Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro nájemníky Platby Je možné nastavit jiné datum splatnosti nájmu?
Kategorie

Je možné nastavit jiné datum splatnosti nájmu?

Datumy splatností jsou vypočítány s ohledem na počátek/konec smlouvy o pronájmu a plynně tak navazují na povinnosti, práva či garance, které smlouva o pronájmu oběma stranám poskytuje. Z toho důvodu důrazně nedoporučujeme se splatnostmi manipulovat. Je však pouze a jen na vás, zda se s majitelem domluvíte na jiném kalendáři plateb.

Byl tento článek přínosný?