Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Jak lze vystěhovat nájemníka?

12. leden 2023 · 3 minuty čtení

Čas od času probleskne médii zmínka o majitelích bytů, kteří terorizují své nájemníky - vypínají jim vodu či topení a jinak jim znepříjemňují život. Co když je ale situace opačná a život vám ničí váš nájemník? Například tím, že poškozuje byt a neplatí nájemné. Co lze v daném případě dělat?

Nájem je zákonem chráněn

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že nájemní vztah je v České republice chráněn zákony a majitel bytu nemůže nájemníka “vyhodit” jen tak, protože se mu přestal líbit. Dokonce ani ve výše zmíněných příkladech poškozování bytu a neplacení nájemného není situace jednoduchá.

Pro ukončení smlouvy o nájmu (ze strany majitele) jsou v zákoně stanoveny jasné důvody.

Jsou jimi u smlouvy na dobu neurčitou:

  • hrubé porušení smlouvy (například dal byt do podnájmu bez souhlasu či vědomí pronajímatele, provedl stavební úpravy bez jeho souhlasu, neumožňuje mu prohlídku či opravy bytu apod.). Při hrubém porušení povinností plynoucích z nájmu je výpovědní lhůta tři měsíce.
  • zvlášť závažné porušení smlouvy (neplacení nájemného alespoň tři měsíce, závažné či nenapravitelné poškození bytu, užívání bytu neoprávněným způsobem apod.). V takovém případě by měl být nájemník vyzván k zanechání daného jednání a nedojde-li k nápravě (např. k zaplacení nájemného), pak lze přistoupit k výpovědi. Jejím doručením nájem končí a poté by mělo následovat vyklizení bytu nejdéle do 30 dní.
  • pokud potřebujete nemovitost pro své vlastní potřeby nebo pro potřeby svých příbuzných. V takovém případě nájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty.

Smlouva na dobu určitou pak samozřejmě také končí uplynutím doby, na kterou ji majitel nemovitosti a nájemník sjednali.

Tip: Pokud jste sice sjednali nájem na dobu určitou, nicméně po jejím uplynutí nájemce byt dále obývá, měli byste jej písemně vyzvat k vyklizení bytu. Neučiníte-li tak, má se za to, že je nájem uzavřený znovu na stejnou dobu, jako byl dřív. Nejvýše ale na dva roky, pokud se ve smlouvě nedohodnete jinak.

V praxi ale může nastat situace, kdy máme zákon na své straně, máme oprávněný důvod nájemní smlouvu ukončit a s nájemníkem se rozloučit, ale on se z nějakého důvodu tak úplně nechce rozloučit s naším bytem. Co pak?

Žaloba na vyklizení

Hledáte-li i nadále bezvýhradně právně konformní řešení, nezbývá vám, než se obrátit na soud. Dokonce ani přivolání policie v daném případě nepostačí. Ta vám může pomoci, pokud se nájemník chová nepřístojně a třeba vyhazuje váš nábytek z oken bytu, či byt jinak prokazatelně ničí. Policisté vám ale bez rozhodnutí soudu nebudou (a nesmí) pomáhat při vystěhování nájemce.

V uvedeném případě tedy musíte podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Předcházet jí může předžalobní výzva, která může u nájemníka vzbudit oprávněné obavy z dalšího postupu a přimět ho jít o dům dál.

Není-li tomu tak, pak vám nezbývá než se pustit do soudního řízení. Až když držíte v ruce pravomocný rozsudek o vyklizení nemovitosti, lze se nejprve znovu obrátit na nájemce s požadavkem odstěhování se. Pokud s ním ani soudní rozsudek nehne, můžete se obrátit na exekutora nebo soudního vymahatele a ti zajistí vyklizení vaší nemovitosti.

Tip: Hledat řešení “na vlastní pěst” se tak úplně nevyplácí. Jak jsme výše zmínili, nájemníci jsou ze zákona chráněni, a dokonce i když zásadním způsobem porušují smlouvu, neopravňuje vás to vniknout do bytu a vystěhovat jim nábytek před dům, či vyměnit zámek. Mohli byste být nakonec obviněni z porušení domovní svobody, poškozování cizí věci či jiného trestného činu.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů