Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Jak se bránit proti hluku a zápachu v domě?

2. leden 2023 · 3 minuty čtení

Vaši sousedé se rozhodli uspořádat bytový metalový koncert, případně obden grilují na dřevěném uhlí a vás to dovádí k šílenství? Nemusíte to trpět. Poradíme vám, jak takovou situaci co nejlépe vyřešit.

Ať už jste vlastník či nájemník bytu, nemáte v souvislosti s daným bytem pouze práva, ale také povinnosti. Sem spadá především zákaz omezovat sousedy takzvanými imisemi. Že jste si pojem imise doposud spojovali především s měřením čistoty ovzduší ve svém městě? Tento pojem je ale mnohem širší a u soudu se s ním setkáte nejčastěji právě v kontextu sousedských sporů.

Zjistěte, zda jste v právu

Každý z nás má jinou míru citlivosti, Zatímco nahlas puštěný film ve vedlejším bytě ruší vaši manželku s migrénou, vás nechává chladným. Naopak vás, coby vegetariána, možná obtěžuje vůně grilovaného masa ze sousedovic kuchyně. Zrovna v těchto případech ale dost pravděpodobně budete oba muset vám nepříjemné vjemy strpět, protože se jedná o poměrně obvyklé jevy.

V prvé řadě je třeba rozlišit takzvané přímé a nepřímé imise. U přímých imisí se předpokládá jejich záměrné vpouštění do našeho obydlí (či pozemku). Například vypouštění bazénu či odpadu ze sousedovic pozemku ve svahu nad námi. Takové jednání zakázané, pokud by pro jednání způsobující imise neměl soused či sousedka právní důvod (např. věcné břemeno).

U nepřímých (tedy nezáměrných) imisí je třeba rozlišit, zda nejde “o míru nepřiměřenou místním poměrům”, případně zda imise neomezuje obvyklé užívání sousedova pozemku.

Zkuste to po dobrém

Pokud se jedná o opakující se činnost (hlasité pouštění televize či grilování), která ale vadí spíše jen vám či několika málo sousedům, zkuste se v prvé řadě přátelsky dohodnout. Možná si soused ani neuvědomil, že svým jednáním může někoho obtěžovat a minimálně své aktivity omezí.

Další variantou je zkusit hledat řešení v rámci bytového družstva či společenství vlastníků jednotek. Například efektivní řešení zápachu z grilování nalezli v jednom pražském SVJ formou úpravy domovního řádu, který umožňoval používání jen určitého typu grilů. I zde je ale vzhledem k omezené vymahatelnosti výsledný efekt především otázkou dobré vůle, konsenzu a ochoty se dohodnout.

Když je třeba přitvrdit…

Naše zákony umožňují řadu podobných nepříjemných jevů řešit i právní cestou.

V prvé řadě se lze obrátit na orgány obce či policii a na chování, které porušuje zákon, je upozornit. Typickým příkladem je hluk, který je směřovaný do nočních hodin. S velkou pravděpodobností může být vyhodnocen jako rušení nočního klidu, na což pamatuje zákon o některých přestupcích. Zavoláte-li v daný okamžik místní policii, ta věc na místě prošetří a může viníkovi udělit pokutu až do výše 5 000 Kč.

I denní hluk může ale značně znepříjemňovat život, a to zejména, pokud překračuje limity stanovené nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (provádějící zákon o ochraně veřejného zdraví). To hovoří o mezních hodnotách, kdy lidské zdraví ještě není poškozováno. Při jejich překročení tedy evidentně není třeba řešit, jak je na tom daný hluk v kontextu místních poměrů a lze se opět bránit. Případy, kdy hladina hluku překračuje hygienické limity jsou typicky doménou krajské hygienické stanice.

Dalším úřadem, na který se lze obrátit, je stavební úřad. Ten by se věnoval například hluku vyplývající z nekvalitní stavební akustiky (tj. pokud nepřiměřeně slyšíte každý sousedův krok apod.).

Pokud řešení se správními úřady či policií nepomáhá, je tu také možnost obrátit se na soud. Základním vodítkem pro oprávněnost vaší žaloby jsou ovšem již výše zmíněné “místní poměry”. Co se tím myslí? Hluk či zápach by správně neměly nikoho omezovat nad míru překračující místní poměry. Je asi zřejmé, že ranní kokrhání kohouta na vesnici je jev běžný, zatímco pořídit si jej do paneláku by už za překračování místních poměrů mohlo být považováno. Pokud byste se domnívali, že se soused v tomto směru již pohybuje za hranou zákona, můžete podat žalobu na to, aby se takového jednání zdržel. Jejím “předstupněm” je pak předžalobní výzva, která je zpravidla postačujícím řešením.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů