Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Smlouva o pronájmu Kdo jsou smluvní strany na smlouvě o pronájmu?
Kategorie

Kdo jsou smluvní strany na smlouvě o pronájmu?

Smlouva o pronájmu je uzavírána přímo mezi daným zájemcem o bydlení (ze kterého se dokončením smluvního procesu stává nájemník) a pronajímatelem bydlení (respektive inzerentem).

Vzhledem k této skutečnosti je před jakýmkoliv zásahem do již existující smlouvy nutné mít vždy výslovný souhlas protistrany (pronajímatel tedy musí mít souhlas zájemce o bydlení/nájemníka a naopak). Tento souhlas je pak třeba mít podložený např. screenshotem komunikace.

Byl tento článek přínosný?