Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
LL113 Delicious suite in renovated Co-living
1 osoba
21 m2
Wi-Fi
Vybavený
40 227  / 30 dní
včetně služeb a internetu
StayProtection
Stay Benefits

Váš pobyt v této nemovitosti bude krytý naším StayProtection balíčkem, a to včetně Stay Benefits! Více informací

Pokoj k pronájmu - Barcelona

translation

Popisek je zobrazen v původním jazyce.

Přeložit

Popisek byl přeložen automaticky.

Zobrazit v původním jazyce

Elegant suite in a restored coliving in the Palace of the IX Marqués de la Montilla from the year 1880 in a modernist style.Ideal coliving for young professionals eager to get to know the city and network.Unique, fully renovated suite of approx. 21 m2, it presents a warm and comfortable decoration. It is located in the heart of the city, in the Eixample district.It has 1 double bed, a work table, a kitchenette and a private bathroom.
The suite has a double bed, a kitchenette and a private bathroom.In the coliving you have access to the fully equipped main kitchen, the dining table, ideal for meetings, coworking and beautiful common areas, ideal for people looking to share experiences with other people.A weekly cleaning of the common areas and change of sheets and towels in the suites is done, included in the price.This accommodation has a strategic location: it will be very easy to plan your visit!The balcony is under renovation and there is no access to it.
The building was built by Enric Sagnier i Villavecchia (Marqués de Sagnier), author of works such as the Customs House of the Port of Barcelona (El Raval, 1902), the Palace of Justice of Barcelona (Paseo Lluís Companys, 1887) or the building of the Caja de Pensiones (Vía Layetana, 1917), among many others, and the architect Juan Rubió i Bellver, both disciples of Gaudí, founded the Sant Lluc circle together with the brothers Joan and Josep Llimona.

-PLEASE READ THESE RULES CAREFULLY!!!
MINIMUM STAY 32 NIGHTS!!!
As a customer, we please ask you to respect the house rules related to this apartment and the building it belongs to. Please read carefully and sign this document to avoid any problem related to the ignorance of these rules.

-PLEASE REMEMBER CHECK-IN IS AVAILABLE FROM 15.00h-18.00h
If you are arriving after 18.00h or on weekend or local holidays, there is a check-in fee and should be paid in cash :
Monday-Friday 18.00 - 20.00 h: Check-in cost 30 euros
Monday-Friday 20.00 – 23.00 h: Check-in cost 50 euros
During weekends 10.00-23.00: Check-in cost 50 euros
During local holidays 10.00-23.00: Check-in cost 50 euros.
WE DO NOT CHECK-IN AFTER 23.00h !!!

-DOCUMENT TO SIGN

Upon arrival, you must sign a document with us to rent this apartment, otherwise we will have no choice but to cancel the reservation.
Unfortunately, Airbnb reservation is not enough, therefore we ask you to sign a document.
To prepare this, guests MUST send us a photo of their passport or ID prior to arrival.
The document consists of three points:
1- Personal data (habitual residence address)
2- Copy number of keys that is delivered and €150 penalty in case of loss.
3- NO tourist clause: requires specifying the reason for the stay.
DUE TO CITY REGULATIONS, IT IS NOT ALLOWED TO ACCEPT OR MODIFY RESERVATIONS OF LESS THAN 32 NIGHTS IN THIS SEASONAL APARTMENT.

-GENERAL RULES
1. Smoking is NOT ALLOWED inside the apartment.
2. Please do not throw things out the window (to the street or interior patios)
3. It is not allowed to leave garbage bags in the flat, please throw away in the dumpsters in the street.
4. Please respect your neighbors. Try to keep the noise as low as possible, both inside and outside the apartment. NO PARTIES ALLOWED!!. You need to pay special attention to noise during rest hours, stated by Barcelona council: QUIET TIME: 22.00-8.00
5. You need to pay special attention to noise when entering and leaving the apartment to avoid causing disturbance to the neighbors.
6. Please turn off the lights and appliances when leaving the apartment.
7. For your security we please ask you to lock the doors when leaving and just take the basics with you when you go visit the city, given that pickpockets are very common in Barcelona.
8. We will provide you with several keysets. If a keyset is lost, you will need to contact us as soon as possible. We will be forced to charge you a 150 € fee per keyset, in order to make a new copy.
9. It is not allowed to accommodate more guests than those that are agreed in the contract.
10. We provide towels in the apartment. Please do not use them as beach towels or as cleaning cloths.
11. It is not allowed to hang up towels/clothes for drying on balconies or terraces.

-CHECK-OUT RULES (Check out time is 11h)
1. Remember you need to respect the agreed check-out date.
2. Remember that you must leave the apartment in the same conditions as you found it.
3. Please wash the dishes and kitchen utensils before leaving the apartment. 4. Please don’t leave trash, bottles, boxes or food in the apartment once you’ve left. Remember you can take out the trash every day and throw them in the dumpster in the corner.
5. Please leave all keysets inside the apartment and turn off the lights and appliances on your way out.

Thank you!

Elegantní apartmá ve zrekonstruovaném společném bydlení v paláci IX Marqués de la Montilla z roku 1880 v modernistickém stylu.Ideální společné bydlení pro mladé profesionály, kteří touží poznat město a navázat kontakty.Jedinečné, kompletně zrekonstruované apartmá o rozloze cca 21 m2 je zařízeno v teple a pohodlí. Nachází se v samém srdci města, ve čtvrti Eixample. má 1 manželskou postel, pracovní stůl, kuchyňský kout a vlastní koupelnu.
Apartmá má manželskou postel, kuchyňský kout a vlastní koupelnu. v colivingu máte přístup do plně vybavené hlavní kuchyně, k jídelnímu stolu, který je ideální pro setkání, coworking a do krásných společných prostor, ideálních pro lidi, kteří chtějí sdílet zážitky s dalšími lidmi. každý týden se provádí úklid společných prostor a výměna povlečení a ručníků v apartmánech, což je zahrnuto v ceně. toto ubytování má strategickou polohu: bude velmi snadné naplánovat si návštěvu! balkon je v rekonstrukci a není na něj přístup.
Budovu postavil Enric Sagnier i Villavecchia (Marqués de Sagnier), autor děl, jako je Celnice barcelonského přístavu (El Raval, 1902), Justiční palác v Barceloně (Paseo Lluís Companys, 1887) nebo budovy Caja de Pensiones (Vía Layetana, 1917) a mnoha dalších, a architekt Juan Rubió i Bellver, oba Gaudího žáci, založili spolu s bratry Joanem a Josepem Llimonovými okruh Sant Lluc.

-PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TATO PRAVIDLA!!!
MINIMÁLNÍ DÉLKA POBYTU 32 NOCÍ!!!
Jako zákazníky vás prosíme, abyste respektovali domovní řád vztahující se k tomuto apartmánu a budově, ke které patří. Přečtěte si prosím pozorně tento dokument a podepište jej, abyste se vyhnuli jakýmkoli problémům spojeným s neznalostí těchto pravidel.

-PROSÍME, UPOZORNĚTE, ŽE PŘIHLÁŠENÍ JE DOSTUPNÉ OD 15.00 do 18.00 hod
Pokud přijíždíte po 18.00h nebo o víkendu či místních svátcích, je třeba zaplatit poplatek za check-in v hotovosti :
Pondělí-pátek 18.00-20.00 h: Odbavení stojí 30 eur
Pondělí-pátek 20.00-23.00 hod: Odbavení stojí 50 eur
O víkendech 10.00-23.00 hod: Check-in stojí 50 eur
Během místních svátků 10.00-23.00 hod: Check-in stojí 50 eur.
Po 23.00 h se NEHLÁSÍME!!!

-DOKUMENT K PODPISU

Po příjezdu je nutné podepsat dokument, který nám umožní pronájem tohoto apartmánu, jinak nám nezbude nic jiného než rezervaci zrušit.
Rezervace přes Airbnb bohužel nestačí, proto vás žádáme o podepsání dokumentu.
Pro jeho přípravu nám hosté MUSÍ před příjezdem zaslat fotografii svého pasu nebo průkazu totožnosti.
Dokument se skládá ze tří bodů:
1- osobní údaje (adresa obvyklého bydliště)
2- Kopie čísla klíčů, které se dodávají, a pokuta 150 € v případě ztráty.
3- NO turistická doložka: vyžaduje uvedení důvodu pobytu.
VZHLEDEM K PŘEDPISŮM MĚSTA NENÍ MOŽNÉ V TOMTO SEZÓNNÍM APARTMÁNU PŘIJÍMAT ANI MĚNIT REZERVACE NA MÉNĚ NEŽ 32 NOCÍ.

-VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
1. V apartmánu není dovoleno kouřit.
2. Nevyhazujte prosím věci z okna (na ulici nebo vnitřní terasy)
3. V bytě není dovoleno nechávat pytle s odpadky, prosíme, vyhazujte je do popelnic na ulici.
4. Respektujte prosím své sousedy. Snažte se udržovat co nejnižší hluk, a to jak uvnitř, tak i vně bytu. ŽÁDNÉ VEČÍRKY NEJSOU POVOLENY!!! Zvláštní pozornost musíte věnovat hluku v době odpočinku, kterou uvádí barcelonská rada: DOBA KLIDU: 22.00-8.00 HOD
5. Zvláštní pozornost musíte věnovat hluku při vstupu do apartmánu a při jeho opouštění, abyste nerušili sousedy.
6. Při odchodu z apartmánu prosím zhasněte světla a spotřebiče.
7. Pro vaši bezpečnost vás prosíme, abyste při odchodu zamykali dveře a při návštěvě města si s sebou brali jen základní věci, vzhledem k tomu, že v Barceloně jsou velmi časté kapesní krádeže.
8. Poskytneme vám několik sad klíčů. V případě ztráty sady klíčů nás musíte co nejdříve kontaktovat. Budeme nuceni vám účtovat poplatek 150 € za každý klíčový set, abychom mohli vyrobit novou kopii.
9. Není dovoleno ubytovat více hostů, než je dohodnuto ve smlouvě.
10. V apartmánu poskytujeme ručníky. Nepoužívejte je prosím jako plážové ručníky nebo jako utěrky na úklid.
11. Není dovoleno věšet ručníky/oblečení k sušení na balkony nebo terasy.

-PRAVIDLA ODJEZDU (odjezd je v 11 hodin)
1. Nezapomeňte, že musíte dodržet dohodnuté datum odhlášení.
2. Nezapomeňte, že apartmán musíte opustit ve stejném stavu, v jakém jste ho našli.
3. Před opuštěním apartmánu prosím umyjte nádobí a kuchyňské náčiní. 4. Po opuštění apartmánu nenechávejte v apartmánu odpadky, láhve, krabice ani potraviny. Nezapomeňte, že odpadky můžete každý den vynést a vyhodit do popelnice v rohu.
5. Všechny klíče prosím nechte v bytě a při odchodu zhasněte světla a spotřebiče.

Děkujeme vám!

Zobrazit více
Uvítací balíček

Hello! I'm Angela, I'm part of the hosting company, we offer many nice apartments in Barcelona. We have apartments for large or small groups, ideal for your holidays or for a few months in this fantastic city. We are delighted to receive you.

Dobrý den! Jsem Angela, jsem součástí hostitelské společnosti, nabízíme mnoho pěkných apartmánů v Barceloně. Máme apartmány pro velké i malé skupiny, ideální pro vaši dovolenou nebo na několik měsíců v tomto fantastickém městě. Rádi vás uvítáme.

Rychlost internetu pro vzdálenou práci nebo zábavu

Stahování

N/A Mbps

Nahrávání

N/A Mbps

Pronajímatel zatím nevyplnil rychlost internetového připojení. Požádejte o tuto informaci.

Vybavení
Základní nábytek
Rozkládací pohovka
Pohovka
Židle
Stůl
Konferenční stolek
Psací stůl
Šatní skříň
Komoda
Šatní skříň
Skříňka
Zrcadlo
Pro co nejpohodlnější pobyt
Matrace
Povlečení
Ručníky
Pánve, hrnce
Nádobí
Příbory
Sklenice
Houbička
Žehlící prkno
Sušák na prádlo
Smeták
Mop
Kbelík
Elektronická zařízení
Klimatizace
Mobilní klimatizace
Apple TV
Chromecast
TV
Projektor
Žehlička
Fén
Pračka
Sušička
Mrazák
Lednice
Mikrovlnná trouba
Trouba
Myčka nádobí
Kávovar
Bojler na vodu
Topinkovač
Pomalý hrnec
Elektrický vařič
Plynový vařič
Chladnička na víno
Výrobník ledu
Playstation
Xbox
Nintendo
Jiná herní konzole
Robotický vysavač
Vysavač
Robotická sekačka na trávu
Sekačka na trávu
Tiskárna
Skener
Stavební záležitosti
Balkon
Terasa
Topení
Topení (elektrické)
Něco pro děti
Dětská postýlka
Postel pro dítě
Dětská židlička
Elektronická chůvička
Monitor dechu
Kočárek
Záchodové sedátko
Nočník
Dětská vanička
Přebalovací pult
Stolička
Hračky
Dětské hřiště (venkovní)
Bezpečnostní vybavení
Bezpečnostní zámek
Bezpečnostní vstupní dveře
Detektor kouře
Detektor oxidu uhelnatého
Trezor
Standardní zámek na dveřích
Předplatné (zahrnuto v ceně nájmu)
Kabelová televize
Netflix
HBO MAX
Amazon Prime
Apple TV+
Disney+
Hulu
YouTube TV
Spotify
Úklid
Snídaně
Něco navíc
Krb
Kulečník
Gril
Bazén
Koupací sud
Vířivka
Sauna
Garáž
Přístupnost
Bezbariérový přístup
Výtah
Madlo
Sedátko ve sprše
Židle do sprchy
Schodišťový výtah
Zobrazit více
Pokoje a vybavení
Shower icon
Ložnice
21 m2
Neprůchozí
Soukromá koupelna
Ukázat vybavení
Living room icon
Obývací pokoj
Kitchen icon
Kuchyně
Podmínky pronájmu
Nájem a poplatky Kdy budu co platit?
Nájem za 30 dní
40 227 
Kauce
0 
Služby a internet
v ceně nájmu
Servisní poplatek
Délka pronájmu
Min. délka pronájmu
33 dní
Max. délka pronájmu
330 dní
Dostupné od
18.11.2023
Pravidla
Kouření zakázáno
Zvířata zakázana
Oslavy zakázány
StayProtection pro nájemníky

Vždy, když pronajímáte přes Flatio, se na vás automaticky vztahuje náš balíček StayProtection.

 • Garance nastěhování
  zajišťující, že budete mít vždy kde bydlet, i když vše nepůjde podle plánu
 • Vyvážená nájemní smlouva vhodná pro žádosti o víza
  poskytující stejná práva oběma stranám a zvyšující flexibilitu vašeho pobytu
 • Žádné vratné kauce
  a s nimi spojené finanční zátěže vysokých záloh předem
 • 100% ochrana peněz
  která zaručuje, že vaše transakce jsou vždy bezpečné a bez podvodů
 • Podpora 7 dní v týdnu
  která je tu pro vás po celou dobu vašeho pronájmu
Stay Benefits*

Při rezervaci tohoto ubytování získáte také rozšířenou ochranu v podobě Stay Benefits - jedinečné nabídky zaštítěné společností AXA! Tento balíček zahrnuje:

 • Pojištění odpovědnosti
  poskytující ochranu v případě, že byste omylem způsobili jakoukoli škodu
 • Asistenční služby
  pro jakékoli potenciální problémy během vašeho pobytu, jako je přerušení připojení k internetu, závady v síti (elektřina, plyn, topení), zablokované dveře nebo poruchy domácích spotřebičů
Storno podmínky
Přísné (30 dní)
Rezervaci můžete zrušit zdarma do 30 dní před nastěhováním. Přečtěte si podrobnější storno podmínky.
Ceny jsou konečné. Na Flatio nejsou žádné skryté poplatky. Veškeré služby (elektřina, voda, plyn) včetně Wi-Fi jsou již zahrnuty v nájemném.
Zrušte zdarma. U této nabídky platí Přísné (30 dní) storno podmínky. Přečíst storno podmínky
Garance nastěhování. V případě, že nemovitost není v pořádku, uhradíme náhradní ubytování až na 7 dní. Více informací
Ověřená nájemní smlouva. Prohlédněte si smlouvu online z pohodlí vašeho domova. Zobrazit vzor smlouvy
Dostupnost nabídky
Podívejte se, v jakých termínech je nabídka dostupná
Naposledy aktualizováno před 4 hodinami
O majiteli
Building U.
Na Flatio od prosince 2022
Srdečný pronajímatel
¡Hola, soy Carla! Soy parte de una empresa de hosting. Alquilamos bonitos apartamentos de alquiler a corto plazo en Barcelona, para una pareja o solo para una persona. Estamos muy emocionados de recibirlos :) ¡Espero conocerlos pronto!

Hello, I am carla! I am part of a hosting company. We rent beautiful short-term rental apartments in Barcelona, for a couple or just for one person. We are very excited to host you :) I hope to meet you soon!
Více o majiteli
Chcete se na něco zeptat?
Není vám něco jasné nebo potřebujete více informací? Pošlete dotaz majiteli.

Building obvykle na zprávy odpovídá během pár minut .

Kde budete bydlet
Projít okolí bytu
Parkování - placené
5 minut
Metro
5 minut
MHD
2 minuty
Potraviny
2 minuty
Bar
1 minuta
Restaurace
2 minuty
Lékárna
10 minut
Nejčastější dotazy k této nabídce
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

6 důvodů, proč si vybrat tuto nabídku na Flatio
Už žádné osobní prohlídky, stres a zklamání! Celý pronájem vyřešíte okamžitě.
Osobně jsme pro Vás ověřili tohoto majitele.
Získáte podporu Flatio po celou dobu vašeho pronájmu.
Celou smlouvu o pronájmu si přečtete ještě před rezervací.
Platba je zcela bezpečná. Můžete platit i kartou nebo Bitcoinem.
Oproti realitním kancelářím ušetříte průměrně 10 000 Kč.
Často kladené dotazy
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

Další nabídky, které by se vám mohly líbit
40 227  / 30 dní
1 341  / den
Včetně všech služeb
40 227  / 30 dní
1 341  / den
Včetně všech služeb
Pokračovat