Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak zaujmout nájemníky Jak mohu aktualizovat kalendář dostupnosti své nabídky?
Kategorie

Jak mohu aktualizovat kalendář dostupnosti své nabídky?

Z pohledu zájemce o bydlení není snad nic horšího, než když jsou jeho žádosti o rezervace zamítány z důvodu nedostupnosti nabídky. Jedná se o důvod zamítnutí, který na Flatio netolerujeme, neboť ovlivňuje důvěryhodnost jak inzerujících majitelů, tak samotné služby Flatio. Proto spadá do tzv. neoprávněných zamítnutí, které započítáváme v rámci Pravidla 3 zamítnutí. Proto vám přinášíme několik způsobů, díky kterým si můžete udržovat dostupnost stále aktuální a vyvarovat se tak zbytečným zamítnutím.

Automatická aktualizace dostupnosti

Tato možnost vás bude zajímat pravděpodobně tehdy, inzerujete-li své bydlení také na jiných serverech typu Airbnb, Booking, atd. U každé nabídky na těchto službách si lze vyexportovat kalendář ve formátu iCal, který následně můžete importovat do aplikace Mé pronájmy. Tímto počinem zajistíte, že veškeré rezervace, které schválíte na jiných službách, se automaticky propíší do našeho systému a vaše nabídka tak pro dané období nebude dostupná. Pokud si naopak exportujete Flatio kalendář z našeho systému a importujete jej do ostatních služeb, docílíte toho, že když schválíte žádost o rezervaci v našem systému, automaticky se tato rezervace propíše i do ostatních služeb a nabídka se na příslušné období nastaví jako nedostupná.

Jak docílit automatické aktualizace dostupnosti v aplikaci Mé pronájmy si popíšeme nyní.

Import kalendáře

Abychom mohli zjistit dostupnost dané nabídky také na jiných službách, je nutné do Flatio importovat kalendář dostupnosti nabídky právě z těchto služeb. 

  1. V sekci Nabídky stiskněte tlačítko Upravit dostupnost u té nabídky, u které si přejete dostupnost editovat NEBO si otevřete sekci Dostupnost v detailu dané nabídky, do kterého se dostanete kliknutím na její název.
  2. Import kalendáře provedete v dolní části zobrazené sekce s názvem Synchronizace kalendářů v podsekci Import, kde do pole Adresa kalendáře (URL) vložíte adresu kalendáře zkopírovanou z dané služby (nepleťte si URL adresy kalendáře s URL adresou nabídky na dané službě!).
  3. Do pole Název kalendáře vyplňte takový název, díky kterému snadno poznáte, o jaký kalendář se jedná (takže např. AirbnbAirbnb kalendář, atd.)
  4. Stiskem tlačítka Importovat kalendář zajistíte stažení dostupnosti z dané služby. My tak budeme moci zájemcům o bydlení zobrazovat ty nejaktuálnější informace o dostupnosti nabídky.

POZNÁMKA: Import kalendáře musí být proveden pro každou službu, na které danou nabídku pronajímáte, zvlášť.

Export kalendáře

Jakmile zjistíme informace o dostupnosti nabídky na ostatních službách, je třeba těmto službám předat informace také o dostupnosti nabídky na Flatio - pokud totiž dojde ke schválení rezervace u nás, je nutné ostatní služby informovat o změně dostupnosti nabídky.

  1. V sekci Nabídky stiskněte tlačítko Upravit dostupnost u té nabídky, u které si přejete dostupnost editovat NEBO si otevřete sekci Dostupnost v detailu dané nabídky, do kterého se dostanete kliknutím na její název.
  2. dolní části zobrazené sekce s názvem Synchronizace kalendářů v podsekci Export si zkopírujte URL kalendáře nabídky na Flatio a vložte ji do služby, které potřebujete údaje o Flatio dostupnosti předat - většinou se bude jednat o pole pro Import kalendáře v dané službě (např. Airbnb či Booking).

POZNÁMKA: Flatio kalendář proto musí být exportován (vložen) do všech služeb, na kterých danou nabídku pronajímáte, a pro které již byl vytvořen import kalendáře (viz výše).

Pro snadnější provedení těchto úkonů přikládáme návody na synchronizaci kalendářů v těch nejčastěji používaných službách na pronájmy:

Manuální aktualizace dostupnosti

Nemáte žádný kalendář ve formátu iCal? To vůbec nevadí, jen si budete muset dostupnost hlídat sami a v případě, že budete mít bydlení obsazené skrze jinou službu (nebo z nějakého jiného důvodu), je třeba na to myslet a dostupnost aktualizovat i v aplikaci Mé pronájmy. Tato možnost je pro vás vhodná i v případě, že si se svými rezervacemi rádi hrajete a chcete mít vše pod kontrolou.

  1. V sekci Nabídky stiskněte tlačítko Upravit dostupnost u té nabídky, u které si přejete dostupnost editovat NEBO si otevřete sekci Dostupnost v detailu dané nabídky, do kterého se dostanete kliknutím na její název.

horní části zobrazené sekce s názvem Dostupnost nastavujete dostupnost nabídky manuálně - stačí vybrat konkrétní datové rozmezí, zvolit, zda je bydlení v této době Volné/Obsazené a stisknout tlačítko Uložit. Červeně podbarvené pole v kalendáři značí nedostupnost, zelené dostupnost

POZNÁMKA: Nově vložené bydlení je v našem systému vždy evidováno jako kompletně dostupné, vy tak operujete s nastavením termínů nedostupnosti.

Byl tento článek přínosný?