Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro nájemníky Platby Kdy musím zaplatit nájem?
Kategorie

Kdy musím zaplatit nájem?

První nájem

Platba prvního nájmu

Platba prvního nájmu je (spolu s dalšími kroky) součástí smluvního procesu, který je třeba v rámci 24 hodin po schválení žádosti o rezervaci majitelem, dokončit. Fyzickým připsáním peněz na náš sběrný účet se stává smlouva o pronájmu platnou, a vaše pronajaté bydlení je předplaceno na dobu 14 až 30 dní (v závislosti na délce pronájmu).

Splatnost prvního nájmu

První nájem je tedy splatný v rámci 24 hodin po schválení žádosti o rezervaci majitelem, které máte k dokončení smluvního procesu.

Druhý a ostatní nájmy

V případě pronájmů, které trvají déle než 30 dní, jsou vyžadovány úhrady také dalších nájmů v závislosti na délce pobytu. A jelikož jsme si vědomi důležitosti těchto plateb, zasílá vám systém Flatio v pravidelných intervalech buď připomínky blížících se splatností či upomínky plateb již po splatnosti, obojí v podobě mailových oznámení.

Platba včas

Abyste se nemuseli zbytečně stresovat, zda budete mít v dohledné době kde bydlet, důrazně doporučujeme tyto mailové notifikace neignorovat a hradit nájemné s dostatečným předstihem (dle zvolené platební metody). V případě nedodržení splatností nájmů vám totiž majitel může smlouvu o pronájmu s třídenní výpovědní lhůtou vypovědět.

Splatnosti nájmů

Prvním nájmem máte bydlení od majitele předplaceno na dobu 30 dní. Splatnost dalšího nájmu je pak 10 dní před koncem tohoto předplaceného období nebo po 20 dnech od jeho počátku (záleží, z jaké strany se na to díváte). Pro lepší představivost si uvedeme příklad.

Modelová situace: Představte si, že máte schválenou žádost o rezervaci s úspěšně dokončeným smluvním procesem v období od 24.05.2018 do 31.07.2018, a že výše měsíčního nájmu je 12 000 Kč. Délka této rezervace je 69 dnů.

Platbou prvního nájmu máte bydlení předplaceno na prvních 30 dní od počátku smlouvy o pronájmu, tzn. v rozmezí 24.05.2018 do 22.06.2018. V té době můžete nájemník v bydlení přebývat, neboť máte zaplaceno. Zbývá vám odbydlet 39 dnů.

Splatnost druhého nájmu bude do 20 dnů od počátku předplaceného období, které pokryl první nájem, tedy do 12.06.2018. Do tohoto data včetně musejí být peníze připsány fyzicky na našem sběrném účtě. Platbou druhého nájmu budete mít bydlení od majitele předplaceno na dalších 30, tzn. v období od 23.06.2018 do 22.07.2018.

A stejným principem se bude přistupovat ke splatnosti třetího a zároveň posledního nájmu, který je v tomto případě poměrově za pouhých 9 dnů. Splatnost třetího nájmu bude opět do 20 dnů od počátku aktuálního předplaceného měsíce, tedy do 12.07.2018 (zde je také vidět, že je to skutečně 10 dní před koncem aktuálního předplaceného měsíce). Platbou třetího poměrového nájmu budete mít od majitele bydlení předplaceno na zbylou část pobytu, tzn. na období 23.07.2018-31.07.2018.

Rozpis nájmů (platební kalendář)

Ke kompletnímu rozpisu nájmů nebo-li platebnímu kalendáři se jednoduše dostanete v aplikaci Mé bydlení. Existují dva způsoby:

Způsob A

  1. Rozklikněte sekci Smlouvy.
  2. Klikněte na tlačítko se symbolem PDF Podnájemní smlouva.
  3. Na poslední stránce smlouvy o pronájmu najdete kompletní přehled nájmů.

Způsob B

  1. Rozklikněte sekci Platby.
  2. Zde vidíte bloky Aktuální platby, Neuhrazené platby a Všechny platby.
  3. V sekci Všechny platby kliknutím na tlačítko Zobrazit historické zobrazíte přehled všech historických plateb.
  4. Obdobně kliknutím na tlačítko Zobrazit budoucí zobrazíte seznam všech budoucích plateb. 
Byl tento článek přínosný?