Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Smlouva o pronájmu Může nájemník od smlouvy o pronájmu odstoupit?
Kategorie

Může nájemník od smlouvy o pronájmu odstoupit?

Na začátek je třeba zmínit, že existuje rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a jejím ukončením výpovědí - ačkoliv se oba tyto úkony mohou jevit jako stejné, z právního hlediska se jedná o dvě úplně jiné záležitosti (více o výpovědi smlouvy se dočtete zde).

Předané bydlení neodpovídá webové prezentaci

Nájemník může od smlouvy o pronájmu odstoupit v případě, že vaše bydlení nebude odpovídat informacím na portále Flatio z doby, kdy vytvořil žádost o rezervaci - v momentě dokončení rezervace dojde k uložení aktuálního stavu nabídky do systémové databáze. Pokud by k tomuto nesouladu skutečně došlo, může od smlouvy odstoupit do 20:00 hodin následujícího dne po dni, kdy došlo k předání bydlení. Pokud tedy předáváte bydlení např. během úterý, má nájemník právo do středy do 20:00 hodin od smlouvy odstoupit z důvodu nesouladu skutečnosti s webovou prezentací.

V takovém případě má nárok na vrácení jak prvního nájmu, tak servisního poplatku. A jelikož je vaší povinností udržovat informace o vaší nabídce pravdivé a ve stavu odrážejícím skutečnost, v případě jejich nesouladu vám hrozí pokuta až do výše jednoho měsíčního nájmu - zde záleží na posouzení ze strany Flatio. 

Možnost odstoupení od smlouvy zaniká ve chvíli, kdy nájemník odsouhlasí bezproblémové předání bydlení nebo uplynutím ochranné lhůty (tj. do 20:00 dne následujícího po předání bydlení).

Odstoupení plynoucí z práva ochrany spotřebitele

Nájemník také může odstoupit od smlouvy o pronájmu do čtrnácti dnů od jejího podpisu. Tato možnost vychází z práva ochrany spotřebitele, které je nedílnou součástí občanského práva a které zohledňuje vztahy mezi podnikateli (obchodníky) a spotřebiteli (zákazníky).

V České republice je tato problematika upravena v tzv. NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Jelikož je smlouva o pronájmu mezi vámi a nájemníkem uzavírána online na dálku (tzv. distančním způsobem), platí pro ni stejné podmínky jako třeba pro kupní smlouvu při nakupování na e-shopech. 

Kdy se mě takové odstoupení týká?

To platí v případě, že je pronájem zdrojem vaší obživy a vystupujete-li při uzavírání smlouvy o pronájmu jako podnikatel - máte pravděpodobně na pronajímání živnost a pronajímáte spíše krátkodobě a za rekreačními účely

Pokud pronajímáte jednou za čas a spíše na delší dobu, odstoupení od smlouvy o pronájmu do 14 dní od jejího uzavření se vás netýká.

Jestliže tedy splňujete vztah podnikatele a spotřebitele, nájemník má právo do 14 dnů od data podpisu smlouvy o pronájmu odstoupit bez udání důvodu. Zde je potřeba uvést, že k podpisu smlouvy dochází po schválení žádosti o rezervaci z vaší strany v rámci smluvního procesu, na jehož dokončení má nájemník 24 hodin - datum podpisu smlouvy tedy nemusí být stejné jako datum počátku smlouvy o pronájmu (v drtivé většině případů bývá smlouva podepsána minimálně o pár dní dříve).

  • Odstoupení PŘED POČÁTKEM smlouvy o pronájmu 

Pokud by došlo k odstoupení ze strany nájemníka do 14 dnů od podpisu smlouvy ještě před samotným nastěhováním, vrací se nájemníkovi celý první nájem a servisní poplatek

V tuto chvíli vás to nijak neovlivňuje, neboť první nájem by vám byl odeslán až po potvrzení bezproblémového předání bydlení nájemníkovi.

  • Odstoupení PO POČÁTKU smlouvy o pronájmu 

Pokud by však k tomuto odstoupení došlo po nastěhování nájemníka, vrací se mu nájemné poměrově podle počtu odbydlených dní (zbylou kompenzaci nájemného budete posílat nájemníkovi zpět vy).

Jak postupovat?

V případě, že chce nájemník využít možnosti odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů a vystupuje vůči vám jako spotřebitel, je třeba kontaktovat naši zákaznickou podporu, která vám toto odstoupení pomůže systémově vyřešit. Kontaktovat ji můžete na e-mailu support@flatio.com.

Byl tento článek přínosný?