Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Daň z nemovitostí u pronajatých bytů

8. září 2022 · 2 minuty čtení

Daň z nemovitosti je pravidelnou každoroční daní, kterou řadíme mezi místní daně. Nejste si jisti, kdy se přiznání k dani podává, jak zjistit její výši a do kdy ji zaplatit? Přinášíme vám přehledný návod, se kterým nemůžete chybovat.

Přiznání k dani z nemovitosti

Na rozdíl od daně z příjmů se přiznání k dani z nemovitosti podává pouze jedenkrát a nikoliv každoročně. Pokud jste se v uplynulém roce stali majiteli nemovitosti, pak musíte podat přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna roku, který následuje po koupi. Není přitom podstatné, zda k nabytí došlo koupí, dědictvím či například darem. Při platbě se nerozlišuje ani, zda budete v nemovitosti bydlet, či ji pronajímat.

Na základě daňového přiznání k dani z nemovitosti je vám vyměřena daň z nemovitosti, kterou pak platíte každoročně. Úřednice na finančních úřadech ale hříšníky, kteří přiznání neodevzdali, často vzápětí samy vyhledávají a obesílají, takže zpravidla nehrozí nijak velké prodlení.

Sazba a výpočet daně z nemovitosti

Daň z nemovitosti platí za daný rok vždy ten majitel nemovitosti, který vlastnil nemovitost k 1. lednu daného roku. Není podstatné, zda následně, třeba hned v únoru, dojde k prodeji nemovitosti. Povinný je určen ze zákona a to, zda si platbu daně mezi sebou vypořádají kupující a prodávající, je již jejich záležitost. Vzhledem k výši daně z nemovitosti v poměru ke kupní ceně nemovitosti se ale při prodeji tato záležitost zpravidla neřeší.

Kdy se platí daň z nemovitosti?

Daň je třeba zaplatit každoročně do konce května. Pokud vy vám vycházela daň vyšší než 5000 Kč, můžete si platbu rozdělit na dvě části, první zaplatit do konce května, druhou pak do konce listopadu. V průběhu května vám zašle finanční úřad složenku, kde je uvedená přesná výše platby. Nemusíte ovšem hned běžet na poštu: platbu je pochopitelně možné uskutečnit i elektronicky. Máte-li datovou schránku, pak vám přijde informace o platbě přímo do ní. Nezapomeňte si schránku pravidelně kontrolovat, případně nechat posílat notifikace, neboť po deseti dnech od doručení zprávy se uplatňuje tzv. fikce doručení, ať už jste zprávu otevřeli či ne. Složenky se neposílají těm osobám, které daň platí přes SIPO.

Pokud jste náhodou žádnou informaci o platbě neobdrželi a nevíte, kam a v jaké výši daň zaplatit, obraťte se na místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu svou nemovitost máte.

Jak je daň z nemovitostí ovlivněná místním koeficientem, resp. koeficientem podle obce?

Za stejně velký byt ale zaplatíte jinou daň v Praze a například ve Strakonicích. Zákon o dani z nemovitých věcí totiž pro výpočet daně zmiňuje koeficient, který se liší v závislosti na velikosti obce. Nutno říci, že obce si mohou výši koeficientu vyhláškou upravit, a to buď pro celou obec, nebo jen některé její území. Pokud obec nestanoví vyhláškou pro jednotlivé části obce jiné koeficienty, platí koeficienty podle počtu obyvatel v obci z posledního sčítání lidu uvedené v zákoně, kde jsou doporučené v sedmi úrovních, a to od 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel, až po 4,5 v Praze.

Formulář k dani z nemovitosti pro rok 2022 K přiznání k dani z nemovitostí stačí vyplnit a odevzdat příslušný formulář, který naleznete ke stažení například na webových stránkách finanční správy.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů