Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Nastěhování a vystěhování nájemníka Na co nesmím zapomenout při předávání bytu?
Kategorie

Na co nesmím zapomenout při předávání bytu?

Před předáním bydlení

Ještě předtím, než dojde k fyzickému předání bydlení, je velmi důležité provést následující kroky:

Porovnat údaje ve smlouvě o pronájmu s údaji na občanském průkazu nájemníka

Smlouvu o pronájmu i jeho OP si snadno zobrazíte v aplikaci Mé pronájmy.

  1. Rozklikněte sekci Nájemníci a vyberte konkrétního nájemníka (kliknutím na jeho jméno).
  2. Přes submenu v horní liště (pod profilovou fotografií nájemníka a jeho telefonním číslem) vyberte položku Smlouvy.
  3. U konkrétní smlouvy klikněte na tlačítko Detail.
  4. Zde v bloku Podpisy a potřebné dokumenty vidíte jak smlouvy o pronájmu (a případné dodatky), tak občanský průkaz.
  5. Tlačítkem Zobrazit tyto dokumenty zobrazíte.

Zkontrolovat platbu prvního nájmu 

Všeobecně doporučujeme majitelům neumožnit nastěhování nájemníkovi, který nemá zaplacený první nájem, proto nastěhování nájemníka neplatiče je čistě na vaše riziko. Zda nájemník zaplatil, či nikoliv, zjistíte opět v aplikaci Mé pronájmy.

  1. Rozklikněte sekci Nájemníci a vyberte konkrétního nájemníka (kliknutím na jeho jméno).
  2. Přes submenu v horní liště (pod profilovou fotografií nájemníka a jeho telefonním číslem) vyberte položku Nájmy.
  3. Zde v bloku Nájmy ke smlouvě č. XXXXXXXX vyhledejte položku 1. nájem a jeho stav.

Překontrolovat stav a vybavení bydlení

Nájemníkům zaručujeme, že bydlení, které si od vás pronajmou, bude vypadat jako na fotografiích, kterými vaše nabídka na portálu Flatio disponuje, a že v ní bude veškeré uvedené vybavení korespondující také s textovým popiskem (pokud je uvedený). V případě, že se skutečnost nebude shodovat s vaší nabídkou na Flatio, má nájemník právo smlouvu ukončit. 

Proto tomuto kroku věnujte zvýšenou pozornost. Doporučujeme překontrolovat zejména přítomnost čistých ručníkůložního prádla, funkčnost internetového připojení a všech spotřebičů či žárovek.

Skutečné předání bydlení

K faktickému předání bydlení dochází standardně v den počátku smlouvy o pronájmu, nepsaným pravidlem je pak předání nejdříve po 11. hodině. Můžete se však se svým nájemníkem domluvit na předání bydlení kdykoliv v průběhu celého dne. 

Pokud by došlo k předání bydlení před počátkem smlouvy o pronájmu či po počátku smlouvy o pronájmu, je potřeba tyto situace pokrýt vytvořením obecného dodatku ke smlouvě o pronájmu (popřípadě otevřením, upravením a znovupodepsáním smlouvy o pronájmu). 

Domluva termínu

Na termínu a přesném času předání bydlení se s nájemníkem domlouvejte ideálně skrze sekci Zprávy v aplikaci Mé pronájmy, jedině tak vám můžeme zajistit adekvátní podporu v případě jakýchkoliv problémů či nesrovnalostí.

Podpis předávacího protokolu

Jakmile dojde k předání obytného prostoru a vy se se svým nájemníkem setkáte tváří v tvář, je nutné podepsat Předávací protokol. Jeho podobu najdete opět v aplikaci Mé pronájmy. 

  1. Stačí kliknout na své jméno v pravém horním rohu a v zobrazené sekci Můj profil vlevo vybrat položku Dokumenty
  2. Zde v sekci Předávací a přebírací protokoly máte k dispozici dokument předávacího protokolu ve více jazykových variantách a formátech.

Protokol si, prosím, vytiskněte a při předávání bydlení ho s nájemníkem vyplňte a podepište

Bydlení bylo předáno

Při odevzdání obytného prostoru si bydlení zdokumentujte s pomocí fotografií a nezapomeňte svého nájemníka poprosit, aby nám na support@flatio.com zaslal krátkou zprávu o tom, že předání bydlení proběhlo v pořádku. Pokud je ze strany nájemníka vše ok a nemá k předanému prostoru žádné výtky, může naše zákaznická podpora zařídit dřívější odeslání prvního nájmu, ke kterému dojde následující pracovní den po obdržení zprávy od nájemníka.

Byl tento článek přínosný?