Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak zaujmout nájemníky Mohu pronajímat již vložený byt také po pokojích?
Kategorie

Mohu pronajímat již vložený byt také po pokojích?

Ano, můžete! A my ve Flatio jsme na tuto situaci díky předchozím zkušenostem připraveni. Jak na to si vysvětlíme v následujících odstavcích. Predispozicí je však alespoň jedna vložená nabídka (typu byt), v rámci které hodláte pokoj/e pronajímat.

POZNÁMKA: Pronajímat pokoj/e můžete také bez vložené nabídky (typu byt), my však doporučujeme začít vždy vložením samotného bytu, ve kterém vyplníte obecné údaje a vkládání pokojů pak bude o to jednodušší (viz níže).

Vložení pokoje

Pronájem pokojů pohodlně nastavíte přímo ve webové verzi aplikace Mé pronájmy.

  1. V sekci Nabídky stiskněte tlačítko Vložit novou nabídku.
  2. V nově zobrazeném dialogu vyberte typ Pokoj
  3. Na nově zobrazeném řádku s dotazem Je tento pokoj součástí již vloženého bytu? zvolte možnost Ano.
  4. Vyberte byt, ve kterém se daný pokoj nachází.
  5. Zvolte Maximální počet osob, které jste v tomto pokoji ochotni ubytovat.
  6. Zvolte také Výši nájmu za 30 dní pro maximální počet osob nastavený v předchozím kroku. Připomínáme, že na Flatio jsou ceny konečné, musí tedy obsahovat jak poplatky za energie či internet, tak provizi pro Flatio.
  7. Celou akci uložte stisknutím tlačítka Uložit.

Kontrola a doplnění potřebných údajů

Díky tomu, že pokoj vytváříme na základě informací z již existující nabídky, je spousta údajů v nově vytvořené nabídce pokoje předvyplněna. My však důrazně doporučujeme projít veškerá nastavení a zkontrolovat si, zda jsou údaje vyplněny dle vašich představ či nikoliv.

Zejména se soustřeďte na informace obsažené v sekci Základní informace, tj.

  • Titulek a popis - v lokálním a anglickém jazyce,
  • Informace o pokoji - zejména Číslo pokoje, které je důležité pro správné vygenerování smlouvy o pronájmu, poté Vybavení pokoje a Plochu pokoje,
  • Lůžka a osoby - zde je důležité zkontrolovat si správnost informací o počtu jednotlivých lůžek v daném pokoji.

Zapnutí inzerce pokoje

Jakmile vyplníte a uložíte chybějící informace, vložený pokoj se vám přepne z módu konceptu do standardní nabídky a je možné zapnout jeho inzerci - to provedete stisknutím tlačítka Zapnout inzerci v záhlaví detailu nabídky.

Jakmile tak učiníte, v rámci 24 hodin dojde ke kontrole vaší nabídky týmem Zákaznické podpory. Budou-li všechny údaje správně vyplněny a nedojde k žádným dodatečným dotazům z naší strany, nabídku vám s radostí zveřejníme. V opačném případě vás kontaktujeme s konkrétními informacemi.

Synchronizace kalendářů

Abychom vám zjednodušili správu inzerce pokoje v rámci bytu, je z naší strany systémově zajištěna automatická synchronizace kalendářů dostupnosti těchto "sesterských" nabídek.

Pokud se tedy uchýlíte k pronájmu bytu po jednotlivých pokojích, a ponecháte zapnutou inzerci bytu jako takového, dojde-li k úspěšnému pronájmu jednoho z pokojů, je systémově zajištěno nastavení nedostupnosti u celého bytu na období uzavřeného pronájmu.

A stejně tak naopak - pokud dojde k úspěšnému pronájmu celého bytu, je systémově zajištěno nastavení nedostupnosti u jednotlivých pokojů na období této rezervace.

Pokud si přejete pronajímat pouze jednotlivé pokoje, nikoliv však celý byt, nezapomeňte si v detailu tohoto bytu Vypnout inzerci.

Byl tento článek přínosný?