Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro nájemníky Koronavirus vs. Flatio Storno podmínky v případě COVID-19 omezení
Kategorie

Storno podmínky v případě COVID-19 omezení

Vzhledem k nejistotě ohledně omezení COVID-19, která se ve světě liší a velmi často mění, jsme se rozhodli upřesnit zásady pro zrušení v případě omezení COVID-19, tzv. "COVID storno podmínky".

Standardní storno podmínky Flatio zůstávají v platnosti a je na nájemci, aby se rozhodl, který postup (standardní nebo COVID) chce zvolit v závislosti na své situaci.

COVID storno podmínky můžete uplatnit pouze v případě, že:

 • oblast (kde se nachází pronajatá nemovitost) je uzavřena a není dovoleno do ní vstoupit.
 • země, do které plánujete vycestovat, je uzavřena a není dovoleno překročit její hranice (Nemůžete vstoupit do dané země.)
 • jste v karanténě nařízené vládním orgánem.
 • země, ve které se právě nacházíte, je uzavřena a nelze překročit její hranice (Nemůžete opustit danou zemi).

Storno podmínky lze uplatit pouze v případě, že nájemní smlouva byla podepsána a první nájem (včetně servisního poplatku) zaplacen.

Pokud je nájemní smlouva stále ve fázi podepisování a již nastala některá z výše popsaných situací, neexistuje zde nárok na uplatnění COVID storno podmínek.

Žádost o uplatnění COVID storno podmínek musí být doložena čestným prohlášením (ke stažení zde). Čestné prohlášení je třeba zaslat pronajímateli prostřednictvím systému zpráv ve Flatio účtu.

Ve všech ostatních případech mohou být uplatněny pouze standardní storno podmínky.

Servisní poplatek

Servisní poplatek bude v případě COVID storno podmínek vrácen v plné výši formou voucheru na využití služby Flatio v následujících 5 pracovních dnech po zrušení nájemní smlouvy. Poukaz nemusíte uplatnit pouze vy, může jej využít také někdo z vašich příbuzných a přátel v následujících 2 letech.

První nájem

Technicky vzato je nájemní smlouva v době covidových restrikcí stále platná, ale nemůžete se nastěhovat (z důvodu vyšší moci) v dohodnutém termínu. První nájemné je tedy bezpečně uloženo na speciálním bankovním účtu Flatio dokud:

 • Se okolnosti nezmění a budete se moci nastěhovat. Za dobu, kdy nebylo možné nemovitost užívat, vám nebude účtováno žádné nájemné a platební kalendář bude aktualizován na základě nového data nastěhování. Datum vystěhování zůstane nezměněno, dokud se s pronajímatelem nedohodnete na změně.
  • První nájemné odešleme pronajímateli až poté, jakmile se skutečně nastěhujete.
 • Nájemní smlouva zaniká, dokud trvají okolnosti (tj. nemůžete se nastěhovat z důvodu vyšší moci).
  • První nájemné vám bude vráceno v plné výši na bankovní účet v následujících 30 pracovních dnech po ukončení nájemní smlouvy.
 • Vy a pronajímatel se rozhodnete ukončit nájemní smlouvu za podmínek, na kterých se oba dohodnete (vzájemně dohodnuté ukončení nájemní smlouvy).
  • První nájemné bude rozděleno mezi vás a pronajímatele podle vzájemné dohody do 45 pracovních dnů po ukončení smlouvy. Mějte na paměti, že máte stále možnost vypovědět nájemní smlouvu uplatněním standardních storno podmínek.
Byl tento článek přínosný?