Zvýšení hranic pro registraci k DPH i paušální daň - Flatio
Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma

Zvýšení hranic pro registraci k DPH i paušální daň

13. březen 2023 · 3 minuty čtení

Hranice povinné registrace plátce DPH činila do konce loňského roku 1 milion korun. Od roku 2023 se tato hranice navyšuje. Co to znamená pro stávající plátce a jaká je souvislost této změny s novinkami týkajícími se paušální daně?

Od letošního roku se zvýší hranice pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun ročně. S tím jde ruku v ruce také zdvojnásobení maximálního možného limitu pro dobrovolné využití paušální daně a rozdělení této daně do tří kategorií.

Dosavadní limit pro povinnou registraci k DPH činili jeden milion korun. Navýšení limitu na dva miliony korun odůvodnila vláda vysokou administrativní zátěží pro tyto osoby, kterou se vláda zavázala snižovat.

Obrat je pro tyto účely definován jako souhrn úplat bez daně za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Nepočítají se do něj ovšem plnění, která mají místo plnění mimo tuzemsko a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Pokud podnikatel zákonného limitu dosáhne, musí podat přihlášku k registraci pro pro platbu do 15 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste obrat překročili.

Tato povinnost vám bezesporu přinese vyšší administrativní zátěž a složitější účtování, vykompenzovat to ale třeba mohou zajímavější zakázky, na než jako plátce DPH můžete dosáhnout, případně možnost za určitých podmínek požádat o odpočet daně, pokud jsou vaše příjmy nižší než výdaje. Potěší také “nákupy na firmu bez DPH”, kdy si můžete DPH odečíst a ušetřit tak náklady.

Změna limitu paušální daně

Od roku 2021 mají OSVČ možnost dobrovolně využít usnadnění svých daňových povinností formou takzvané paušální daně. Ta se skládá z jediné měsíční platby, která zahrnuje daň z příjmu a rovněž povinné platby na sociální a zdravotní pojištění.

Výhodou je značné zjednodušení administrativy, kdy vám dokonce odpadá povinnost podávat daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ. Další výhodou může být v budoucnu o trochu vyšší důchod, a to v případě, že nyní platíte pouze zákonné minimum.

Nevýhodou je pak to, že přicházíte o všechna daňová zvýhodnění a bonusy. Pokud tedy jsou vaše příjmy spíše nižší a současně máte manželku a děti, platíte hypotéku a chodíte pravidelně darovat krev, nemusí se vám zjednodušený systém vyplatit.

S výše zmíněnou změnou limitu pro registraci k DPH do jisté míry souvisí i změny limitu pro paušální daň. Přihlásit se k ní totiž může pouze ten, kdo není plátcem DPH, není v insolvenčním řízení a má roční příjmy z podnikání do dvou milionů korun.

Pásma paušální daně

Pro rok 2023 se systém platby paušální daně obměnil. Nově se zavedla tři pásma v závislosti na ročních výdělcích:

  1. pásmo s výdělky do 1 milionu korun a paušální platbou ve výši 6208 Kč (mohou sem spadnout i lidé z druhého pásma, kteří si uplatňují nejméně na ¾ výdělků šedesáti či osmdesátiprocentní paušál).
  2. pásmo s výdělky do 1,5 milionu korun a paušální platbou ve výši 16 000 Kč (sem mohou spadnout i lidé z třetího pásma, pokud mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit osmdesáti či šedesátiprocentní výdajový paušál).
  3. pásmo s příjmy do 2 milionů korun a paušální platbou ve výši 26 000 Kč.

Pokud by podnikatel předvídal příjmy v jednom pásmu a následně po ukončení zdaňovacího období zjistil, že se do něj nevešel, musí daň doplatit. Platí to ale i naopak, takže pokud příjmy spadají do nižšího pásma, část daně i pojistného takto zaplacené se podnikateli vrátí.

Zálohy na paušální daň jsou splatné vždy do 20. dne daného. Daň se platí zpravidla každý měsíc, ale je možné si předplatit například čtvrt roku či na celý rok dopředu.

Registrace k paušální dani byla letos ovšem možná pouze do 10. ledna. Zájemci o tuto formu daně si budou muset počkat. Další přihlašování bude možné opět od října do 10. ledna následujícího roku. Úřady přitom obíhat nemusíte, stačí si stáhnout elektronický formulář na portálu MOJE daně a vyplněný jej zaslat přes datovou schránku.

Přidejte se ke stovkám spokojených majitelů. Na Flatio vše vyřídíte online, budete mít méně starostí a více času.

Sdílejte tento článek:
Doporučujeme
Zvažujete převod energií na nájemce? Známe pro i proti
Jak zvýšit nájemné?
Daň z nemovitostí u pronajatých bytů