Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Legislativa Jak se daní příjmy z pronájmů na Flatio?
Kategorie

Jak se daní příjmy z pronájmů na Flatio?

Pronajímání online versus daně, v médiích často diskutované téma. Možná se bojíte, zda pronájem skrze Flatio nebude podléhat nějakým speciálním regulacím. Na následujících řádcích vám však vysvětlíme, že problematika daní či evidence tržeb na Flatio není vůbec tak složitá, jak by se ze začátku mohlo zdát.

Typy příjmu a rysy ubytování

Při danění příjmů z nájmu a rozhodnutí, zda tyto příjmy podléhají evidenci tržeb (dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb) či nikoliv, je třeba si uvědomit, jakou formou pronájmu ubytování poskytujete. Zákon o dani z příjmu (č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "ZDP") pro tyto případy rozlišuje dva typy příjmů - příjem ze samostatné činnosti a příjem z nájmu

Každá forma pronájmu ubytování má své charakteristické rysy, ze kterých lze relativně snadno odvodit, do jaké kategorie příjem z pronájmu spadá. Nejzásadnějším rysem při tomto posuzování je charakter ubytování a časový úsek, na který je ubytování pronajímáno. Je tedy třeba posoudit, zda pronajímáte spíše krátkodobě a za účelem rekreace, či dlouhodobě za účelem zajištění domácnosti. Dále je třeba se zamyslet nad veškerými dodatečnými službami, které jsou spolu s pronájmem poskytovány, např. pravidelný úklid, stravovací služby, výměna ložního prádla, aj. Posoudit charakter ubytování lze také z typu nabídky, ze které lze toto ubytování pronájmem získat, či ze způsobu vyobrazení ceny. 

Jak lze tedy pro potřeby správného zdanění a evidence tržeb rozlišit ubytovací službu od nájmu? Seznam charakteristických rysů jednotlivých typů najdete níže.

Příjem z živnosti nebo-li ubytovací služby

Jedná se o způsob činnosti, která je vykonávána na živnostenský list a je tedy součástí vašeho podnikání. Charakterem do těchto příjmů spadají činnosti hotelů, motelů, penzionů, či krátkodobá ubytování ve vlastních bytech/domech nabízená soustavně skrze platformy Airbnb, Booking, apod. Tyto příjmy se daní jako příjmy z živnostenského podnikání dle:

 • § 7, odst. 1, písmeno b) ZDP - pokud vám vzniklo oprávnění provozovat živnost,
 • § 7, odst. 1, písmeno c) ZDP - pokud vám nevzniklo oprávnění provozovat živnost.

U příjmů z živnosti je také možné, že vznikne povinnost k evidenci tržeb.

Nejčastější rysy jsou pak následující:

 • ubytování je poskytováno pravidelně nebo dokonce opakovaně, na krátkou či přechodnou dobu,
 • ubytování je nabízeno nejčastěji na internetu např. za účelem rekreace,
 • kromě bydlení jsou zajišťovány služby nad rámec nezbytných služeb, např. úklid, výměna ložního prádla, stravování, atd.,
 • nájemce si neprovádí běžnou údržbu či drobné opravy sám,
 • cena v nabídce bývá vyobrazována za den (nebo týden).

Příjem z nájmu nebo-li nájemné

Většinou se jedná o pronájem bytů či rodinných domů za účelem dlouhodobého bydlení. Pokud pronajímaný majetek není součástí obchodního majetku, daní se příjmy z těchto pronájmů dle § 9 ZDP, v opačném případě dle § 7 ZDP.

Mezi nejčastější rysy patří následující:

 • ubytování je sjednáváno jednorázově, spíše na delší dobu a za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (nebo-li jeho domácnosti), ne za účelem rekreace,
 • nabídka je inzerována taktéž jednorázově, na delší dobu, a to jak na internetu, tak v tisku či letácích,
 • kromě ubytování nejsou poskytovány žádné další služby nad rámec nezbytných služeb,
 • energie si nájemce většinou zajišťuje sám,
 • nájemce si provádí běžnou úpravu a drobné opravy sám,
 • cena v nabídce bývá vyobrazována za měsíc nebo za delší časové období.

U těchto příjmů povinnost k evidenci tržeb nevzniká.

Jak danit příjmy z pronájmů skrze Flatio?

Stejně jednoduše, jako ty z nájmu, čili dle § 9 ZDP (pokud se nejedná o součást obchodního majetku). Ačkoliv některé rysy Flatio pronájmů mohou spadat spíše do kategorie příjmů z živnosti, více společného mají Flatio pronájmy s příjmy z nájmů. Tyto pronájmy jsou rovněž osvobozeny od DPH.

Více o problematice daní a jejich neplacení se můžete dočíst také na našem blogu, a to zde.

Kde mohu získat podklady pro zdanění těchto příjmů?

Nejjednodušším způsobem, jak se k těmto podkladům dostat, je využít jednotlivá vyúčtování, která vám Flatio každý měsíc vygeneruje, a ve kterých najdete přehledný rozpis přijatých nájmů od nájemníků spolu s poplatky za zprostředkování (provizemi pro Flatio).

 1. V aplikaci Mé pronájmy klikněte na své jméno v pravém horním rohu a v zobrazené sekci Můj profil vlevo vyberte položku Vyúčtování.
 2. Zde uvidíte všechna vyúčtování, která vám byla doposud vystavena, se souvisejícími fakturami, které si můžete zobrazit/stáhnout stiskem tlačítka PDF. 
Byl tento článek přínosný?