Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Nastěhování a vystěhování nájemníka Nájemník za sebou zanechal nepořádek nebo jiné škody. Co mám dělat?
Kategorie

Nájemník za sebou zanechal nepořádek nebo jiné škody. Co mám dělat?

Této situaci je nejlepší předcházet osobní přítomností při přebírání bydlení zpět od nájemníka v den ukončení nájmu. Tímto způsobem můžete provést okamžitou kontrolu bydlení, a v případě jakýchkoliv problémů je vyřešit s nájemníkem na místě.

Pokud tedy např. shledáte bydlení jako velmi znečištěné, můžete se s nájemníkem domluvit na následné úhradě nákladů za úklid nebo nájemníkovi sdělit, že po provedení dodatečného úklidu externí firmou mu bude zaslána faktura/účetní doklad k proplacení.  Nebo pokud jste vybrali vratnou kauci, můžete od ní částku za úklid odečíst a vrátit nájemci zbylou část kauce.

Totéž platí pro náhradu škod. Pokud byla vaše nemovitost nebo některé její vybavení během pobytu nájemníka poškozeno, a jste zároveň kryti Flatio Rental Insurance, můžete se obrátit přímo na AXA Assistance a požádat o nárok na uplatnění pojistného plnění. Vezměte prosím v potaz, že dodatečné výdaje za úklid nemohou být nárokovány z Flatio Rental Insurance. Můžete se však obrátit na společnost AXA, která vám poskytne právní podporu při vymáhání těchto nákladů po nájemci.

Abyste se však vyvarovali případným problémům či nedorozuměním, důrazně doporučujeme kontaktovat nájemníka ještě před samotným vystěhováním a informovat jej, že je třeba ubytování řádně uklidit a uvést do stavu, v jakém bylo převzato.

V závislosti na stavu, v jakém jste nájemci ubytování předali, můžete také doporučit, jak přesně si přejete, aby bylo uklizeno. Může se však stát, že se nájemník vašimi doporučeními řídit nebude a provede úklid nemovitosti po svém. V takových případech doporučujeme, abyste rozhodnutí nájemce respektovali.

Byl tento článek přínosný?