Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Charming House - 2 bedroom apt & rooftop terrace
5 osob
2 ložnice
1 koupelna
100 m2
Wi-Fi
Vybavený
od  74 480  / 30 dní
včetně služeb a internetu
StayProtection
Stay Benefits

Váš pobyt v této nemovitosti bude krytý naším StayProtection balíčkem, a to včetně Stay Benefits! Více informací

Byt k pronájmu - Valldemossa

translation

Popisek je zobrazen v původním jazyce.

Přeložit

Popisek byl přeložen automaticky.

Zobrazit v původním jazyce

Stay

About the accommodation
Located on the top floor of the House, this spacious two bedroom apartment (100sqm), entirely independent, offers everything necessary to have a fantastic stay.

The kitchen is fully equipped (coffee machine, fridge, oven, dishwasher, microwave and a washing machine), the living room is spacious and offers a dining table to eat and work, a comfortable sofa bed to rest, enjoy reading or watch the television as well as a chimney for warmth in the winter.

The double bedroom is large with a very comfortable bed and a built-in closet. The smaller room offers a single bed as well as its own closet. The bathroom with bath tub with shower provides comfort and modernity.

You’ll love the private terrace on the roof, offering a view on the village and surrounding nature.

Up to 5 people (2 in the double sofa bed in the sitting room)

Good to know: Select two people at check-out to rent the entire apartment for up to 5 people - You will have to pay an extra fee of 10€/person/night for the third, 4th and 5th person. 3 nights minimum stay.

Property
This two floor village house, split into two completely independent apartments, provides a great experience for remote workers looking for comfort and privacy in an authentic village off the beaten track.

Home with soul, warm, welcoming, decorated with care for all details, this house was furnished to make you feel at home. Renting the apartment will provide you a complete private space.

In summer, the house is fresh, bright, silent and comfortable. In winter, with chimneys, besides the heating, their feathered comforters and their tranquility, the house offers a wonderful corner where to escape from the bustle, resting after the different excursions that are made, being a fantastic starting point to travel around the Island.

The owners take special care of the cleaning and after each check out, a specialized company takes care of the disinfection protocol marked by the Spanish Ministry of Health.

Enjoy the independence that comes with staying in a clean, safe and quiet place, where you can have your own schedule and comfort, in the heart of a typical Mallorcan village!

Good to know:
For 3 people or more, there is an extra fee of 10€/person/night
There is a 300€ deposit to be paid when checking in

Work features
- Great WiFi (25-100 Mbps down)
- Private workspace inside your room

Home features
- Washing machine
- Children friendly

Activities available onsite
- No activities on site at the moment.


Area

Activities in the area
- Hiking
- Diving
- Horseback riding
- snorkelling
- Cycling

Flora and fauna
The fauna and flora of the island, typical of the Mediterranean, concentrates the greatest diversity of species in the sea, with more than 400 different species of fish, hundreds of crustaceans and invertebrates and marine birds, among which the endemic Balearic shearwater is particularly noteworthy.

The crown jewel of the seabed is undoubtedly the Posidonia oceanica. This marine plant forms seagrass meadows, which provide protection and food to many species, as well as enriching the water with oxygen and keeping it clean. The Posidonia oceanica is also responsible for the crystal clear color of the waters of the island. On the land we find 124 species of endemic plants, 32 ferns, 31 orchids, 67 protected species and some 130 introduced from outside the islands, coexisting with the almost 2,000 species of the Mediterranean. They are spread over a variety of habitats.

In the animal world, the island counts more than 300 endemic animal species, most of them insects, snails and other invertebrate animals. But if something characterizes the islands, then it is the lizards, like the Balear lizard and the Pitiüsa lizard. Other endemic animal species are the Ferreret toad, almost a fossil that lives in the gorges of the Serra de Tramuntana and is almost a symbol of Mallorca.

Social ecosystem
The accommodation is located in Valldemossa, a village steeped in old-world charm. It lies in an idyllic valley in the midst of the Tramuntana mountains and is filled with old stone houses, picturesque streets sprinkled with shops, art galleries, cafes and restaurants. A must see is Real Cartuja, the Carthusian Monastery where Chopin and George Sand once spent a winter.

The nearest village is Deiá (8km away). Is still very much an artist’s town with a number of art galleries and gift shops, along with a good selection of restaurants while controlled urban expansion has meant that this little village has maintained its traditional beauty and charm. Now it is on every tourist itinerary as a prime example of 'the other Mallorca' and it has even become a popular haunt for the rich and famous, including visitors like Richard Branson, Princess Diana, Bob Geldof and Andrew Lloyd Webber.

Palma, the capital of Mallorca is located 20 km from the accommodation. The city is more attractive than ever, thanks to careful city planning and extensive renovation measures in the old town (Casco Antiguo). The so-called 'pearl of the Mediterranean' offers a vibrant lifestyle by day and night, brimming with Mediterranean flair, which attracts millions of visitors each year. 'The Sunday Times' named Palma one of the world's best places to live.


Practical

How to get there
International airport: Palma de Mallorca Airport (PMI)

To get to the accommodation from the airport:
- by taxi: around 25 min, 30-40€
- by bus: take a bus A1 from 547-Aeroport - Arribades to 1078-pl. d'Espanya - Estació Intermodal (14 min, 5€), then change to bus number 203 to Valldemossa (35 min, 2-4€). From there you will have a 3 min walk to the accommodation

Property guidelines
1. Check in: From 12 AM. Late check in from 20h to 22h have an extra fee of 20€. Arrivals from 22h have an extra fee of 40€. Arrivals from 0h until 8AM have an extra fee of 60€.
2. Check out: 10 AM

Zůstaňte na

O ubytování
Tento prostorný apartmán se dvěma ložnicemi (100 m²), který se nachází v nejvyšším patře domu a je zcela nezávislý, nabízí vše potřebné pro fantastický pobyt.

Kuchyň je plně vybavená (kávovar, lednice, trouba, myčka, mikrovlnná trouba a pračka), obývací pokoj je prostorný a nabízí jídelní stůl k jídlu i práci, pohodlnou rozkládací pohovku k odpočinku, příjemnému čtení nebo sledování televize a také komín pro teplo v zimě.

Dvoulůžková ložnice je velká s velmi pohodlnou postelí a vestavěnou skříní. Menší pokoj nabízí jednolůžko i vlastní skříň. Koupelna s vanou se sprchovým koutem poskytuje pohodlí a modernost.

Jistě si zamilujete soukromou terasu na střeše, která nabízí výhled na obec a okolní přírodu.

Až pro 5 osob (2 osoby na rozkládací pohovce v obývacím pokoji)

Dobré vědět: Při check-outu si vyberte dvě osoby a pronajměte si celý apartmán až pro 5 osob - za třetí, čtvrtou a pátou osobu budete muset zaplatit příplatek 10 €/osoba/noc. minimální délka pobytu je 3 noci.

Objekt
Tento dvoupatrový vesnický dům, rozdělený na dva zcela nezávislé apartmány, poskytuje skvělý zážitek pro pracovníky na dálku, kteří hledají pohodlí a soukromí v autentické vesnici mimo vyšlapané cesty.

Domov s duší, teplý, přívětivý, zařízený s péčí o všechny detaily, tento dům byl zařízen tak, abyste se v něm cítili jako doma. Pronájem apartmánu vám poskytne kompletní soukromý prostor.

V létě je dům svěží, světlý, tichý a pohodlný. V zimě, s komíny, kromě vytápění, jejich péřové přikrývky a jejich klid, dům nabízí nádherný kout, kde uniknout z ruchu, odpočinek po různých výletech, které jsou provedeny, je fantastický výchozí bod pro cestování po ostrově.

Majitelé věnují zvláštní péči úklidu a po každém odhlášení se specializovaná firma postará o dezinfekční protokol označený španělským ministerstvem zdravotnictví.

Vychutnejte si nezávislost, kterou přináší pobyt na čistém, bezpečném a klidném místě, kde můžete mít svůj vlastní program a pohodlí, v srdci typické mallorské vesnice!

Dobré vědět:
Za 3 a více osob se platí příplatek 10 €/osoba/noc
Při check-inu je třeba zaplatit zálohu ve výši 300 €

Pracovní vlastnosti
- Skvělá Wi-Fi (25-100 Mb/s směrem dolů)
- Soukromý pracovní prostor uvnitř pokoje

Domácí funkce
- Pračka
- Vhodné pro děti

Aktivity na místě
- V současné době nejsou na místě k dispozici žádné aktivity.


Oblast

Aktivity v oblasti
- Pěší turistika
- Potápění
- Jízda na koni
- šnorchlování
- Cyklistika

Flóra a fauna
Fauna a flóra ostrova, typická pro Středozemní moře, koncentruje největší druhovou rozmanitost v moři, s více než 400 různými druhy ryb, stovkami korýšů a bezobratlých a mořskými ptáky, mezi nimiž stojí za zmínku zejména endemický baleárský střihavka.

Klenotem mořského dna je bezpochyby Posidonia oceanica. Tato mořská rostlina vytváří louky mořské trávy, které poskytují ochranu a potravu mnoha druhům a také obohacují vodu kyslíkem a udržují ji čistou. Posidonia oceanica je také zodpovědná za křišťálově čistou barvu vody na ostrově. Na pevnině najdeme 124 druhů endemických rostlin, 32 kapradin, 31 orchidejí, 67 chráněných druhů a asi 130 druhů zavlečených mimo ostrovy, které koexistují s téměř 2 000 druhy Středozemního moře. Jsou rozšířeny na nejrůznějších stanovištích.

V živočišné říši čítá ostrov více než 300 endemických druhů živočichů, z nichž většinu tvoří hmyz, plži a další bezobratlí živočichové. Pokud však ostrovy něco charakterizuje, pak jsou to ještěrky, například ještěrka baleárská a ještěrka pitiuská. Dalšími endemickými živočišnými druhy jsou ropucha Ferreretova, téměř zkamenělina, která žije v soutěskách Serra de Tramuntana a je téměř symbolem Mallorky.

Sociální ekosystém
Ubytování se nachází ve Valldemosse, vesnici opředené starosvětským šarmem. Leží v idylickém údolí uprostřed pohoří Tramuntana a je plná starých kamenných domů, malebných uliček posetých obchůdky, uměleckými galeriemi, kavárnami a restauracemi. Za návštěvu stojí Real Cartuja, kartuziánský klášter, kde kdysi strávili zimu Chopin a George Sandová.

Nejbližší vesnice je Deiá (8 km). Je stále do značné míry uměleckým městečkem s řadou uměleckých galerií a obchodů se suvenýry spolu s dobrým výběrem restaurací, zatímco řízená expanze města znamená, že si tato malá vesnice zachovala svou tradiční krásu a kouzlo. Nyní je na každém turistickém výletě jako ukázkový příklad "druhé Mallorky" a stala se dokonce oblíbeným místem bohatých a slavných, včetně návštěvníků jako Richard Branson, princezna Diana, Bob Geldof a Andrew Lloyd Webber.

Palma, hlavní město Mallorky, se nachází 20 km od ubytování. Díky pečlivému plánování města a rozsáhlým renovačním opatřením ve starém městě (Casco Antiguo) je město atraktivnější než kdykoli předtím. Takzvaná "perla Středomoří" nabízí ve dne i v noci pulzující životní styl, překypující středomořskou atmosférou, který každoročně přiláká miliony návštěvníků. list The Sunday Times označil Palmu za jedno z nejlepších míst k životu na světě.


Praktické

Jak se tam dostat
Mezinárodní letiště: Letiště Palma de Mallorca (PMI)

Jak se dostat do ubytování z letiště:
- taxíkem: cca 25 min, 30-40 €
- autobusem: autobusem A1 z 547-Aeroport - Arribades do 1078-pl. d'Espanya - Estació Intermodal (14 min, 5 €), poté přestupte na autobus číslo 203 do Valldemossa (35 min, 2-4 €). Odtud to budete mít k ubytování 3 minuty chůze

Pokyny pro ubytování
1. Přihlášení: V hotelu je možné se ubytovat do 12:00 hod: Od 12:00 hod. Za pozdní check-in od 20h do 22h se účtuje příplatek 20€. Za příjezd od 22h se účtuje příplatek 40€. Za příjezd od 0:00 do 8:00 se účtuje příplatek 60 €.
2. Check out: v 10:00 HOD

Zobrazit více
Rychlost internetu pro vzdálenou práci nebo zábavu

Stahování

100 Mbps

Nahrávání

100 Mbps

Vybavení
Základní nábytek
Rozkládací pohovka
Pohovka
Židle
Stůl
Konferenční stolek
Psací stůl
Šatní skříň
Komoda
Šatní skříň
Skříňka
Zrcadlo
Pro co nejpohodlnější pobyt
Matrace
Povlečení
Ručníky
Pánve, hrnce
Nádobí
Příbory
Sklenice
Houbička
Žehlící prkno
Sušák na prádlo
Smeták
Mop
Kbelík
Elektronická zařízení
Klimatizace
Mobilní klimatizace
Apple TV
Chromecast
TV
Projektor
Žehlička
Fén
Pračka
Sušička
Mrazák
Lednice
Mikrovlnná trouba
Trouba
Myčka nádobí
Kávovar
Bojler na vodu
Topinkovač
Pomalý hrnec
Elektrický vařič
Plynový vařič
Chladnička na víno
Výrobník ledu
Playstation
Xbox
Nintendo
Jiná herní konzole
Robotický vysavač
Vysavač
Robotická sekačka na trávu
Sekačka na trávu
Tiskárna
Skener
Stavební záležitosti
Balkon
Terasa
Topení
Topení (elektrické)
Něco pro děti
Dětská postýlka
Postel pro dítě
Dětská židlička
Elektronická chůvička
Monitor dechu
Kočárek
Záchodové sedátko
Nočník
Dětská vanička
Přebalovací pult
Stolička
Hračky
Dětské hřiště (venkovní)
Bezpečnostní vybavení
Bezpečnostní zámek
Bezpečnostní vstupní dveře
Detektor kouře
Detektor oxidu uhelnatého
Trezor
Standardní zámek na dveřích
Předplatné (zahrnuto v ceně nájmu)
Kabelová televize
Netflix
HBO MAX
Amazon Prime
Apple TV+
Disney+
Hulu
YouTube TV
Spotify
Úklid
Snídaně
Něco navíc
Krb
Kulečník
Gril
Bazén
Koupací sud
Vířivka
Sauna
Garáž
Přístupnost
Bezbariérový přístup
Výtah
Madlo
Sedátko ve sprše
Židle do sprchy
Schodišťový výtah
Zobrazit více
Pokoje a vybavení
Shower icon
Ložnice
30 m2
Neprůchozí
Soukromá koupelna
Ukázat vybavení
Shower icon
Ložnice 2
10 m2
Neprůchozí
Ukázat vybavení
Living room icon
Obývací pokoj
Ukázat vybavení
Kitchen icon
Kuchyně
Podmínky pronájmu
Nájem a poplatky Kdy budu co platit?
Nájem za 30 dní
74 480 
Kauce
0 
Služby a internet
v ceně nájmu
Servisní poplatek
Délka pronájmu
Min. délka pronájmu
30 dní
Max. délka pronájmu
180 dní
Dostupné od
06.03.2024
Pravidla
Kouření zakázáno
Zvířata zakázana
Oslavy zakázány
Vhodné pro rodiny s dětmi
StayProtection pro nájemníky

Vždy, když pronajímáte přes Flatio, se na vás automaticky vztahuje náš balíček StayProtection.

 • Garance nastěhování
  zajišťující, že budete mít vždy kde bydlet, i když vše nepůjde podle plánu
 • Vyvážená nájemní smlouva vhodná pro žádosti o víza
  poskytující stejná práva oběma stranám a zvyšující flexibilitu vašeho pobytu
 • Žádné vratné kauce
  a s nimi spojené finanční zátěže vysokých záloh předem
 • 100% ochrana peněz
  která zaručuje, že vaše transakce jsou vždy bezpečné a bez podvodů
 • Podpora 7 dní v týdnu
  která je tu pro vás po celou dobu vašeho pronájmu
Stay Benefits*

Při rezervaci tohoto ubytování získáte také rozšířenou ochranu v podobě Stay Benefits - jedinečné nabídky zaštítěné společností AXA! Tento balíček zahrnuje:

 • Pojištění odpovědnosti
  poskytující ochranu v případě, že byste omylem způsobili jakoukoli škodu
 • Asistenční služby
  pro jakékoli potenciální problémy během vašeho pobytu, jako je přerušení připojení k internetu, závady v síti (elektřina, plyn, topení), zablokované dveře nebo poruchy domácích spotřebičů
Storno podmínky
Přísné (30 dní)
Rezervaci můžete zrušit zdarma do 30 dní před nastěhováním. Přečtěte si podrobnější storno podmínky.
Ceny jsou konečné. Na Flatio nejsou žádné skryté poplatky. Veškeré služby (elektřina, voda, plyn) včetně Wi-Fi jsou již zahrnuty v nájemném.
Zrušte zdarma. U této nabídky platí Přísné (30 dní) storno podmínky. Přečíst storno podmínky
Garance nastěhování. V případě, že nemovitost není v pořádku, uhradíme náhradní ubytování až na 7 dní. Více informací
Ověřená nájemní smlouva. Prohlédněte si smlouvu online z pohodlí vašeho domova. Zobrazit vzor smlouvy
Dostupnost nabídky
Podívejte se, v jakých termínech je nabídka dostupná
Naposledy aktualizováno před 7 dny
O majiteli
Macarena B.
Na Flatio od července 2022
Owner

I love nature and living in an authentic old village, that shows how Majorca used to be in the past. We live surrounded by elderly people, in a quiet place, with cobblestone streets, old fashioned houses and traditional architecture. The village where Frederic Chopin composed the most beautiful music and where several writers and painters have lived in, because of its beauty.
Více o majiteli
Chcete se na něco zeptat?
Není vám něco jasné nebo potřebujete více informací? Pošlete dotaz majiteli.

Macarena obvykle na zprávy odpovídá během pár minut .

Kde budete bydlet
Projít okolí bytu
Parkování - veřejné
3 minuty
MHD
4 minuty
Potraviny
2 minuty
Bar
1 minuta
Restaurace
1 minuta
Pošta
2 minuty
Nemocnice
15 minut
Pohotovost
2 minuty
Lékárna
1 minuta
Nejčastější dotazy k této nabídce
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

5 důvodů, proč si vybrat tuto nabídku na Flatio
Už žádné osobní prohlídky, stres a zklamání! Celý pronájem vyřešíte okamžitě.
Získáte podporu Flatio po celou dobu vašeho pronájmu.
Celou smlouvu o pronájmu si přečtete ještě před rezervací.
Platba je zcela bezpečná. Můžete platit i kartou nebo Bitcoinem.
Oproti realitním kancelářím ušetříte průměrně 10 000 Kč.
Často kladené dotazy
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

Pokračovat