. Velmi užitečným pomocníkem jsou Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí. Další formuláře, jako například List k dani ze staveb a jednotek, Přílohu k listu k dani ze staveb a jednotek, případně další, najdete na webových stránkách Finanční správy.

Přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitosti se jako jediné podává na aktuální rok dopředu. Jak již bylo zmíněno, rozhodující je stav k 1. 1. daného roku a termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti je do 31. 1. příslušného roku. Ti, kteří v roce 2019 nabyli nemovitost, musí podat přiznání k dani z nemovitosti na rok 2020 do 31. 1. 2020. Přiznání se podává vždy k finančnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Daňovou povinnost musí aktualizovat i ti, kdo v roce 2019 nemovité věci pozbyli (např. prodejem, darováním), avšak jiné nemovitosti vlastní i nadále. Učiní tak podáním dílčího přiznání pro snížení daňové povinnosti.

Pokud jste podali přiznání k dani z nemovitosti již v dřívějším zdaňovacím období a nezměnily se okolnosti rozhodující pro výpočet daně z nemovitosti (například přístavba, další nadzemní podlaží apod.), přiznání k dani z nemovitosti již nepodáváte. Pouze každý rok do konce května zaplatíte daň.Jak na výpočet daně z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitostí tvoří dvě části - daň z pozemků a daň ze staveb. Pro výpočet daně se použijí metry čtvereční, sazby a koeficienty určené státem dle typů nemovitostí, a také místní koeficient stanovený obcí. Uvedené sazby najdete v Pokynech k daňovému přiznáníKoeficienty pro jednotlivá města jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy. Na daňovém portálu finanční správy je k dispozici průvodce daňovým přiznáním. Ten podle vámi zadaných údajů sazby a koeficienty automaticky vyplní.

Kalkulačka pro daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se vypočítá jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Do výpočtu vstupuje koeficient stanovený podle počtu obyvatel v obci, případně tzv. místní koeficient (výši si stanoví obec). Na internetu najdete online kalkulačky pro výpočet daně z nemovitosti, nicméně je dobré tyto kalkulačky považovat za orientační a raději se spolehnout na vlastní výpočet daně dle pokynů a nápovědy. Budete-li se držet nápovědy, která je součástí formuláře pro přiznání k dani z nemovitosti, a Pokynů pro vyplnění, zjistíte, že vyplnění přiznání a výpočet daně není nic složitého.

Kdo a kdy platí daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí platí každý rok vlastník nemovitosti či pozemku. Poplatníkem daně může být fyzická nebo právnická osoba. Termín pro úhradu je vždy do konce května roku, za který daň z nemovitosti hradíte. Daň z nemovitosti za rok 2020 je tedy nutné uhradit do 31. 5. 2020.

V případě, že vypočtená daň není vyšší než 5 000 Kč, platí se jednorázově do konce května příslušného roku. Pokud je částka daně vyšší než 5 000 Kč, má poplatník možnost ji zaplatit ve dvou částech - první do konce května a druhou do konce listopadu.

Nutno zmínit, že ti, kdo chtějí v tomto roce nemovitost prodat, musí také uhradit daň z nemovitosti za rok 2020. Jak již bylo zmíněno, rozhodující je vždy stav k 1. 1. daného roku.

Jak zaplatit daň z nemovitosti

Máte možnost volby z několika způsobů úhrady daně z nemovitosti:

  • Složenkou - finanční úřady rozešlou složenky s aktuální výší daně z nemovitosti v květnu 2020.
  • Pokud nechcete se složenkou na poštu, můžete zažádat o zaslání platebních údajů na e-mail. Nezapomeňte však zažádat nejpozději do poloviny března 2020. E-mail s platebními údaji pak nahradí složenku. V e-mailu bude i QR kód.
  • SIPO - o tento způsob hrazení daně z nemovitosti zažádejte na finančním úřadě do konce ledna.

Pokud máte k dani z nemovitosti jakékoli dotazy, navštivte prosím naši Facebookovou skupinu s názvem Dobří sousedé, kde vám rádi vše zodpovíme.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů