Pronájem Belitsa od 130 425 Kč/měsíc - Flatio
Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
StayProtection + Stay Benefits

Rural house for rent for digital nomads

12 osob
4 ložnice
1 koupelna
150 m2
Wi-Fi
Vybavený
137 292  prům. 130 425 
/ 30 dní
včetně služeb a internetu
StayProtection
Stay Benefits

Váš pobyt v této nemovitosti bude krytý naším StayProtection balíčkem, a to včetně Stay Benefits! Více informací

Dům k pronájmu - Belitsa
translation

Popisek je zobrazen v původním jazyce.

Přeložit

Popisek byl přeložen automaticky.

Zobrazit v původním jazyce

BalkanNomads is a traditional Bulgarian co-living and coworking residence in the stunning nature of central Bulgaria for digital nomads and location independent remote workers.

Based in the northern slopes of the Balkan mountain range settled in a peaceful valley surrounded by old forests and hills, one can experience authentic life close to nature, where jackals, deer and other animals roam freely.
We welcome you to come and stay with us and be a part of the community, enjoying activities such as daily yoga, hiking, horse riding and more - an ideal setting for your vacation or remote work workation!
Experience clean, untouched nature
Plant-based, locally sourced food and meals
Pure spring mineral water
Weekly Social Cookouts
Top 5 Internet Provider in the World
Iodized Air
Close proximity to Tryavna and Veliko Turnovo
15 minute taxi from Tryavna to Belitsa (around 7 euros)


LOCATION

We are situated next to our sister project the RisingSoul Retreat in the authentic rural Bulgarian mountain village of Belitsa named after the river that runs through it providing a shady place to practice cold water swimming and bathing.

15-minutes drive from the touristic heritage old town of Tryavna, famous for it's traditional architecture, traditional crafts and tasty food.
10 minutes from the spa town of Voneshta Voda with its healing sulphur water spring and health baths
35 Min from the iconic fourtress mountain city of Veliko Tarnovo with art scene, climbing and hipster vibe bars and restaurants
Hiking to historical sites, monasteries, eco trials and caves
40 min mountain view drive to the city of humour Gabrovo famous for its communist monument Buzludsha and Shipka pass.


What We Offer

Accommodation
You will be staying in a traditional Bulgarian house in Belitsa, surrounded by forests and mountains. You can choose an en suite room for single or double occupancy, or book a place in a dorm. All monthly prices include 2 plant-based meals per day, a daily yoga session, and a daily meditation practice.

If you would like to book for shorter time than a month, then RisingSoul Retreat will be a better fit for you as we also offer nomad stays with accommodation at the RS Retreat with access to the Balkan Nomads Coworking Office.

All the en suite rooms for digital nomads have desks. Additionally, everyone has access to an additional coworking space: a 20-metre square coworking office with a large desk for 6 people and a smaller desk for two. A colour printer is available to use. A small private room for confidential calls can be booked for a small fee of 5lv (€2.50) per hour. Both rooms have desks, chairs, river views and log burners.

As location independent life gives us wonderful freedom, yet as digital nomads we all have to manage a life work balance, whilst travelling. So you can expect to find three sources of Wi-Fi a 10 & 20 Mb cabled Wi-Fi with a back-up of a 15 Mb 4G Mobex. From 2023 the Balkan Nomads Coworking Office will have the cabled 20 – 25mb system and a back-up of the 15 Mb 4G Mobex system.

Whilst our Wi-Fi is very reliable please note we are a rural Bulgarian village and whilst it is rare, occasionally they may turn off the electric for servicing, our systems are electric dependant. We do have good 4G coverage and recommend that guests who are very internet dependant or have no flexibility in their schedules purchase a data SIM card for emergencies. Local provider A1 has an option of 60Gb for 20lv (around 9 euros).

Shared use of this large community office Monday to Sunday and communal occasional use of a printer/scanner/copier will be included in your package price. If you require high quality or bulk printing, we work with a printer in Tryavna that can meet your needs at very reasonable prices and quick deadlines.

Working with a forest and river view certainly helps to keep you inspired and focused. But when work is over, you can step outside and remember that you are blessed to live in natures own rural retreat, the Balkan mountains. We are surrounded by nature and wildlife in the clean mountain valley air and spring and mineral water, perfect for taking a break from your busy life and pressing the reset button.

Plus, don't forget that you don’t have to cook or shop! We provide two plant based creative healthy and delicious community meals a day for you and if you get hungry during the day you can pop into the Chai House for snacks, coffees and drinks.

BalkanNomads je tradiční bulharská rezidence pro společné bydlení a coworking v nádherné přírodě středního Bulharska pro digitální nomády a pracovníky na dálku nezávislé na místě.

Sídlí na severních svazích balkánského pohoří v klidném údolí obklopeném starými lesy a kopci a nabízí autentický život v blízkosti přírody, kde se volně pohybují šakali, jeleni a další zvířata.
Rádi vás uvítáme, když se u nás ubytujete a stanete se součástí komunity, která se těší na aktivity, jako je každodenní jóga, pěší turistika, jízda na koni a další - ideální prostředí pro vaši dovolenou nebo práci na dálku!
Zažijte čistou, nedotčenou přírodu
Rostlinná strava a jídla z místních zdrojů
Čistou pramenitou minerální vodu
Týdenní společenská vaření
Nejlepší poskytovatel internetu na světě
Jodizovaný vzduch
Blízkost měst Tryavna a Veliko Turnovo
15 minut taxíkem z Tryavny do Bělity (cca 7 eur)


POLOHA

Nacházíme se vedle našeho sesterského projektu RisingSoul Retreat v autentické bulharské horské vesnici Belitsa, která je pojmenována podle řeky, jež jí protéká a poskytuje stinné místo pro plavání a koupání ve studené vodě.

15 minut jízdy autem od turistického památkového starého města Tryavna, které je známé svou tradiční architekturou, tradičními řemesly a chutným jídlem.
10 minut od lázeňského městečka Voneshta Voda s léčivým sirným pramenem a lázněmi
35 minut od kultovního čtyřtisícového horského města Veliko Tarnovo s uměleckou scénou, horolezectvím a hipsterskými bary a restauracemi
Pěší turistika k historickým památkám, klášterům, ekologickým zkouškám a jeskyním
40 min jízdy s výhledem na hory do města humoru Gabrovo proslulého komunistickým památníkem Buzludša a průsmykem Šipka.


Co nabízíme

Ubytování
Budete ubytováni v tradičním bulharském domě v obci Belitsa, obklopené lesy a horami. Můžete si vybrat jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou nebo si rezervovat místo ve společném pokoji. Všechny měsíční ceny zahrnují 2 jídla na rostlinné bázi denně, denní lekce jógy a každodenní meditační praxi.

Pokud si chcete pobyt rezervovat na kratší dobu než měsíc, bude pro vás vhodnější RisingSoul Retreat, protože nabízíme také nomádské pobyty s ubytováním v RS Retreat s přístupem do coworkingové kanceláře Balkan Nomads.

Všechny pokoje s vlastní koupelnou pro digitální nomády mají psací stoly. Každý má navíc přístup do dalšího coworkingového prostoru: coworkingové kanceláře o rozloze 20 metrů čtverečních s velkým stolem pro 6 osob a menším stolem pro dva. K dispozici je barevná tiskárna k použití. Malou soukromou místnost pro důvěrné hovory si lze rezervovat za malý poplatek 5 lv (2,50 €) na hodinu. Obě místnosti mají stoly, židle, výhled na řeku a hořáky na dřevo.

Život nezávislý na místě nám dává úžasnou svobodu, ale jako digitální nomádi musíme všichni zvládat rovnováhu mezi životem a prací a zároveň cestovat. Můžete tedy očekávat, že zde najdete tři zdroje Wi-Fi 10 a 20 Mb kabelové Wi-Fi se záložním 15 Mb 4G Mobexem. Od roku 2023 bude v coworkingové kanceláři Balkan Nomads k dispozici kabelový systém 20-25 Mb a záložní systém 15 Mb 4G Mobex.

I když je naše Wi-Fi velmi spolehlivá, mějte prosím na paměti, že jsme bulharská vesnice, a i když je to vzácné, občas mohou vypnout elektřinu kvůli servisu, naše systémy jsou na elektřině závislé. Máme dobré pokrytí 4G a doporučujeme, aby si hosté, kteří jsou velmi závislí na internetu nebo nemají flexibilní rozvrh, zakoupili datovou SIM kartu pro případ nouze. Místní poskytovatel A1 má možnost 60Gb za 20lv (asi 9 eur).

Společné využívání této velké komunitní kanceláře od pondělí do neděle a společné příležitostné používání tiskárny/skeneru/kopírky bude zahrnuto v ceně vašeho balíčku. Pokud požadujete kvalitní nebo hromadný tisk, spolupracujeme s tiskárnou v Tryavně, která dokáže vyhovět vašim potřebám za velmi příznivé ceny a v rychlých termínech.

Práce s výhledem na les a řeku vám jistě pomůže udržet si inspiraci a soustředění. Když však práce skončí, můžete vyjít ven a vzpomenout si, že jste požehnáni tím, že žijete ve venkovském útočišti přírody, v balkánských horách. Jsme obklopeni přírodou a divokou zvěří v čistém vzduchu horského údolí a pramenitou a minerální vodou, což je ideální pro odpočinek od rušného života a stisknutí tlačítka reset.

Navíc nezapomeňte, že nemusíte vařit ani nakupovat! Denně pro vás zajišťujeme dvě rostlinná kreativní zdravá a chutná komunitní jídla, a pokud během dne dostanete hlad, můžete si zaskočit do Chai House na občerstvení, kávu a nápoje.

Zobrazit více
Uvítací balíček

Bedsheets and towels are provided, you can also expect a kitchen with basic equipment if you wish to prepare a snack or breakfast for yourself (although 2 meals per day are included in the price of your stay). There will be a desk, a chair, and Wi-Fi access in your en suite room, and access to a comfortable coworking space for those who will choose to stay in the dorm.

K dispozici jsou lůžkoviny a ručníky a také kuchyňka se základním vybavením, pokud si budete chtít připravit svačinu nebo snídani (v ceně pobytu jsou však zahrnuta 2 jídla denně). V pokoji s vlastním sociálním zařízením budete mít k dispozici stůl, židli a přístup k Wi-Fi a ti, kteří se rozhodnou zůstat na koleji, budou mít přístup do pohodlného coworkingového prostoru.

Rychlost internetu pro vzdálenou práci nebo zábavu

Stahování

20 Mbps

Nahrávání

15 Mbps

Vybavení
Základní nábytek
Rozkládací pohovka
Pohovka
Židle
Jídelní stůl
Konferenční stolek
Psací stůl
Šatní skříň
Komoda
Šatní místnost
Skříňka
Zrcadlo
Potřeby pro praní & Dostupné prádlo
Plně připravená lůžka
Pračka
Ručníky
Sušička
Žehlička
Žehlící prkno
Sušák na prádlo
Možnosti úklidu
Houbička na nádobí
Smeták
Mop
Kbelík
Prostředek na mytí nádobí
Hadřík na úklid
Univerzální čistič
Vysavač
Robotický vysavač
Pravidelný úklidový servis (zahrnutý v ceně)
Kuchyňské potřeby
Vybavení pro stravování
Vybavení pro vaření
Skleničky
Hrnky
Mrazák
Lednice
Mikrovlnná trouba
Trouba
Myčka nádobí
Rychlovarná konvice
Topinkovač
Mixér
Kávovar
Elektronická zařízení
Klimatizace
Mobilní klimatizace
Apple TV
Chromecast
TV
Projektor
Fén
Ohřívač vody (bojler)
Pomalý hrnec
Elektrický vařič
Plynový vařič
Chladnička na víno
Výrobník ledu
Playstation
Xbox
Nintendo
Jiná herní konzole
Robotická sekačka na trávu
Sekačka na trávu
Tiskárna
Skener
Stavební záležitosti
Balkon
Terasa
Ústřední topení
Elektrické topení
Něco pro děti
Dětská postýlka
Postel pro dítě
Dětská židlička
Elektronická chůvička
Monitor dechu
Kočárek
Záchodové sedátko
Nočník
Dětská vanička
Přebalovací pult
Stolička
Hračky
Dětské hřiště (venkovní)
Bezpečnostní vybavení
Bezpečnostní zámek
Bezpečnostní vstupní dveře
Detektor kouře
Detektor oxidu uhelnatého
Trezor
Standardní zámek na dveřích
Moskytiéra
Okenní sítě proti hmyzu
Lékárnička
Předplatné (zahrnuto v ceně nájmu)
Kabelová televize
Netflix
HBO MAX
Amazon Prime
Apple TV+
Disney+
Hulu
YouTube TV
Spotify
Snídaně
Něco navíc
Krb
Kulečník
Gril
Bazén
Dřevěný koupací sud
Vířivka
Sauna
Garáž
Jízdní kola
Přístupnost
Bezbariérový přístup
Výtah
Madlo ve sprše
Sedátko ve sprše
Židle do sprchy
Schodišťový výtah
Zobrazit více
Pokoje a vybavení
Shower icon
Ložnice
20 m2
Neprůchozí
Soukromá koupelna
Ukázat vybavení
Shower icon
Ložnice 2
20 m2
Neprůchozí
Soukromá koupelna
Ukázat vybavení
Shower icon
Ložnice 3
20 m2
Neprůchozí
Soukromá koupelna
Ukázat vybavení
Shower icon
Ložnice 4
25 m2
Průchozí
Ukázat vybavení
Living room icon
Obývací pokoj
Kitchen icon
Kuchyně
O tuto nabídku je zájem!
Za poslední 2 dny si tuto nabídku prohlédlo 21 lidí. Neotálejte příliš dlouho, brzy bude pryč!
Přidat nabídku do oblíbených
Podmínky pronájmu
Nájem a poplatky Kdy budu co platit?
Průměrný nájem za 30 dní
130 425 
Kauce
0 
Služby a internet
v ceně nájmu
Servisní poplatek
Délka pronájmu
Min. délka pronájmu
30 dní
Max. délka pronájmu
neomezeně
Dostupné od
14.07.2024
Pravidla
Kouření zakázáno
Zvířata povolena pouze po předchozí dohodě
Oslavy povoleny
Vhodné pro rodiny s dětmi
Časy nastěhování a vystěhování
Čas nastěhování
15:00
Čas vystěhování
10:00
StayProtection pro nájemníky

Vždy, když pronajímáte přes Flatio, se na vás automaticky vztahuje náš balíček StayProtection.

 • Garance nastěhování
  zajišťující, že budete mít vždy kde bydlet, i když vše nepůjde podle plánu
 • Vyvážená nájemní smlouva vhodná pro žádosti o víza
  poskytující stejná práva oběma stranám a zvyšující flexibilitu vašeho pobytu
 • Žádné vratné kauce
  a s nimi spojené finanční zátěže vysokých záloh předem
 • 100%% ochrana peněz
  která zaručuje, že vaše transakce jsou vždy bezpečné a bez podvodů
 • Podpora 7 dní v týdnu
  která je tu pro vás po celou dobu vašeho pronájmu
Stay Benefits*

Při rezervaci tohoto ubytování získáte také rozšířenou ochranu v podobě Stay Benefits - jedinečné nabídky zaštítěné společností AXA! Tento balíček zahrnuje:

 • Pojištění odpovědnosti
  poskytující ochranu v případě, že byste omylem způsobili jakoukoli škodu
 • Asistenční služby
  pro jakékoli potenciální problémy během vašeho pobytu, jako je přerušení připojení k internetu, závady v síti (elektřina, plyn, topení), zablokované dveře nebo poruchy domácích spotřebičů
Storno podmínky
Sousedské (14 dní)
Rezervaci můžete zrušit zdarma do 14 dní před nastěhováním. Přečtěte si podrobnější storno podmínky.
Ceny jsou konečné. Na Flatio nejsou žádné skryté poplatky. Veškeré služby (elektřina, voda, plyn) včetně Wi-Fi jsou již zahrnuty v nájemném.
Zrušte zdarma. U této nabídky platí Sousedské (14 dní) storno podmínky. Přečíst storno podmínky
Garance nastěhování. V případě, že nemovitost není v pořádku, uhradíme náhradní ubytování až na 7 dní. Více informací
Ověřená nájemní smlouva. Prohlédněte si smlouvu online z pohodlí vašeho domova. Zobrazit vzor smlouvy
Dostupnost nabídky
Podívejte se, v jakých termínech je nabídka dostupná
O majiteli
Magdalena W.
Na Flatio od května 2023
Hi! My name is Magda and I first came to the RisingSoul retreat as a guest in 2021. I fell in love with the place and the people, and I decided that I want to form part of this amazing community. Working remotely myself, I understand the needs of digital nomads, and will do my best to make your stay with Balkan Nomads comfortable and enjoyable!
Více o majiteli
Chcete se na něco zeptat?
Není vám něco jasné nebo potřebujete více informací? Pošlete dotaz majiteli.
Kde budete bydlet
Projít okolí bytu
Parkování - veřejné
2 minuty
Parkování - rezervované
1 minuta
Nejčastější dotazy k této nabídce
Jaká je minimální délka pronájmu?
Minimální délka pronájmu je 1 měsíc. Podívejte se na další podmínky pronájmu.
Jaká je maximální délka pronájmu?
Maximální délka pronájmu není omezena. Podívejte se na další podmínky pronájmu.
5 důvodů, proč si vybrat tuto nabídku na Flatio
Už žádné osobní prohlídky, stres a zklamání! Celý pronájem vyřešíte okamžitě.
Získáte podporu Flatio po celou dobu vašeho pronájmu.
Celou smlouvu o pronájmu si přečtete ještě před rezervací.
Platba je zcela bezpečná. Můžete platit i kartou nebo Bitcoinem.
Oproti realitním kancelářím ušetříte průměrně 10 000 Kč.
Často kladené dotazy
Co se stane po rezervaci bydlení?

Po odeslání žádosti o rezervaci dostane pronajímatel zprávu, že máte o bydlení zájem. Od tohoto okamžiku má 24 hodin na to, aby vaši žádost buď schválil, nebo zamítl.

Pronajímatelé bytu se zajímají především o profil zájemce. Proto nezapomeňte do svého profilu doplnit všechny potřebné informace, přidat profilovou fotografii, nebo dokonce natočit o sobě i nějaké video. Tím se stanete pro pronajímatele bytu atraktivnější a s větší pravděpodobností Vaši rezervaci schválí.

Jaké je standardní vybavení bytu?
Všechny byty inzerované na Flatio musí splňovat určitý standard. Od pronajímatelů požadujeme kompletní vybavení ve všech bytech včetně nádobí nebo internetového připojení.
Co je to střednědobý pronájem?
Střednědobé pronájmy trvají zpravidla 1 až 12 měsíců. Většina majitelů pronajímá dlouhodobě nebo jen na pár dní. Sehnat střednědobý pronájem bez Flatio tak většinou není jednoduché.
Můžu si přečíst smlouvu o pronájmu před rezervací bydlení?

Na smlouvu o pronájmu se můžete podívat předem a online u každé nabídky. Po jejím podpisu ji najdete v aplikaci Mé bydlení.

Při sjednání pronájmu přes Flatio se nemusíte bát, že by pro vás byla smlouva nevýhodná. Naše smlouvy jsou sepsány tak, abyste mohli bydlet v klidu bez jakýchkoli starostí. Jedná se o smlouvy jednotné, které používají všichni pronajímatelé na Flatio.

Mohu si vybrané bydlení prohlédnout osobně před podpisem nájemní smlouvy?

Vašeho času si vážíme. Proto jsme na naši platformu přidali možnost virtuální prohlídky, abyste si mohli některé pronájmy na Flatio prohlédnout z pohodlí domova.

Pokud pro vámi vybrané ubytování není virtuální prohlídka k dispozici, můžete se obrátit na pronajímatele a požádat jej, zda by vám umožnil osobní prohlídku nájemní jednotky.

V případě, že se nastěhujete, a pronajaté bydlení neodpovídá informacím na platformě Flatio, dejte nám vědět co nejdříve!

Pokud jsou splněny podmínky odstoupení od smlouvy a pronajímatel nemůže problém ihned napravit, máte možnost odstoupit od nájemní smlouvy a získat plnou refundaci. Aktivně vám také pomůžeme najít alternativní bydlení a budeme vám nápomocní, dokud se vše nevyřeší.

Podmínky a všechny podrobnosti o naší Garanci nastěhování si můžete přečíst v tomto článku naší Nápovědy.

Jaké platební metody mohu použít?
Na Flatio si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Je možné platit pomocí karty, přes platební bránu i bankovním převodem. Jednoduše si zvolíte, co je pro vás nejpohodlnější!
Jak zruším svou rezervaci?

Způsob, jakým lze rezervaci zrušit, se různí dle stavu, ve kterém se nachází.

Čeká vaše žádost o rezervaci stále na schválení pronajímatelem? Pak ji můžete jednoduše zrušit přímo ze své aplikace Mé bydlení!

Pokud již pronajímatel vaši žádost o rezervaci schválil, a vy už o ni nemáte zájem, můžete ji stále zrušit před podpisem smlouvy o pronájmu. Prosíme, využívejte tuto možnost pouze v nutných případech. Jakmile totiž pronajímatel schválí rezervaci, přestaneme jeho nabídku inzerovat. Může se tedy stát, že ztratí šanci najít si jiného nájemníka.

Máte schválenou rezervaci a zároveň také platnou smlouvu? Aby mohla být vaše rezervace zrušena, je nutné kontaktovat Flatio zákaznickou podporu co nejdříve. Konkrétní čas a výše storno poplatku se řídí podle storno podmínek konkrétní nabídky.

Vytvořit žádost o rezervaci