Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak si nastavit ceny Mohu po nájemníkovi požadovat vratnou kauci?
Kategorie

Mohu po nájemníkovi požadovat vratnou kauci?

Odpověď na tuto otázku není tak jednoznačná, proto si ji více rozebereme v následujících odstavcích.

Pronájmy kratší než 180 dní

Na Flatio je zakázáno požadovat složení klasické (vratné) kauce u pronájmů kratších než je 180 dní. Pokud by k tomu však i přesto z vaší strany došlo, vědomě svým počinem porušujete Všeobecné obchodní podmínky a riskujete tak vypnutí inzerce vaší nabídky.

Pronájmy od 180 dní

Je však povoleno požadovat složení klasické (vratné) kauce u pronájmů delších než je 180 dní (včetně) za předpokladu, že si tuto možnost nastavíte u dané nabídky v aplikaci Mé pronájmy.

Pokud byste tak neučinili a klasickou kauci po nájemníkovi i přesto požadovali, nájemník není povinen požadovanou kauci složit, vy mu přitom nemůžete odmítnout předat bydlení - smlouva byla uzavřena za určitých podmínek (tzn. s nulovou kaucí) a nájemník má na bydlení nárok za podmínek stanovených ve smlouvě. Budete-li na složení kauce i přesto trvat, může nájemník využít svých práv plynoucích ze smlouvy o pronájmu a odmítnout převzetí bydlení za vámi stanovených podmínek. V případě, že by se nájemník přeci jen uvolil ke složení kauce, doporučujeme vytvořit obecný dodatek ke smlouvě o pronájmu, kterým celou tuto záležitost podložíte.

Mějte, prosím, na paměti, že při nastavení možnosti klasické kauce u pronájmů od 180 dní dochází ke změně výpočtu a úhrady poplatku za zprostředkování. Přečtěte si více o právech a povinnostech při výběru kauce v samostatném článku.

Jak nastavit kauci v Mé pronájmy?

  1. V sekci Nabídky vyberte konkrétní nabídku (kliknutím na její název).
  2. V editačním menu vyberte položku Vratná kauce.
  3. V zobrazeném formuláři zaškrtněte kolonku “Požaduji vratnou kauci (při pronájmech od 180 dní)”, čímž zobrazíte pole pro zadání hodnoty kauce v procentech. Výše vratné kauce je poté vypočítána z konkrétní rezervace, kdy je již známa cena nájmu za 30 dní, jehož výběr závisí na zvoleném datumu nastěhování a Vašem nastavení cen u této nabídky. Maximální přípustná hodnota pole je 100 (%), což značí kauci ve výši jednoho nájmu za 30 dní.
  4. Celou akci uložte stisknutím tlačítka Uložit - pokud nemáte podepsanou aktualizovanou verzi Zprostředkovatelské smlouvy, na základě které je nastavení vratné kauce možné, budete vyzváni k jejímu podpisu.
Byl tento článek přínosný?