Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak Flatio funguje a proč se vyplatí Jsou zájemci o bydlení nějak ověřováni?
Kategorie

Jsou zájemci o bydlení nějak ověřováni?

Zájemce o bydlení nabádáme k tomu, aby uvedli tolik informací o sobě samých i o důvodu střednědobého bydlení, kolik jen mohou. My na základě uvedených údajů zjistíme, zda nemá bydliště na úřadě nebo dluhy v insolvenčním rejstříku či u pojišťovny (pozn. platí pouze pro tuzemské zájemce o bydleních, u zahraničních prozatím nemáme přístupy k adekvátním zdrojům). Jsme si totiž plně vědomi důležitosti všech těchto informací, o to více v případě, kdy nájemníka vidíte až při předávání klíčů od bydlení.

Pokud již daný zájemce o bydlení služeb Flatio využil, na pomoc vám při rozhodování přichází také hodnocení, ke kterému dochází po odbydlení nájemníka. Systém v pravidelných intervalech vyzývá obě strany k ohodnocení protistrany právě skrze usnadnění budoucích rozhodovacích procesů (a to jak zájemci o bydlení při hledání bydlení, tak majiteli při výběru budoucího nájemníka).

Byl tento článek přínosný?