Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Jak zvýšit nájemné?

30. leden 2023 · 3 minuty čtení

Zdražování se nevyhnulo v posledním roce snad žádné z oblastí našeho života. Platíme více za potraviny, oblečení, nábytek i služby. Jste-li majitelem pronajímaného bytu, nelze se divit, že i vy uvažujete o zvýšení nájemného. Jak lze v takovém případě postupovat?

Uzavírání krátkodobých smluv

Uzavíráte-li se svými nájemníky nájemní smlouvy na dobu neurčitou, pak jste nyní už spíše v menšině. Řada vlastníků bytů v poslední době dává přednost smlouvám na dobu určitou, uzavíraným například na jeden či dva roky. Ani taková varianta smlouvy samozřejmě nevylučuje nadále přenechat byt totožnému nájemníkovi s tím, že se pouze platnost smlouvy prodlouží či uzavře smlouva nová. A právě v tomto okamžiku není problém výši nájemného zvednout. Rizikem samozřejmě může být, že se nájemník poohlédne jinde, na navýšení nepřistoupí a nám pak nezbývá, než za danou cenu najít někoho jiného (případně cenu nájemného opět snížit).

Inflační doložka

Současný dramatický nárůst inflace, s jakým jsme se předtím řadu let nesetkali, přiměl mnoho majitelů bytů ke studiu právní úpravy inflační doložky. Mít ji zakotvenou v nájemní smlouvě, se ukázalo být jako velká výhoda. Umožňuje totiž navýšení nájemného v závislosti na roční míře inflace v České republice.

Inflační doložka by měla odkazovat na konkrétní index stanovení inflace (např. index spotřebitelských cen). Mohou existovat různé varianty jejího sjednání. Zpravidla je ale aktivována automaticky, to znamená, že cena se navýší o sjednanou výši vždy například k prvnímu lednu. Navýšení ale může nastávat případně až při nárůstu inflace o určité procento (tedy k navýšení nájemného například nedojde nikoliv při nárůstu inflace o 0,9 %, ale až od 2,5 %).

Navýšení nájemného s využitím inflační doložky lze využít maximálně jednou ročně.

Procentuální zvyšování nájmu bez ohledu na inflaci

Strany nájemní smlouvy se mohou dohodnout na pravidelném navýšení nájmu například o dvě procenta ročně. I to se děje maximálně jednou za dvanáct měsíců a k navýšení pak dochází automaticky.

Co když nájemní smlouva s navýšením nepočítá?

Při uzavírání nájemní smlouvy jste s navyšováním nájemného nepočítali a nyní vás výše cen ve všech oblastech nepříjemně překvapila? Nebojte se. Neznamená to, že váš příjem zůstane po další léta nezměněn. I v takovém případě lze totiž dle zákona nájemné zvýšit. Je třeba ale dodržet určité postupy.

Podle pravidel stanovených občanským zákoníkem lze zvýšení navrhnout nejdříve po dvanácti měsících od posledního zdražení nájmu. Návrh musí mít vždy písemnou podobu. Platí přitom, že celkově lze za tři roky navýšit nájem maximálně o 20 %. To se ovšem týká nájemného samotného, zálohy za energie (pokud je hradí nájemník prostřednictvím majitele bytu) sem nespadají.

Pakliže činí vaše nájemné 20 000 Kč, lze jej tedy v rámci tří let navýšit maximálně o 4 000 Kč. Uplatní se kumulativně i podmínka, že výsledná výše nájemného nepřekročí obvyklé nájemné v daném místě. Místně obvyklé nájemné lze zjistit např. vyjádřením realitních kanceláří působících v daném místě či znaleckým posudkem.

Pokud by s takto navrženým navýšením nájemce nesouhlasil, může se majitel bytu obrátit na soud, aby mu zdražení nájmu posvětil.

Dohodněte se

Panuje-li oboustranná shoda na zvýšení nájemného, není nic snadnějšího než sepsat například dodatek k nájemní smlouvě, v němž se navýšení zakotví.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů