Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Smlouva o pronájmu Může některá ze stran smlouvu o pronájmu předčasně ukončit?
Kategorie

Může některá ze stran smlouvu o pronájmu předčasně ukončit?

Na začátek je třeba zmínit, že existuje rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a jejím ukončením výpovědí ačkoliv se oba tyto úkony mohou jevit jako stejné, z právního hlediska se jedná o dvě úplně jiné záležitosti (více o odstoupení od smlouvy se dočtete zde).

K ukončení smlouvy může dojít na obou stranách - zde se orientujeme zejména podle toho, v jakém okamžiku k potřebě ukončení smlouvy dochází a kdo je zdrojem této potřeby. 

Před předáním bydlení (před počátkem smlouvy o pronájmu)

 • Ze strany NÁJEMNÍKA

Pokud se nájemník z nějakého důvodu nemůže/nechce k datu počátku smlouvy o pronájmu do vašeho bydlení nastěhovat, může smlouvu bez udání důvodu jednostranně ukončit výpovědí

Odpadá výpovědní doba a ukončení je účinné ve chvíli doručení (tedy okamžitě, jakmile se o potřebě odstoupení dozvíte), přičemž jsou uplatněny storno podmínky podle vašeho nastavení u nabídky (informaci o typu storno podmínek naleznete také v žádosti o rezervaci, či v detailu nabídky na portále Flatio nebo v aplikaci Mé pronájmy).

Přísné (30 dní) storno podmínky

 1. Pokud je vám výpověď doručena ve lhůtě delší než je 30 dní před počátkem smlouvy o pronájmu, vracíme nájemníkovi celý první nájem spolu se servisním poplatkem.
 2. Pokud je vám výpověď doručena v rozmezí 29 až 14 dní před počátkem smlouvy o pronájmu, má nájemník nárok na vrácení poloviny prvního měsíčního nájemného a servisního poplatku, zbylou část prvního nájemného (tedy 50 %) odešleme vám.
 3. Pokud je vám výpověď doručena v době kratší, tedy 13 dní a méně před počátkem smlouvy o pronájmu, odpadá nájemníkovi nárok na vrácení prvního nájemného i servisního poplatku. První měsíční nájemné odešleme vám.

Sousedské (14 dní) storno podmínky

 1. Pokud je vám výpověď doručena ve lhůtě delší než je 14 dní před počátkem smlouvy o pronájmu, vracíme nájemníkovi celý první nájem spolu se servisním poplatkem.
 2. Pokud je vám výpověď doručena v rozmezí 13 až 7 dní před počátkem smlouvy o pronájmu, má nájemník nárok na vrácení poloviny prvního měsíčního nájemného a servisního poplatku, zbylou část prvního nájemného (tedy 50 %) odešleme vám.
 3. Pokud je vám výpověď doručena v době kratší, tedy 6 dní a méně před počátkem smlouvy o pronájmu, odpadá nájemníkovi nárok na vrácení prvního nájemného i servisního poplatku. První měsíční nájemné odešleme vám.

Přátelské (7 dní) storno podmínky

 1. Pokud je vám výpověď doručena ve lhůtě delší než je 7 dní před počátkem smlouvy o pronájmu, vracíme nájemníkovi celý první nájem spolu se servisním poplatkem.
 2. Pokud je vám výpověď doručena v rozmezí 6 dní až 48 hodin před počátkem smlouvy o pronájmu, má nájemník nárok na vrácení poloviny prvního měsíčního nájemného a servisního poplatku, zbylou část prvního nájemného (tedy 50 %) odešleme vám.
 3. Pokud je vám výpověď doručena v době kratší, tedy 47 hodin a méně před počátkem smlouvy o pronájmu, odpadá nájemníkovi nárok na vrácení prvního nájemného i servisního poplatku. První měsíční nájemné odešleme vám.
 • Ze strany MAJITELE

Pokud se i vy z nějakého důvodu rozhodnete využít bydlení pro své vlastní potřeby, můžete smlouvu bez udání důvodu jednostranně ukončit výpovědí ještě před jejím počátkem. 

I v tomto případě odpadá výpovědní doba a ukončení je účinné ve chvíli doručení (tedy okamžitě, jakmile se o potřebě odstoupení dozví nájemník), přičemž jsou uplatněny obecné storno podmínky

Při výpovědi z vaší strany náleží nájemníkovi jak první nájem, tak servisní poplatek v plné výši.

 1. Pokud je výpověď nájemníkovi doručena ve lhůtě delší než je 30 dní před počátkem smlouvy o pronájmu, smluvní pokutu nehradíte.
 2. Pokud je výpověď nájemníkovi doručena v rozmezí 29 až 14 dní před počátkem smlouvy o pronájmu, má nájemník nárok na vrácení celého prvního měsíčního nájemného a servisního poplatku spolu s úhradou smluvní pokuty z vaší strany ve výši 50 % nájemného.
 3. Pokud je výpověď nájemníkovi doručena v době kratší, tedy 13 dní a méně před počátkem smlouvy o pronájmu, má nájemník nárok jak na vrácení celého prvního měsíčního nájemného a servisního poplatku, tak na úhradu smluvní pokuty z vaší strany ve výši 100 % nájemného.

Je důležité zmínit, že obecné storno podmínky platí i v případě, že máte pro svoji nabídku nastaveny sousedské či přátelské storno podmínky - ty se vztahují pouze na ukončení ze strany nájemníka.

V případě, že chcete smlouvu o pronájmu z jakéhokoliv důvodu ukončit ještě před jejím počátkem, kontaktujte naši zákaznickou podporu (support@flatio.com), která výpověď systémově zajistí.

V průběhu bydlení (po počátku smlouvy o pronájmu a úspěšném předání bydlení)

K ukončení smlouvy může dojít u obou stran z různých důvodů a za různých okolností (jejich výčet najdete ve smlouvě o pronájmu), většinou se jedná o důvody osobní nebo o důvody vyplývající z porušení práv a povinností ať už vašich či nájemníka. 

Jak v případě ukončení smlouvy postupovat?

Ať už budou důvody k ukončení smlouvy jakékoliv, postup řešení bude velmi podobný. Veškeré úkony opět provedete z aplikace Mé pronájmy.

 1. V sekci Nájemníci vyberete konkrétního nájemníka (kliknutím na jeho jméno).
 2. V submenu v horní liště (pod profilovou fotografií nájemníka a jeho telefonním číslem) vyberte položku Smlouvy.
 3. U konkrétní smlouvy o pronájmu klikněte na tlačítko Detail.
 4. V zobrazeném detailu smlouvy klikněte na tlačítko Vypovědět smlouvu.

Zde vám v souladu se smlouvou o pronájmu nabízíme následující možnosti ukončení:

 • Dohodou 

Na základě podepsané smlouvy o pronájmu se můžete s nájemníkem domluvit na jejím ukončení tzv. dohodou. V tomto případě je smlouva ukončena k vámi domluvenému datu bez výpovědní lhůty. Pokud se tedy s nájemníkem dnes domluvíte, že k zítřejšímu datu smlouvu ukončíte, učiňte tak výběrem možnosti Dohodou. Systém po vás bude chtít datum, ke kterému bude smlouva o pronájmu ukončena, a také důvod, proč se smlouva vypovídá. Po stisku tlačítka Uložit bude nájemníkovi v systému vytvořen dodatek, který musí podepsat online autorizačním kódem. Jakmile tak učiní, systém vás na tuto skutečnost upozorní a zároveň dojde k automatickému přepočtu nájmů dle nového datumu ukončení smlouvy.

 • Ze strany nájemníka

Nájemník má možnost vypovědět smlouvu o pronájmu bez udání důvodu se standardní 30-denní výpovědní lhůtou. Může tak učinit dvěma způsoby:

 1. Svépomocí ze své Flatio aplikace - V ten moment vám bude ze systému odeslán automatický informační e-mail, výpověď vstoupí v platnost v moment doručení a nic dalšího z vaší strany není potřeba.
 2. S vaší asistencí - V tomto případě vám nájemník oznámí, že by rád smlouvu vypověděl. Toto oznámení může být ústní (telefonicky/osobně) či písemné (dopisem, SMSkou či skrze Zprávy v aplikaci Mé pronájmy). Pokud dojde k variantě písemného či ústního oznámení, je třeba smlouvu vypovědět z aplikace Mé pronájmy. V nabízených možnostech výpovědi smlouvy vyberte typ Ze strany nájemníka a do kolonky Datum doručení výpovědi vepište datum, kdy jste se o této potřebě výpovědi od nájemníka dozvěděli (pokud vám tedy nájemník včera oznámil, že hodlá vypovědět smlouvu o pronájmu, uveďte včerejší datum). Kolonku Ukončení nájmu k datu není třeba vyplňovat (vyplní se automaticky). Celou akci opět uložte stiskem tlačítka Uložit.
 • Ze strany pronajímatele

I vy máte možnost vypovědět nájemníkovi smlouvu o pronájmu bez udání důvodu, ať už ústně či písemně. V obou formách je třeba vypovědět smlouvu o pronájmu systémově skrze aplikaci Mé pronájmy. Tato možnost je tedy ekvivalentem možnosti Ze strany nájemníka se stejným postupem řešení i stejnými podmínkami (tzn. 30-denní výpovědní lhůtou).

 • Hrubým porušením

Smlouvu můžete vypovědět také pro její hrubé porušení, a to s 3-denní výpovědní lhůtou, kdy mezi možné důvody patří: 

 • prodleva s úhradou nájmu 7 dní a déle
 • poskytnutí obytného prostoru do podnájmu někomu dalšímu bez vašeho souhlasu
 • porušení příslušného domovního řádu nájemníkem,
 • stavební úpravy pronajatého bydlení bez vašeho souhlasu,
 • nedostavení se k předání bydlení.

Výpověď hrubým porušením bez výpovědní lhůty (čili s okamžitou platností) je pak možná ve chvíli, kdy máte podezření, že hrozí vznik závažného poškození pronajatého prostoru nebo jeho vybavení

Ať už se jedná o jakýkoliv důvod, je vhodné před výpovědí hrubým porušením kontaktovat naši zákaznickou podporu (support@flatio.com), a celou záležitost s ní prodiskutovat.

Byl tento článek přínosný?