Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Nastěhování a vystěhování nájemníka Jak probíhá vystěhování nájemníka?
Kategorie

Jak probíhá vystěhování nájemníka?

Jakmile si nájemník odbydlí dobu pobytu dle smlouvy o pronájmu, dochází k jeho vystěhování. Povinností každého nájemníka je bydlení uklidit a uvést je do stavu, v jakém mu bylo předáváno při nastěhování, proto vyzíváme majitele i nájemníky jak k podpisu přebíracího protokolu se zaznamenáním všech podstatných informací (např. o objevených vadách, škodách a dohodě na jejich řešení), tak ke zdokumentování bydlení při předávání s pomocí fotografií, aby v případných sporných situacích existoval dostatečný průkazný materiál.

S ohledem na nutnost podpisu přebíracího protokolu oběma stranami důrazně doporučujeme být na předání bydlení osobně, aby mohlo dojít k okamžité kontrole stavu, v jakém je vám bydlení předáno zpět. Pokud bude nájemník bydlení předávat vámi pověřené osobě, doporučujeme tuto osobu řádně instruovat o tom, jak má převzetí bydlení provést a na co přesně se zaměřit.

V každém případě se snažte vyvarovat tomu, že nájemník opustí bydlení aniž by si je někdo před jeho odchodem mohl zkontrolovat! 

Byl tento článek přínosný?