Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Kdo hradí opravy v domě?

19. leden 2023 · 3 minuty čtení

O tom, že vám nebude SVJ hradit opravu poničené zdi v bytě, či porouchanou karmu, asi není pochyb. Jak je tomu ale třeba v případě, kdy jde o výměnu oken, opravu či vyzdění sklepů, či hromadnou výměnu dveří od bytů? A co takhle vymalování společné chodby? Kdo v daných případě nese náklady?

Co (ne)patří majitelům bytů?

Při určení toho, zda hradí náklady společenství (družstvo) či jednotliví majitelé, je podstatné rozdělit, které části domu náleží majitelům bytů samotným a které spadají do společných částí. Podle občanského zákoníku jsou společné alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Především se jedná o:

  • pozemek, na němž byl dům zřízen a společné části domu podstatné pro zachování domu jako celku a pro zachování bytu jiného vlastníka, především svislé konstrukce a základy domu, obvodové stěny domu či střecha,
  • zápraží, schody, vchody a vstupní dveře, schodiště, chodby a okna, balkony, lodžie a terasy,
  • kotelny, výtahy, půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny a kolárny, sklepní kóje,
  • rozvody energie a plynu až k bytovému jističi,
  • topná soustava, včetně radiátorů v jednotlivých bytech.

Některé společné části mohou být jednomu či více z vlastníků přenechány k výlučnému užívání (například některý z vlastníků využívá bývalou prádelnu za úplatu jako dílnu). Nemění to ovšem nic na věci, že se stále jedná o společnou část.

U určitých částí domu záleží v praxi také na prohlášení vlastníka. Například výše zmíněné sklepy (či garáže) sice zpravidla bývají ve vlastnictví jednotlivých vlastníků, ale může se jednat dle prohlášení i o společné části domu.

Platby ze společného fondu

Představovat si, že některé opravy hradí společenství vlastníků (či družstvo) jako zcela oddělená entita, je samozřejmě spíše iluzorní. SVJ i družstvo si sice vede fond na údržbu a opravu různých společných částí, přispívají do něj ale jednotliví vlastníci či majitelé družstevního podílu (zpravidla dle velikosti bytové jednotky). Ve finále se tedy zpravidla jedná opět o finance majitelů bytů, jen určitým způsobem transformované.

Zdrojů financování může být více. Mimo fond oprav může jít také o bankovní úvěry či státem podporované úvěry přes ministerstvo pro místní rozvoj. Na platby z fondu oprav se mohou vlastníci jednotek shodnout na schůzi SVJ. Týkat by se tedy měly výhradně společných částí v domě. Zpravidla jsou tímto způsobem hrazeny hromadné výměny oken, zateplení fasády, výmalba společných chodeb apod.

Co když s úpravou společných částí nesouhlasím?

Co ale dělat, když se vám rozhodnutí SVJ o opravě či úpravě společných prostor nelíbí? Barva výmalby je ošklivá, zvolená firma pro zakázku nemá podle vás nejlepší pověst, případně by to za navrženou cenu jiná firma udělala dvakrát a lépe?

Pakliže se rozhodnutí SVJ či družstva týkalo opravdu společných prostor (viz vymezení zákonné vymezení či prohlášení vlastníka), musíte se podřídit, pokud o opravě rozhodla alespoň tříčtvrteční většina vlastníků či družstevníků (bráno nikoli podle počtu osob, ale dle podílu na společných částech domu).

Opravy a úpravy v bytě

Obecně lze říci, že jakékoliv opravy a úpravy ve vašem vlastním bytě podléhají volbě a financování jeho vlastníka. Řadíme sem i různé změny příček a dispozic bytu. Zásadní úpravy, které například zasahují do nosných zdí, ovšem podléhají schválení stavebního úřadu. V okamžiku, kdy by ale majitel bytu narazil na výše zmíněné společné části domu, dostává se mimo své kompetence. A to i v případě, že si chce pouze natáhnout síť proti ptákům na svém balkoně (a přitom zatlouct hřeby do fasády domu), či si chce vyměnit své vlastní okno v bytě. Jelikož se jedná o zásah do fasády a do změny celkového vzhledu domu, musí k tomu mít povolení ostatních členů shromáždění. V opačném případě by mohlo být požadováno, aby vše na vlastní náklady opět vrátil do původního stavu.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů