Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak Flatio funguje a proč se vyplatí Jak funguje pronajímání přes Flatio?
Kategorie

Jak funguje pronajímání přes Flatio?

Pronajímatejte chytře s Flatio. Prostřednictvím naší online platformy nabízíme nájemcům nemovitosti, které jsou k dispozici na dobu od jednoho měsíce do jednoho roku (nebo na delší dobu, pokud je nájemní smlouva prodloužena).

Proces pronájmu na Flatio začíná tím, že pronajímatel zadá údaje o nemovitosti, kterou by chtěl pronajmout. Flatio tým nabídku zkontroluje a poté ji zobrazí na naší platformě. Od tohoto okamžiku ji mohou vidět potenciální nájemníci, když hledají ubytování.

Jakmile potenciálního nájemce zaujme určitá nabídka bydlení, zašle žádost o rezervaci. Pronajímatel následně obdrží e-mail a upozornění v textové zprávě. Pronajímatel má 24 hodin na to, aby žádost přijal nebo zamítl, Flatio však pronajímatelům doporučuje, aby se rozhodli co nejdříve. Důvodem je, že nájemci mohou posílat více žádostí najednou a mohou si vybrat alternativní nabídku, pokud bude jejich další žádost o rezervaci přijata dříve.

Jakmile pronajímatel žádost o rezervaci přijme, má potenciální nájemce 24 hodin na dokončení celého smluvního procesu. Aby se tak stalo, musí podepsat nájemní smlouvu elektronicky, nahrát kopii svého průkazu totožnosti a odeslat první platbu nájemného na bankovní účet Flatio. Pokud tyto kroky nejsou dokončeny během 24 hodin, pronajímatel právo rezervaci zrušit a nemovitost znovu inzerovat.

Jakmile jsou všechny tyto úkony splněny, nájemní smlouva nabývá platnosti a je závazná pro obě strany se všemi právy a povinnostmi. Jakékoli změny (např. dodatek k nájemní smlouvě, prodloužení nájemní smlouvy nebo ukončení nájemní smlouvy) musí schválit obě strany.

Nájemní smlouva obsahuje rozpis všech plateb nájemného a jejich příslušná data splatnosti. Nájemce převádí každou platbu na bankovní účet Flatio, kde dojde k odečtení provizního poplatku (aktuální sazba provize činí 5 % (+ DPH) u soukromých pokojů a 7,5 % (+ DPH) u celých nemovitostí)

Nájemné bez provize je následující pracovní den převedeno na bankovní účet pronajímatele (s výjimkou přeposlání prvního nájemného, jak je uvedeno níže). Více informací naleznete zde.

Po dokončení smluvního procesu Flatio sdělí kontaktní údaje pronajímatele a nájemce, aby se tak obě strany mohly domluvit na předání ubytování.

Při předávání bydlení nezapomeňte vyplnit a podepsat Předávací protokol a zdokumentovat ubytování fotografiemi. Tři dny po zahájení nájemní smlouvy Flatio automaticky přepošle první nájemné pronajímateli.

Vzhledem k tomu, že během nájemního vztahu může nastat mnoho různých situací, doporučujeme, abyste byli k dispozici pro případ, že by vás vaši nájemci potřebovali kontaktovat. V každém případě i v těch několika málo případech, kdy je nutné nájemní smlouvu ukončit a nájemníka vystěhovat, je vám každý den k dispozici tým zákaznické péče Flatio, který obě strany dovede ke vhodnému řešení.

Po ukončení nájemní smlouvy a odstěhování nájemníka doporučujeme, abyste si byt převzali osobně. Takto můžete ubytování ihned zkontrolovat, podepsat spolu s nájemníkem Přebírací protokol (včetně zaznamenání všech potřebných informací, např. škod a jejich náhrady) a zdokumentovat stav ubytování fotografiemi. Více informací o tom, jak řešit problémové případy, naleznete v tomto článku.

Po skončení pobytu vás požádáme o hodnocení nájemce a případnou aktualizaci údajů vaší nabídky bydlení.

Byl tento článek přínosný?