Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Nastěhování a vystěhování nájemníka Jak pracovat s předávacím a přebíracím protokolem?
Kategorie

Jak pracovat s předávacím a přebíracím protokolem?

Jedním z kroků fyzického předání bydlení nájemníkovi a převzetí bydlení od nájemníka zpět je také podpis předávacího a přebíracího protokolu, které tvoří důležitou součást procesů řádného předání a převzetí bydlení. Ať už z důvodu průkazné evidence předávaného/přebíraného bydlení či jako podklad pro případné čerpání Flatio Garanční kauce (pokud na ni máte nárok).

Samozřejmě, že vás do podpisu zmíněných protokolů nemůžeme nutit, mějte však, prosím, na paměti, že bez podepsaných protokolů není možné čerpat zmiňovanou Flatio Garanční kauci v případě škod na majetku způsobených během nájemníkova pobytu.

Vzor (tiskopis) předávacího či přebíracího protokolu při nastěhování či vystěhování

Vzor předávacího a přebíracího protokolu najdete přímo v aplikaci Mé pronájmy. 

  1. Stačí kliknout na své jméno v pravém horním rohu a v zobrazené sekci Můj profil vlevo vybrat položku Dokumenty
  2. Zde v sekci Předávací a přebírací protokoly máte k dispozici dokument předávacího i přebíracího protokolu ve více jazykových variantách a formátech.

Oba protokoly si, prosím, vytiskněte a při předávání bydlení nebo přebírání bydlení zpět je s nájemníkem vyplňte a podepište. Do protokolů vepište veškeré informace, které stojí za to mít zaznamenané, včetně těch, které si bude přát sám nájemník (typicky se může jednat např. o rýhy na nábytku).

Protokoly je nutné podpořit také reálnými fotografiemi bydlení (s časovou značkou) vytvořenými v den předání bydlení nájemníkovi a převzetí bydlení od nájemníka zpět.

Pokud během nájemníkova pobytu vznikly nějaké škody, domluvte se s nájemníkem na jejich řešení (kompenzaci), a škody spolu s tímto řešením zaznamenejte do přebíracího protokolu během převzetí bydlení zpět od nájemníka.

Jak naložit s podepsanými protokoly?

Vytištěné a podepsané protokoly si pečlivě uschovejte. Digitální kopii podepsaných protokoů (ať už formou fotografie či scanu) je však možné nahrát také přímo k nájemníkovi do aplikace Mé pronájmy.

  1. Rozklikněte sekci Nájemníci a vyberte konkrétního nájemníka (kliknutím na jeho jméno).
  2. Přes submenu v horní liště (pod profilovou fotografií nájemníka a jeho telefonním číslem) vyberte položku Smlouvy.
  3. U konkrétní smlouvy klikněte na tlačítko Detail.
  4. Zde v bloku Nahrané soubory klikněte na zelené tlačítko s ikonou +
  5. V zobrazeném formuláři je nutné vybrat Typ souboru (Předávací protokol při nastěhování nebo Přebírací protokol při vystěhování) a také konkrétní Soubor - stiskem tlačítka Vybrat soubor lokalizujte digitální kopii podepsaného protokolu ve svém počítači.
  6. Pole Název souboru a Poznámka nejsou povinná, můžete si je však pro snazší orientaci vyplnit.
  7. Celou akci uložíte stiskem tlačítka Uložit.

Na závěr pouze znovu zdůrazňujeme, že pokud během nájemníkova pobytu dojde ke škodám na majetku, jsou tyto protokoly podepsané oběma stranami při nastěhování/vystěhování nájemníka hlavním důkazním materiálem, na základě kterého lze požadovat náhradu z Flatio Garanční kauce. Více o Flatio Garanční kauci se můžete dočíst v článku zde

Byl tento článek přínosný?