Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Jak se účtuje spotřeba tepla a ohřevu vody?

27. únor 2023 · 3 minuty čtení

Na letošní vyúčtování energií, stejně jako spotřeby tepla a ohřevu vody, se netěší asi žádný nájemník či vlastník bytu. Ceny meziročně výrazně stouply, a ten, kdo si nezvýšil zálohy, asi zvednutí cen citelně pozná ve vyúčtování. Kdo vyúčtování tepla a ohřevu vody provádí a jakými pravidly se přitom řídí?

Rozúčtováním pro jednotlivé majitele bytu se zabývá vlastník domu, tedy společenství či družstvo. Ničemu ale nebrání si na tuto činnost najmout správcovskou či obdobnou společnost, která se této činnosti věnuje profesionálně.

Pro rozúčtování teplé vody i vytápění se uplatní některé podobné principy. Konkrétní vzorce výpočtů se ale zpravidla liší. Vyúčtování má být provedeno do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Tato povinnost se uplatní i ve vztahu pronajímatele a nájemce. Od doručení vyúčtování máte vy jako pronajímatel čtyři měsíce na vrácení přeplatků, a nájemce má naopak čtyři měsíce na úhradu nedoplatků. Nesouhlasí-li nájemce s vyúčtováním, může vznést do 30 dnů námitky.

Vytápění

Níže zmíněná pravidla pro účtování vytápění se týkají pochopitelně vytápění společného. Pokud mají jednotlivé byty individuální vytápění (např. plynový kotel), pak se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu, pokud jsou vytápěny.

Rozlišujeme zde základní a spotřební složku ceny. V rámci základní složky platíme de facto za “možnost vytápění”, tedy za to, že systém vytápění v domě je, musí se nějakým způsobem udržovat a spravovat a my jsme k němu připojení a můžeme jej kdykoliv využít. Tato složka může činit dle rozhodnutí SVJ či družstva 30 - 50 % z celkové ceny za vytápění a následně se dělí dle podlahové plochy bytu. Počítá se přitom poměr velikosti započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

Většinou se doporučuje v případě rozpočtu pomocí indikátorů použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka, v případě nainstalovaných měřičů tepla pak počítat základní složku 40 % a spotřební 60 %. Právní rámec pro rozúčtování stanovuje zákon o službách a na něj navazující vyhláška ministerstva pro místní rozvoj.

Spotřební složka vychází z náměrů měřičů, jiným slovy z toho, jak reálně v bytě topíte a jak se tato spotřeba odrazí na měřičích. Pořídíte-li si tedy termostatické hlavice, nastavíte nízké teploty vytápění a nevadí vám přes zimu obléct v bytě svetr, můžete na této složce ušetřit významnou částku. I zde se ale zjištěné hodnoty upravují pomocí různých výpočtových metod, které zohledňují rozdílnou náročnost vytápění jednotlivých místností v bytových jednotkách dle jejich polohy (např. nad nevytápěným sklepem, pod střechou) a ke světovým stranám (např. sever).

Platí ovšem, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

Teplá voda

Také náklady v domě na dodávku teplé vody se skládají z více složek. Ta základní, třicetiprocentní, se dále rozdělí podle podlahové plochy bytu a jednotlivé byty ji platí vždy, bez ohledu na to, zda teplou vodu využívaly. I kdybyste se tedy rok nesprchovali a nemyli nádobí, příslušný podíl za teplou vodu dle velikosti svého bytu zaplatíte.

Druhá část, která činí 70 %, se pak rozpočítává dle odečtů instalovaných vodoměrů na teplou vodu.

Pro všechna nová měřidla v bytových domech (tedy vodoměry na teplo vodu, kalorimetry nebo přístroje registrující tepelnou energii jako poměrové indikátory na radiátorech nebo teplotní senzory) se od ledna 2022 uplatňuje podmínka, že musí splňovat podmínky dálkového odečtu s možnou měsíční frekvencí odečtů. Pokud tedy vaše měřiče umožňují pouze roční měření odečtů a plánujete jejich výměnu, měli byste na tyto nové požadavky pamatovat. Nejpozději je nutné požadavky splnit do konce roku 2026. Nesplnění tohoto zákonného požadavku je považováno za přestupek, za něhož lze uložit sankci až 200 000 Kč.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů