Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak Flatio funguje a proč se vyplatí Kdo je odpovědný za plnění podmínek popsaných ve smlouvě o pronájmu?
Kategorie

Kdo je odpovědný za plnění podmínek popsaných ve smlouvě o pronájmu?

Smlouva o pronájmu je dokument uzavíraný přímo mezi vámi jakožto pronajímatelem bydlení a nájemníkem. Za plnění podmínek ve smlouvě o pronájmu jsou tedy odpovědné obě zmíněné smluvní strany, tzn. jak pronajímatel bydlení, tak nájemník, který má bydlení pronajaté. 

V případě, že by z nějakého důvodu nedošlo k plnění podmínek jedné ze smluvních stran, a protistrana se nemohla dovolat nápravy, je vhodné kontaktovat naši zákaznickou podporu, která celou situaci prošetří a bude se snažit být maximálně nápomocna při nápravě do původního stavu.

Byl tento článek přínosný?