Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Jak vyúčtovat platby spojené s užíváním bytu?

20. únor 2023 · 3 minuty čtení

Pronajímáte svůj byt a čeká vás vyúčtování služeb? Co vše vyúčtování služeb zahrnuje, jak se hromadná vyúčtování rozpočítávají a co vše naúčtovat nájemníkovi? Na to jsme se podívali v dnešním článku.

Jako vlastník bytu máte s bytem spojenu řadu plateb. Ať už jsou to platby energií, vodné, pojistka bytu, fond oprav, odvoz odpadu a řada dalších. Zdaleka ne všechny ovšem můžete naúčtovat svému nájemníkovi. Na něj by se měly vztahovat výhradně služby, spojené s nájmem.

Z toho logicky vyplývá, že není možné nájemníkovi naúčtovat například pojistku bytu a domu či správu bytové jednotky. V případě dlouhodobých nájmů dává vlastníkům bytových jednotek smysl účtovat nájemcům platbu do fondu oprav. Takovou možnost ovšem zákon neumožňuje. Naopak ze zákonné definice vyplývá, že příspěvky hradí člen SVJ. Někteří majitelé bytů ovšem tuto definici obcházejí a příspěvek skrytě zahrnou do nájemného.

Naopak službami, které bývají s nájmem spojeny, jsou například:

  • vytápění,
  • dodávka pitné vody,
  • dodávka teplé vody,
  • využívání výtahu,
  • kontrola komínů,
  • úklid společných prostor v domě,
  • osvětlení společných prostor v domě,
  • odvod odpadních vod.

Subjekt, který služby zajišťuje, tedy společenství vlastníků jednotek či družstvo (v případě nájemce jste tímto subjektem vy, jakožto pronajímatel), musí vyúčtování doručit příjemci služeb, tedy vlastníkovi bytu, členu družstva případně nájemci, nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

Jistě vás napadá, zda jsme nezapomněli zmínit vyúčtování elektřiny a plynu. Jejich dodávku a případnou úhradu záloh a roční vyúčtování sice s nájemníkem řešíte též, nicméně v tomto případě jde o individuální výběr distributora a následné nastavení plateb s nájemníkem a nikoliv hromadné vyúčtování v rámci jednoho domu.

Tip: Způsobu vyúčtování energií a výhodám či nevýhodám převodu plateb energií na nájemce, jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Vodné a stočné

Můžete-li si ve svém bytě načepovat z kohoutku pitnou vodu, bude se na vás vztahovat i platba vodného a ruku v ruce s tím i stočného. Platba za pitnou vodu ovšem nesestává pouze z ceny za spotřebované vody, ale obnáší i pevnou složku, kterou musíte platit na základě toho, že jste připojeni k vodovodu. Pohyblivá složka se pak měří nejčastěji tzv. podružným vodoměrem. Nejsou-li v jednotlivých bytech vodoměry instalovány, pak se platby rozpočítávají podle vyhlášky. Zde se počítá s takzvanými směrnými čísly roční potřeby vody na jednoho obyvatele.

Oproti tomu stočné se platí za odvádění, čištění nebo jiné zneškodňování odpadních vod.

Teplá voda

Také náklady na poskytování teplé vody se skládají z více složek. Ta základní, třicetiprocentní, se dále rozdělí podle podlahové plochy bytu a jednotlivé byty ji platí vždy, bez ohledu na to, zda teplou vodu využívaly, či ne. Druhá část, která činí 70 %, se pak rozpočítává dle odečtů instalovaných vodoměrů na teplou vodu.

Vytápění

I zde rozlišujeme základní a spotřební složku. V rámci základní složky platíme za připojení k systému vytápění a můžeme jej využít. Tato složka může činit dle rozhodnutí SVJ či družstva 30 - 50 % z celkové ceny za vytápění a následně se dělí dle podlahové plochy bytu. Spotřební složka pak vychází z toho, jak reálně v bytě topíte a co lze odečíst na měřičích.

Pro všechna nová měřidla v bytových domech (tedy vodoměry na teplo vodu, kalorimetry nebo přístroje registrující tepelnou energii jako poměrové indikátory na radiátorech nebo teplotní senzory) se od ledna 2022 uplatňuje podmínka, že musí splňovat podmínky dálkového odečtu s možnou měsíční frekvencí odečtů. Pokud tedy vaše měřiče umožňují pouze roční měření odečtů a plánujete jejich výměnu, měli byste na tyto nové požadavky pamatovat

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů