Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Právní poradna · 13. srpen 2018 · 2 minuty čtení

Neplacení daně za pronájem bytu a pokuty

Pronajímáte váš byt a nejste si jisti, zda své příjmy daníte správně? Bojíte se, že jste některé příjmy zatajili a dostanete pokutu? Finanční správa v současné době začala kontrolovat zdanění poskytovatelů ubytovacích služeb Airbnb a další. Bude vám hrozit nějaký postih?

Kdy se pronájem bytu daní

Ať už byt pronajímáte krátkodobě, střednědobě nebo dlouhodobě, pracujícím či studujícím v Praze nebo v Brně, daň z příjmu musíte platit vždy.  Zásadní rozdíl je ten, zda podle zákona poskytujete ubytovací služby nebo nájem nemovitosti. U ubytovací služby, kam spadá právě i platforma Airbnb, je navíc pronájem považován za uskutečňování ekonomické činnosti a příjem vstupuje do výpočtu obratu pro registraci k DPH, je třeba platit sociální a zdravotní pojištění a evidovat tržby dle zákona o EET. Kvůli Airbnb musíte mít také živnostenský list. Další podrobné informace k daňovému posouzení povinností  a metodika finanční správy ohledně zdanění ubytování Airbnb je uvedena přímo na jejích webových stránkách financnisprava.cz.

Jinak tomu je u pronájmu nemovitosti za účelem bydlení, které poskytuje služba Flatio. Zde je pronájem osvobozen od DPH, neodvádí se sociální a zdravotní pojištění a příjem se daní sazbou daně z příjmu ve výši 15 %. Současné probíhající kontroly finančního úřadu se tedy pronájmů na Flatio netýkají.

Pokuta za nepřiznání daně z pronájmu bytu

Co tedy nastane, pokud jste váš příjem z pronájmu nedanili? Problematiku postihů za neplnění daňových povinností řeší zákon č. 337/ 1992 Sb. o správě daní a poplatků. Pokud daň nezaplatíte nejpozději v den její splatnosti, vzniká vám dluh a dále povinnost zaplatit kromě daně ještě i úrok z prodlení.

Pokud jste zjistili, že nemáte zaplacenou daň z pronájmu, urychleně podejte dodatečná daňová přiznání za roky, kdy jste daň neplatili, a daň uhraďte. V takovém případě budete totiž doplácet navíc jen penále, které se stanovuje jako aktuální repo sazba České národní banky navýšená o 14 procentních bodů. V případě, že je vypočtené penále nižší jak 200 Kč, finanční úřad vám ho promine a nic doplácet nebudete.

Neplacení daně a kontrola z finančního úřadu

Co se však stane, když nepodáte daňové přiznání, nezaplatíte daň a přijde kontrola z finančního úřadu? Pokud kontrola zjistí, že jste daň neodváděli, finanční správa vám daň doměří a kromě samotné daně a penále zaplatíte ze zatajení příjmu z pronájmu ještě navíc pokutu. Pokuta za nepřiznání daně z příjmu je ve výši 20 % z vyměřené nezaplacené daně.

Kdy se daň neplatí?

Přemýšlíte, jak se vyhnout placení daní za pronájem bytu? Pokud jste fyzická osoba, daň platit musíte. Osvobození od daně je možné pouze na pronájem nemovitostí podléhajících regulovanému nájemnému, můžou ho tedy využít pouze některá bytová družstva či odborové organizace.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Pronájmy v médiích #044
Jaké jsou výhody střednědobých pronájmů pro studenty?
Co jsou to střednědobé pronájmy?