Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak zaujmout nájemníky Jaké štítky mohu získat jako Flatio pronajímatel?
Kategorie

Jaké štítky mohu získat jako Flatio pronajímatel?

Ať už jste na Flatio noví nebo s námi již nějakou dobu spolupracujete, pravděpodobně jste si na našem webu všimli barevných ikonek u profilových fotografií některých majitelů. Jedná se o štítky, kterými vás odměníme v případě splnění určitých podmínek. A jednotlivé štítky včetně kritérií pro jejich získání si probereme právě v následujících odstavcích.

Ověřený majitel

Štítek Ověřeného majitele můžete získat ihned po vložení nabídky na Flatio. Stačí k nabídce nahrát dokument, kterým si ověříme, že jste majitelem bydlení nebo osobou, která smí bydlení pronajímat na základě souhlasu od skutečného majitele. Dokument v podobě výpisu z katastru nemovitosti či kopie kupní smlouvy nahrajte do sekce Ověření vlastnictví v detailu dané nabídky. Náš tým nahrané ověření vlastnictví zkontroluje a pokud nazná, že je vše v pořádku, dokument schválí a systém vám automaticky udělí štítek Ověřený majitel (naleznete jej jak v detailu nabídky, tak na kartě majitele).

Srdečný pronajímatel

Výchozím bodem pro získání štítku Srdečného pronajímatele je základna alespoň 50 registrovaných majitelů s nabídkou v daném městě. Pokud tedy město, v rámci kterého chcete svoji nabídku pronajímat, tuto podmínku splňuje, začíná náš systém monitorovat následující informace:

  • Neoprávněná zamítnutí rezervací - taková zamítnutí, kterým šlo předejít např. precizně a aktuálně vyplněnými informacemi o nabídce, správně nastavenou cenovou politikou či aktualizovanou dostupností, nebo ke kterým došlo z důvodu vypršení lhůty ke schválení (pokud se jedná o oprávněné zamítnutí např. z důvodu havárie v bydlení nebo z důvodu chyby na naší straně, zamítnutí do algoritmu pro udělení štítku nepočítáme).
  • Rychlost reakce na zprávy - možná vás právě jedna promptní odpověď dělí od úspěšně pronajatého bydlení.

Čím méně zamítáte a čím rychleji reagujete na zprávy, tím větší je pravděpodobnost, že štítek Srdečného pronajímatele od Flatio získáte. Mějte však, prosím, na paměti, že větší váhu při rozhodování o udělení štítku mají právě neoprávněná zamítnutí rezervací, kterým lze předejít pravidelnou aktualizací informací uvedených v nabídce. 

Zkušený pronajímatel

Jak sám název štítku napovídá, získá jej majitel, který již má nějaké zkušenosti s pronajímáním přes Flatio.

Tj. takový majitel, který splňuje následující podmínky:

  • má za posledních 24 měsíců tři a více nájemníků (rezervací) s platnou smlouvou NEBO jednoho nájemníka s platnou smlouvou (rezervací) o délce alespoň 6 měsíců,
  • disponuje alespoň jedním 4hvězdičkovým hodnocením bydlení (nebo vyšším),
  • nedisponuje žádným 2hvězdičkovým hodnocením bydlení (nebo nižším).

Proč je dobré disponovat jakýmkoliv z výše uvedených štítků?

Protože přítomnost štítků u vaší profilové fotografie (nebo na kartě majitele) zvyšuje šance na úspěšný pronájem vašeho bydlení. V očích potenciálních nájemníků jsou totiž uvedené štítky naším stvrzením, že zrovna od vás si mohou své bydlení bezproblémově pronajmout.

Výchozím stanoviskem pro získání štítků je však férovost všech zúčastněných stran, pravidelně aktualizovaná a správně nastavená nabídka včetně konečných cen - pokud totiž něco dokáže poničit křehkou důvěru zájemců o bydlení, tak jsou to mylné informace v nabídce, handlování o cenách či obcházení nastavených procesů.

Proto vám doporučujeme udržovat svou nabídku aktualizovanou a korektně nastavenou, čemuž se snažíme jít naproti i systémovými notifikacemi ve formě e-mailů či SMS. Z tohoto důvodu si také překontrolujte správnost kontaktních údajů, na které vám odesíláme pouze systémová sdělení důležitá pro co nejpohodovější pronajímání přes Flatio.

Byl tento článek přínosný?