Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak Flatio funguje a proč se vyplatí Je součástí pronájmů přes Flatio i smlouva o pronájmu?
Kategorie

Je součástí pronájmů přes Flatio i smlouva o pronájmu?

Každý zájemce o bydlení, kterému schválíte žádost o rezervaci, musí projít smluvním procesem. Jeho součástí je kromě nahrání dokladu totožnosti a platby prvního nájmu také online podpis smlouvy o pronájmu. Tuto smlouvu si zájemce o bydlení musí nejprve přečíst a poté je připušten k samotnému podpisu, který provede vepsáním SMS autorizačního kódu do příslušného pole ve své Flatio aplikaci.

Splněním všech kroků smluvního procesu se stává smlouva o pronájmu platnou a zájemce o bydlení se zavazuje k dodržování všech podmínek, které jsou v ní uvedeny. V případě jejich nedodržení mu hrozí sankce vyplývající jak ze smlouvy o pronájmu, tak z obchodních podmínek. A to samé platí pro vás jakožto jednu ze smluvních stran.

Flatio smlouva o pronájmu je jednotná pro všechny zájemce a majitele, a není možné v ní dělat změny, které by se neslučovaly s našimi obchodními podmínkami. Pokud by vám smlouva o pronájmu z nějakého důvodu nevyhovovala, je možné informace v ní doplnit obecným dodatkem. Dodatek jako takový však nesmí být v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami a musí být odsouhlasen protistranou, čili nájemníkem.

Byl tento článek přínosný?