Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Příjmy pronajímatelů budou předmětem oznamovací povinnosti

27. březen 2023 · 3 minuty čtení

Online platformy, přes které dochází k pronájmu bytů nebo jiných nemovitostí, mají od roku 2023 novou informační povinnost. Začala totiž platit novela zákona, která jim ukládá, aby daňovým úřadům oznamovaly příjmy prodejců získané jejich prostřednictvím.

Změna právní úpravy vychází z evropské směrnice DAC 7, která má za cíl zlepšit daňovou spolupráci mezi členskými státy a umožnit sledování zdanitelných transakcí na digitálních platformách. Do českého práva se promítla novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Nyní tak musí provozovatelé některých platforem oznamovat a sdílet příjmy prodejců získané jejich prostřednictvím.

Konkrétní čtyři oblasti digitálního podnikání, na něž se směrnice vztahuje, jsou:

 • Poskytnutí nemovité věci (obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci nebo jejich části) - typicky se vztahuje na platformy typu Booking, Airbnb či Flatio. Takzvanými vyloučenými prodejci, na něž se nevztahuje oznamovací povinnost, jsou takoví, kteří poskytují nemovitou věc ve velkém rozsahu při překročení limitu 2 000 transakcí.
 • Poskytnutí dopravního prostředku (možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou) - vztahuje se například na alternativy taxislužeb typu Uber či Wolt.
 • Osobní služba (práce fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostředí).
 • Prodej zboží (za zboží se považují hmotné věci a zvířata) - týká se platforem typu Vinted či jiných virtuálních tržišť pro prodej zboží. Zde je ohlašovací povinnost pro transakce vymezena limitem 30 transakcí ročně a tržbou z prodeje do výše 2 000 eur - kterákoliv varianta nastane dříve.

Začátek oznamovací povinnosti

Poprvé se oznamovací povinnost uplatní v lednu 2024 a bude se vztahovat k celému roku 2023. Týkat se bude pouze provozovatelů platforem, kteří výše uvedené činnosti zprostředkovávají. Tyto společnosti mají povinnost nejpozději do konce ledna 2024 identifikovat prodejce (uživatele platforem) a jejich příjmy a výdaje, bankovní účty a další uživatelská data. Od ledna příštího roku tedy finanční správa bude mít k dispozici údaje o pronájmu bytů, domů či chat pro krátkodobé i dlouhodobé bydlení, jakož i prostor k pronájmu. Dosud se k těmto údajům dostaly úřady pouze na přímé vyžádání.

Směrnice zahrnuje možnost provádět přeshraniční daňové audity, což znamená společné daňové kontroly mezi dvěma nebo více zeměmi. Například, pokud český občan vlastní a pronajímá chatu na Slovensku a slovenský daňový úřad má podezření na chybu v odvodu daně, může požádat české daňové orgány o společnou kontrolu. Tímto způsobem mohou být sdíleny informace o jeho příjmech mezi oběma správci daně. Česká finanční správa poté může využít zjištěné výsledky při kontrole přiznaných daní z příjmů v Česku.

Předmět oznamovací povinnost provozovatele aplikace se ovšem nemusí zcela krýt s daňovou povinností v daném státě. Tedy konkrétní prodej či jiná transakce může být touto formou oznámena, nicméně příjmy z ní nemusí vždy podléhat zdanění.

Rozsah oznamovací povinnosti

 1. Provozovatelé tržiště nahlašují daňovým úřadům následující informace:
 2. Identifikační údaje prodejce: jméno, adresa a datum narození.
 3. Členský stát, jehož je prodejce rezidentem.
 4. Identifikátor finančního účtu: tj. číslo bankovního účtu nebo identifikátor účtu.
 5. Identifikační číslo daně.
 6. DIČ, pokud je k dispozici. To ovšem neplatí pro prodávající, kteří jsou soukromými osobami.
 7. Plnění zaplacené nebo připsané ročně, tedy souhrn plateb prodejci za služby nebo zboží, které poskytl prostřednictvím platformy.
 8. Další informace potřebné k určení zisků - například počet činností, za které bylo zaplaceno.
 9. Adresa pronajímané nemovitosti.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů