Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Active coliving in the mountains - Double Ensuite Mars
2 osoby
Wi-Fi
Vybavený
od  3 803  / 30 dní
včetně služeb a internetu
StayProtection
Stay Benefits

Váš pobyt v této nemovitosti bude krytý naším StayProtection balíčkem, a to včetně Stay Benefits! Více informací

Pokoj k pronájmu

translation

Popisek je zobrazen v původním jazyce.

Přeložit

Popisek byl přeložen automaticky.

Zobrazit v původním jazyce

Stay

About the accommodation
Largest room of the coliving, this room is equipped with a very comfortable king size bed (luxury memory foam mattress), private ensuite fully renovated bathroom and a big desk. The big window opens on Mont Prorel, the ski lift of Serre-Chevalier, and the whole Guisane valley - the perfect view for sunsets.

Up to 2 people
IMPORTANT: minimum stay is 7 nights

Property
Coliving and coworking space for mountain loving digital nomads and remote workers this is an ideal place if you are looking to get inspired and productive.

Located at the edge of the UNESCO protected citadel of Briançon, with unobstructed views down the valley, the house was fully renovated to make it comfy and functional. The bedrooms are on the first and third floors, and the whole second floor is dedicated to common spaces, including a shared fully equipped kitchen, a dining room with two large tables, a chill room with comfy couches, two coworking spaces with ergonomic chairs and soon a skype room. The house also has a washing room (washing machine + tumble dryer), and a big workout room (with yoga matts).

The community is a very important aspect of this stay. Because they believe that when we bring people together, magic happens, they organize many community activities every week. In practice, every Monday evening the team along with the guests define what will happen during the week. Everyone can suggest an activity and is free to join or not. This way, everyone can organize themselves workwise and free their schedule when there is an activity they want to participate in.

So many activities are organized that it is hard to list them all. Things happen both inside - dinners, game nights, workshops... - and outside - thermal baths, hiking, snowboarding… The sky's the limit!

If you love people and mountains, this is your place!

IMPORTANT: minimum stay is 7 nights

Work features
- Great WiFi (25-100 Mbps down)
- Both shared and private workspaces

Home features
- A/C
- Washing machine
- Vegetarian friendly
- Vegan friendly
- Shared kitchen

Activities available onsite
- Dinners
- Game nights
- Movie nights
- Yoga
- Cooking
- Skillshare
- Masterminds


Area

Activities in the area
- Skiing, snowboarding
- Climbing
- Hiking
- Rafting
- Kayaking
- Cycling
- Mountain biking

Flora and fauna
This region is known for its pine forests, glaciers, humid zones and altitude rocks. It's a home for a wide variety of natural environments that shelter a diversity of animals and plants. You can often hear the cries of the nutcracker echo in the larch- and silver pine forests. In the mountain grasslands you can spot many insects, among which the beautiful butterfly ‘Apollon’, marmots, voles and their main predator, the ermine.

During your hikes in the mountains, you’ll maybe have the luck to encounter some chamois. Birds like the golden eagle, the owl ‘grand duc’ and the peregrine falcon make their nests in the cliffs. On the steep rocky alpine gradients alpine sometimes you can encounter an ibex or even animals like the ptarmigan (white partridge) that changes its plumage according to the seasons.

Social ecosystem
The accommodation is located in Briancon, Europe’s highest town in the heart of Ecrins National Park and at the foot of one of France’s largest ski resorts, Serre Chevalier.

The UNESCO protected citadel of Briançon, aka “Cité Vauban”, feels like a village within the town. It has its own ecosystem and people living there are referred to as “Gargouillards”. The citadel’s narrow streets host many cafes, bars, restaurants, shops, art galleries, and other wonders. Various guided historical/cultural visits are organized on a regular basis by the city.

There are no official networking spots or meetups but the accommodation organizes a lot of them, especially during winter months.


Practical

How to get there
You can get to the accommodation from one of the international airports:

#1 TURIN (Aeroporto di Torino-Caselle, TRN)
Driving: 1h40
Public transportation:
1. Shuttle (30 min): Airport => Torino Porta Nuova
2. Train (1h10): Torino Porta Nuova => Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere
3. Bus (50 min): Oulx => Briançon Champ de Mars
Or direct link every Saturday and Sunday during the winter season (1h50)

#2 GRENOBLE (Aéroport de Grenoble, GNB)
Driving: 2h30
Public transportation:
1. Shuttle (1h): Airport => Gare de Grenoble
2. Bus LER35 (2h50): Gare de Grenoble => Briançon Place de l’Europe
Or direct link every Saturday the winter season (3h)

#3 LYON (Aéroport Lyon-Saint Exupéry, LYS)
Driving: 2h50
Public transportation:
1. Shuttle (1h): Airport => Gare de Grenoble
2. Bus LER35 (2h50): Gare de Grenoble => Briançon Place de l’Europe
Or direct link every Saturday and Sunday during the winter season (3h30)

#4 MILAN (Aeroporto di Milano-Malpensa, MXP)
Driving: 2h50
Public transportation:
1. Shuttle (2h): Airport => Torino Porta Susa
2. M1 metro (4 min): Torino Porta Susa => Torino Porta Nova
3. Train (1h10): Torino Porta Nuova => Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere
4. Bus (50 min): Oulx => Briançon Champ de Mars

#5 GENEVA (Genève Aéroport, GVA)
Driving: 3h00
Public transportation:
1. Bus (2h): Airport => Gare de Grenoble
2. Bus LER35 (2h50): Gare de Grenoble => Briançon Place de l’Europe

#6 MARSEILLE (Aéroport Marseille Provence, MRS)
Driving: 3h00
Public transportation:
1. Bus (3h): Airport => Gare de Gap
2. Train (1h20): Gare de Gap => Gare de Briançon

If you come by train, the accommodation offers a pick up from the Briançon station.

Property guidelines
1. No smoking
2. Check-in time 14h
3. Check-out time 11h

Zůstaňte na

O ubytování
Největší pokoj v kolivingu, tento pokoj je vybaven velmi pohodlnou postelí velikosti king size (luxusní matrace z paměťové pěny), vlastní kompletně zrekonstruovanou koupelnou a velkým psacím stolem. Z velkého okna se otevírá výhled na Mont Prorel, lyžařský vlek Serre-Chevalier a celé údolí Guisane - dokonalý výhled na západy slunce.

Až pro 2 osoby
DŮLEŽITÉ: minimální délka pobytu je 7 nocí

Objekt
Coliving a coworkingový prostor pro digitální nomády milující hory a pracovníky na dálku je ideálním místem, pokud se chcete inspirovat a být produktivní.

Dům se nachází na okraji citadely Briançon chráněné UNESCO, s nerušeným výhledem do údolí, a byl kompletně zrekonstruován, aby byl pohodlný a funkční. Ložnice jsou v prvním a třetím patře a celé druhé patro je věnováno společným prostorám, včetně společné plně vybavené kuchyně, jídelny se dvěma velkými stoly, chill roomu s pohodlnými pohovkami, dvou coworkingových prostor s ergonomickými židlemi a brzy i skype místnosti. V domě je také prádelna (pračka + sušička) a velká cvičební místnost (s podložkami na jógu).

Komunita je velmi důležitým aspektem tohoto pobytu. Protože věří, že když spojíme lidi dohromady, stane se kouzlo, pořádají každý týden mnoho komunitních aktivit. V praxi to vypadá tak, že každé pondělí večer tým spolu s hosty určí, co se bude během týdne dít. Každý může navrhnout nějakou aktivitu a může se k ní svobodně připojit, nebo ne. Tímto způsobem si každý může zorganizovat práci a uvolnit svůj časový rozvrh, když je nějaká aktivita, které se chce zúčastnit.

Aktivit je organizováno tolik, že je těžké je všechny vyjmenovat. Věci se dějí jak uvnitř - večeře, herní večery, workshopy... - a venku - termální lázně, turistika, snowboarding... Nebe je neomezené!

Pokud máte rádi lidi a hory, tohle je vaše místo!

DŮLEŽITÉ: minimální délka pobytu je 7 nocí

Pracovní vlastnosti
- Skvělá WiFi (25-100 Mbps dolů)
- Sdílené i soukromé pracovní prostory

Domácí funkce
- KLIMATIZACE
- Pračka
- Vhodné pro vegetariány
- Vegan friendly
- Společná kuchyně

Aktivity na místě
- Večeře
- Herní večery
- Filmové večery
- Jóga
- Vaření
- Skillshare
- Masterminds


Oblast

Aktivity v oblasti
- Lyžování, snowboarding
- Horolezectví
- Pěší turistika
- Rafting
- Jízda na kajaku
- Cyklistika
- Jízda na horském kole

Flóra a fauna
Tato oblast je známá svými borovými lesy, ledovci, vlhkými zónami a výškovými skalami. Je domovem široké škály přírodních prostředí, která poskytují útočiště rozmanitým živočichům a rostlinám. V modřínových a stříbrných borových lesích můžete často slyšet křik ořešáka. Na horských loukách můžete spatřit mnoho druhů hmyzu, mezi nimi krásného motýla "Apollon", sviště, hraboše a jejich hlavního predátora, sviště.

Během túr v horách budete mít možná štěstí na kamzíky. Ve skalách hnízdí ptáci jako orel skalní, sova "grand duc" a sokol stěhovavý. Na strmých skalnatých alpských svazích se občas můžete setkat s kozorožcem nebo dokonce se zvířaty, jako je koroptev bílá, která mění své opeření podle ročních období.

Sociální ekosystém
Ubytování se nachází v Brianconu, nejvýše položeném městě Evropy v srdci národního parku Ecrins a na úpatí jednoho z největších francouzských lyžařských středisek Serre Chevalier.

Brianconská citadela chráněná UNESCO, známá také jako "Cité Vauban", působí jako vesnice ve městě. Má svůj vlastní ekosystém a lidem, kteří zde žijí, se říká "Gargouillards". V úzkých uličkách citadely se nachází mnoho kaváren, barů, restaurací, obchodů, uměleckých galerií a dalších divů. Město pravidelně pořádá různé historické/kulturní prohlídky s průvodcem.

Neexistují zde žádná oficiální místa pro navazování kontaktů nebo setkání, ale ubytovací zařízení jich organizují mnoho, zejména v zimních měsících.


Praktické

Jak se tam dostat
Do ubytování se můžete dostat z jednoho z mezinárodních letišť:

#TURIN (Aeroporto di Torino-Caselle, TRN)
Jízda autem: 1h40
Veřejnou dopravou:
1. (30 min): Letiště => Torino Porta Nuova
2. Vlak (1 h10): Torino Porta Nuova => Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere (10 (10 min.))
3. Autobus (50 min): Oulx => Briançon Champ de Mars
Nebo přímé spojení každou sobotu a neděli během zimní sezóny (1h50)

#2 GRENOBLE (Aéroport de Grenoble, GNB)
Jízda autem: 2h30
Veřejná doprava:
1. (1h): Letiště => Gare de Grenoble
2. Autobus LER35 (2h50): Gare de Grenoble => Briançon Place de l'Europe
Nebo přímé spojení každou sobotu v zimní sezóně (3h)

#3 LYON (Aéroport Lyon-Saint Exupéry, LYS)
Jízda autem: 2h50
Veřejná doprava:
1. (1h): Letiště => Gare de Grenoble
2. Autobus LER35 (2h50): Gare de Grenoble => Briançon Place de l'Europe
Nebo přímé spojení každou sobotu a neděli během zimní sezóny (3h30)

#4 MILÁN (Aeroporto di Milano-Malpensa, MXP)
Jízda autem: 2h50
Veřejná doprava:
1. (2h): Letiště => Torino Porta Susa
2. Metro M1 (4 min): Torino Porta Susa => Torino Porta Nova
3. Vlakem (1 h10): Torino Porta Nuova => Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere (10 min.)
4. Autobusem (50 min): Oulx => Briançon Champ de Mars

#5 ŽENEVA (Genève Aéroport, GVA)
Jízda autem: 3h00
Veřejná doprava:
1. Autobus (2h): Letiště => Gare de Grenoble
2. Autobus LER35 (2h50): Gare de Grenoble => Briançon Place de l'Europe

#6 MARSEILLE (Aéroport Marseille Provence, MRS)
Jízda autem: 3h00
Veřejná doprava:
1. Autobus (3h): Letiště => Gare de Gap
2. Vlak (1h20): Gare de Gap => Gare de Briançon

Pokud přijedete vlakem, ubytování nabízí vyzvednutí na nádraží v Briançonu.

Pokyny pro ubytování
1. Zákaz kouření
2. Čas příjezdu 14h
3. Čas odjezdu 11h

Zobrazit více
Rychlost internetu pro vzdálenou práci nebo zábavu

Stahování

N/A Mbps

Nahrávání

N/A Mbps

Pronajímatel zatím nevyplnil rychlost internetového připojení. Požádejte o tuto informaci.

Vybavení
Základní nábytek
Rozkládací pohovka
Pohovka
Židle
Stůl
Konferenční stolek
Psací stůl
Šatní skříň
Komoda
Šatní skříň
Skříňka
Zrcadlo
Pro co nejpohodlnější pobyt
Matrace
Povlečení
Ručníky
Pánve, hrnce
Nádobí
Příbory
Sklenice
Houbička
Žehlící prkno
Sušák na prádlo
Smeták
Mop
Kbelík
Elektronická zařízení
Klimatizace
Mobilní klimatizace
Apple TV
Chromecast
TV
Projektor
Žehlička
Fén
Pračka
Sušička
Mrazák
Lednice
Mikrovlnná trouba
Trouba
Myčka nádobí
Kávovar
Bojler na vodu
Topinkovač
Pomalý hrnec
Elektrický vařič
Plynový vařič
Chladnička na víno
Výrobník ledu
Playstation
Xbox
Nintendo
Jiná herní konzole
Robotický vysavač
Vysavač
Robotická sekačka na trávu
Sekačka na trávu
Tiskárna
Skener
Stavební záležitosti
Balkon
Terasa
Topení
Topení (elektrické)
Něco pro děti
Dětská postýlka
Postel pro dítě
Dětská židlička
Elektronická chůvička
Monitor dechu
Kočárek
Záchodové sedátko
Nočník
Dětská vanička
Přebalovací pult
Stolička
Hračky
Dětské hřiště (venkovní)
Bezpečnostní vybavení
Bezpečnostní zámek
Bezpečnostní vstupní dveře
Detektor kouře
Detektor oxidu uhelnatého
Trezor
Standardní zámek na dveřích
Předplatné (zahrnuto v ceně nájmu)
Kabelová televize
Netflix
HBO MAX
Amazon Prime
Apple TV+
Disney+
Hulu
YouTube TV
Spotify
Úklid
Snídaně
Něco navíc
Krb
Kulečník
Gril
Bazén
Koupací sud
Vířivka
Sauna
Garáž
Přístupnost
Bezbariérový přístup
Výtah
Madlo
Sedátko ve sprše
Židle do sprchy
Schodišťový výtah
Zobrazit více
Pokoje a vybavení
Shower icon
Ložnice
Soukromá koupelna
Ukázat vybavení
Kitchen icon
Kuchyně
Podmínky pronájmu
Nájem a poplatky Kdy budu co platit?
Nájem za 30 dní
3 803 
Kauce
0 
Služby a internet
v ceně nájmu
Servisní poplatek
Délka pronájmu
Min. délka pronájmu
14 dní
Max. délka pronájmu
neomezeně
Dostupné od
27.09.2023
Pravidla
Kouření zakázáno
Zvířata zakázana
Oslavy zakázány
StayProtection pro nájemníky

Vždy, když pronajímáte přes Flatio, se na vás automaticky vztahuje náš balíček StayProtection.

 • Garance nastěhování
  zajišťující, že budete mít vždy kde bydlet, i když vše nepůjde podle plánu
 • Vyvážená nájemní smlouva vhodná pro žádosti o víza
  poskytující stejná práva oběma stranám a zvyšující flexibilitu vašeho pobytu
 • Žádné vratné kauce
  a s nimi spojené finanční zátěže vysokých záloh předem
 • 100% ochrana peněz
  která zaručuje, že vaše transakce jsou vždy bezpečné a bez podvodů
 • Podpora 7 dní v týdnu
  která je tu pro vás po celou dobu vašeho pronájmu
Stay Benefits*

Při rezervaci tohoto ubytování získáte také rozšířenou ochranu v podobě Stay Benefits - jedinečné nabídky zaštítěné společností AXA! Tento balíček zahrnuje:

 • Pojištění odpovědnosti
  poskytující ochranu v případě, že byste omylem způsobili jakoukoli škodu
 • Asistenční služby
  pro jakékoli potenciální problémy během vašeho pobytu, jako je přerušení připojení k internetu, závady v síti (elektřina, plyn, topení), zablokované dveře nebo poruchy domácích spotřebičů
Storno podmínky
Přísné (30 dní)
Rezervaci můžete zrušit zdarma do 30 dní před nastěhováním. Přečtěte si podrobnější storno podmínky.
Ceny jsou konečné. Na Flatio nejsou žádné skryté poplatky. Veškeré služby (elektřina, voda, plyn) včetně Wi-Fi jsou již zahrnuty v nájemném.
Zrušte zdarma. U této nabídky platí Přísné (30 dní) storno podmínky. Přečíst storno podmínky
Garance nastěhování. V případě, že nemovitost není v pořádku, uhradíme náhradní ubytování až na 7 dní. Více informací
Ověřená nájemní smlouva. Prohlédněte si smlouvu online z pohodlí vašeho domova. Zobrazit vzor smlouvy
Dostupnost nabídky
Podívejte se, v jakých termínech je nabídka dostupná
O majiteli
.
Na Flatio od července 2022
Co-founder of an active coliving in the mountains

Hi there! We are Jelena, from Bosnia and Joé, from France.

We have started this place to allow people who love the mountains and mountain activities to have a place to come. Being close to nature, ski resorts, climbing spots is something all our guests want but also enjoying the community and productivity that comes with it is always a great addition.
Více o majiteli
Kde budete bydlet
Projít okolí bytu
Nejčastější dotazy k této nabídce
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

5 důvodů, proč si vybrat tuto nabídku na Flatio
Už žádné osobní prohlídky, stres a zklamání! Celý pronájem vyřešíte okamžitě.
Získáte podporu Flatio po celou dobu vašeho pronájmu.
Celou smlouvu o pronájmu si přečtete ještě před rezervací.
Platba je zcela bezpečná. Můžete platit i kartou nebo Bitcoinem.
Oproti realitním kancelářím ušetříte průměrně 10 000 Kč.
Často kladené dotazy
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

Pokračovat