Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Smlouva o pronájmu Jak mohu vytvořit dodatek ke smlouvě?
Kategorie

Jak mohu vytvořit dodatek ke smlouvě?

Obecné dodatky v praxi slouží k ošetření těch záležitostí, které nejsou Flatio smlouvou o pronájmu pokryty, ale které chcete mít jak vy, tak nájemník, právně podloženy. Může se tak jednat o následující situace:

UPOZORNĚNÍ: V případě jakýchkoliv záležitostí, kdy bude s největší pravděpodobností docházet k manipulaci s částkami (ať už se bude jednat o změny nájemného, různé úhrady závazků/pohledávek či jiné náklady) nás, prosím, kontaktujte na support@flatio.com, abychom v systému nastavili vše potřebné.

Obecný dodatek ke smlouvě vytvoříte opět snadno přímo z aplikace Mé pronájmy.

Jak na vytvoření obecného dodatku ke smlouvě?

  1. Přihlaste se do aplikace a v sekci Nájemníci vyberte konkrétního nájemníka (kliknutím na jeho jméno).
  2. V submenu v horní liště (pod profilovou fotografií nájemníka a jeho telefonním číslem) vyberte položku Smlouvy. Zobrazí se vám přehled smluv, které máte s daným nájemníkem uzavřeny.
  3. U smlouvy o pronájmu, kterou hodláte prodlužovat, klikněte na tlačítko Detail.
  4. V zobrazeném detailu smlouvy klikněte na tlačítko Další akce, kde vyberte možnost Vytvořit obecný dodatek.
  5. V následujícím formuláři vyplňte Název dodatku a níže Text dodatku (to, na čem jste se s nájemníkem dohodli, vzorové textace najdete níže pod tímto návodem).
  6. Celý proces uložte stiskem tlačítka Uložit.

K základní smlouvě o pronájmu bude vytvořen její dodatek, který musí nájemník podepsat online autorizačním kódem, který nájemník obdrží na své telefonní číslo, stejně jako v případě podpisu či prodlužování smlouvy o pronájmu. Po podpisu dodatku nájemníkem vám bude zaslána e-mailová notifikace.

Textace obecného dodatku

Nevíte si rady s textem v obecném dodatku? Možné texty nejčastějších situací, které bývají dodatkem ošetřeny, najdete níže.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je vaším nájemníkem cizinec, je vhodné zadávat text dodatku také v cizím jazyce (ve většině případech stačí anglický jazyk).

  • Změna výše nájemného

CZ+EN předmět: Změna výše nájemného na dobu určitou | Changing in the rent for the certain time

CZ obsah: Nájemce a Pronajímatel se dohodli na změně měsíčního nájemného (tj. nájemného za 30 dní) na období DD.MM.-DD.MM.YYYY, kdy měsíční nájemné (tj. nájemné za 30 dní) činí XX XXX Kč. Za toto období (DD.MM.-DD.MM.YYYY, tj. XX dní) Nájemce uhradí částku XX XXX Kč.
EN obsah: Landlord and Tenant have agreed to the change of monthly rent (i.e. rent for 30 days) for the period DD.MM.-DD.MM.YYYY, when the monthly rent (i.e. rent for 30 days) is XX XXX CZK. For this period (DD.MM.-DD.MM.YYYY, i.e. XX days), the Tenant will pay the amount XX XXX CZK.

  • Pobyt dalších osob na dobu určitou

CZ+EN předmět: Přidání dalšího/ch nájemníka/ů do Smlouvy o pronájmu č. XXXXXXXX | Adding the another person/people to the Lease Agreement No. XXXXXXXX

CZ obsah: Nájemce a Pronajímatel se dohodli, že Obytný prostor v daném termínu DD.MM.-DD.MM.YYYY může/mohou užívat také následující osoba/y: osobní údaje osob/y dle občanského průkazu/ů z přílohy (jméno, příjmení, datum narození, číslo OP).
EN obsah: Landlord and Tenant have agreed that the following person/people: osobní údaje dle občanského průkazu z přílohy (jméno, příjmení, datum narození, číslo OP) may also use the Residential Premises within the given date DD.MM.-DD.MM.YYYY.

  • Dřívější/pozdější datum nastěhování

CZ+EN předmět: Posunutí počátku nájmu z DD.MM.YYYY na DD.MM.YYYY | Changing the beginning of the lease from DD.MM.YYYY to DD.MM.YYYY

CZ obsah: Nájemce a Pronajímatel se dohodli, že datum počátku Smlouvy o pronájmu č. XXXXXXXX bude posunuto z DD.MM.YYYY na DD.MM.YYYY.
EN obsah: Landlord and Tenant have agreed that the date of the beginning of the lease in the Lease Agreement nr. XXXXXXXXwill change fromDD.MM.YYYY to DD.MM.YYYY.

  • Ubytování v jiném bytě

CZ+EN předmět: Změna bytové jednotky uvedené v předmětu Smlouvy o pronájmu č. XXXXXXXX | Changing of the Residental Premises stated at the Subject of Agreement No. XXXXXXXX

CZ obsah: Nájemce a Pronajímatel se dohodli, že Obytný prostor uvedený v Předmětu Smlouvy o pronájmu č. XXXXXXXX bude na dobu určitou (tj. DD.MM.-DD.MM.YYYY - nejčastěji datum trvání pronájmu, pokud se nedohodnete jinak) nahrazen bytem dispozice X+Y č. XX, Ulice ČP, Město, PSČ. (zde je vhodné uvést jednoznačnou identifikaci náhradního ubytování).
EN obsah: Landlord and Tenant have agreed that Residental Premises stated at the Subject of Agreement No. XXXXXXXX will be for a certain time (i.e. DD.MM.-DD.MM.YYYY) replaced by X bedroom apartment No. X, Address, City, Postal code.

Byl tento článek přínosný?