Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Platby Jak mohu vložit nový bankovní účet a co mám dělat v případě jeho zamítnutí?
Kategorie

Jak mohu vložit nový bankovní účet a co mám dělat v případě jeho zamítnutí?

Abychom vám mohli vyplácet nájmy z pronájmu vašeho bydlení, je nutné vložit svůj bankovní účet do aplikace Mé pronájmy. Na Flatio máte možnost vložit hned několik bankovních účtů, což je výhodné zejména pro majitele/správce více nemovitostí, kteří potřebují vydělané peníze distribuovat různými směry. Jelikož jsme však skrze vyšší moc nuceni respektovat Zákon o praní špinavých peněz, potřebujeme u každého vloženého bankovního účtu ověřit také jeho vlastníka.

Co to pro vás znamená?

Že kromě čísla běžného účtu a měny, ve které je účet veden, musíte doložit také dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu spolu s kopií průkazu totožnosti, tj. občanského průkazu/řidičského průkazu/pasu (průkaz totožnosti nenahráváte v případě firemního bankovního účtu). Naše finanční oddělení poté manuálně prochází vložené údaje a nahrané dokumenty, a bankovní účty do 24 hodin schvaluje či zamítá (může se však stát, že skrze víkendy/svátky, budete čekat déle, proto, prosím, buďte shovívaví).

Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu musí obsahovat jméno vlastníka účtu a číslo bankovního účtu. Pro tyto účely lze použít následující dokumenty:

 • kopii smlouvy uzavřené s bankovní institucí z okamžiku vytvoření bankovního účtu,
 • neupravovaný screenshot z internetového bankovnictví, na kterém budou požadované údaje.

Uvedené jméno vlastníka účtu se přitom musí shodovat s údaji na nahrané kopii průkazu totožnosti a vloženými v aplikaci Mé pronájmy. Pokud tedy potřebujete posílat nájmy na účet konkrétní osoby/firmy, je třeba doložit dokumenty této osoby.

Přidání nového bankovního účtu

Bankovní účet vložíte jednoduše z webové aplikace Mé pronájmy, doporučujeme však věnovat zvýšenou pozornost všem instrukcím a textům, které tento průvodce obsahuje:

 1. Přihlaste se do aplikace a klikněte na své jméno v pravém horním rohu.
 2. V levém sloupcovém menu Vašeho profilu vyberte sekci Bankovní účty.
 3. Stiskem tlačítka Přidat bankovní účet vyvoláte průvodce pro přidání nového bankovního účtu.
 4. V prvním kroku průvodce si vyberte, zda budou na nově přidávaný účet směrovány nájmy
  • ze všech nabídek - bankovní účet se stane výchozím pro všechny platby nájmů, které přes Flatio obdržíte,
  • z vybraných nabídek - bankovní účet bude přijímat pouze nájmy z těch nabídek, které vyberete - všechny ostatní, které nejsou směrovány na konkrétní bankovní účet, budou zasílány na výchozí bankovní účet (přečtěte si více o směrování nájmů).
 5. Ve druhém kroku průvodce zvolte zemi a měnu, ve které je váš účet veden. Následně uveďte údaje o vašem bankovním účtu (předčíslí a číslo účtu spolu s kódem banky, u které je účet vytvořený).
 6. V posledním kroku je nutné vyplnit potřebné údaje v závislosti na typu účtu (fyzická osoba či podnikatel/firma), a nahrát dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu spolu s kopií průkazu totožnosti (v případě, že je váš bankovní účet na fyzickou osobu).
 7. Jakmile průvodce dokončíte, stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení vašeho bankovního účtu do aplikace Mé pronájmy spolu s žádostí o schválení vašeho účtu.
 8. V detailu bankovního účtu také uvidíte ikonku "Čeká na schválení".

Byl vám účet zamítnut?

Důvodů pro zamítnutí účtu může být hned několik, mezi nejčastější z nich patří nesoulad údajů na nahraném průkazu totožnosti a na dokumentu, který vyžadujeme skrze identifikaci vlastníka účtu, nebo chybějící informace na dokumentu doloženého skrze identifikaci vlastníka účtu. Proto si, prosím, překontrolujte, zda nahrané soubory souhlasí s Flatio požadavky. Pokud soubory nesouhlasí, nahrajte správné a znovu požádejte o ověření účtu.

Požádání o opětovné schválení bankovního účtu

Pokud je vám bankovní účet účet zamítnut, je nutné nahrát správné dokumenty a požádat znovu o ověření účtu. Vše pohodlně provedete opět z aplikace Mé pronájmy:

 1. Přihlaste se do aplikace a klikněte na své jméno v pravém horním rohu.
 2. V levém sloupcovém menu vašeho profilu vyberte sekci Bankovní účty.
 3. Stiskem tlačítko Upravit u účtu, který vám byl zamítnut, vyvoláte průvodce pro přidání nového účtu s předvyplněnými údaji.
 4. Pečlivě překontrolujte vyplněné údaje v každém kroku průvodce a nahrajte správné dokumenty v požadovaném množství (např. 2 fotografie OP).
 5. Jakmile průvodce dokončíte, stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení opravených informací do vašeho účtu v aplikaci Mé pronájmy a přesměrování do detailu bankovního účtu.
 6. Stiskem tlačítka Znovu požádat o schválení a následným potvrzením akce v sekci Informace o účtu odešlete novou žádost o ověření vašeho účtu. 
 7. V detailu bankovního účtu opět uvidíte ikonku "Čeká na schválení".
Byl tento článek přínosný?