Přihlásit se jako nájemník Přihlásit se jako majitel Přihlásit se jako firma
Nápověda Nápověda pro majitele Jak Flatio funguje a proč se vyplatí Jak funguje pronajímání přes Flatio?
Kategorie

Jak funguje pronajímání přes Flatio?

Celý proces pronajímání přes Flatio začíná vámi vloženou nabídkou, u které je po kontrole naším týmem zapnuta inzerce. Jakmile je inzerce nabídky zapnuta a vaše nabídka je zobrazena na stránkách Flatio, můžete přijímat nové žádosti o rezervace.

Pokud vaše nabídka vyhovuje potřebám zájemce o bydlení, s velkou pravděpodobností vytvoří žádost o rezervaci. O každé nově vytvořené žádosti o rezervaci budete informováni jak e-mailovým sdělením, tak SMS zprávou. Od okamžiku odeslání žádosti máte 24 hodin na její schválení či zamítnutí. Zde však doporučujeme vyjadřovat se co nejrychleji, zájemce o bydlení může odeslat více rezervací zároveň, a může vás předběhnout jiný majitel.

Jakmile žádost o rezervaci schválíte, zájemci o bydlení začne běžet 24-hodinová lhůta na dokončení smluvního procesu. Ten se skládá z online podpisu smlouvy o pronájmu, nahrání kopie identifikačního průkazu a platbu prvního nájmu. Pokud nejsou tyto kroky splněny během 24-hodinové lhůty, máte právo celou rezervaci stornovat a uvolnit si tak bydlení okamžitě do inzerce. 

Po dokončení smluvního procesu se smlouva o pronájmu stává platnou a závaznou pro obě strany se všemi právy i povinnostmi. Jakékoliv změny (ať už doplnění informací do smlouvy, prodloužení či dřívější ukončení) je nutné odsouhlasit protistranou.

Součástí smlouvy o pronájmu je také rozpis nájmů spolu s termíny splatností. Každý nájem je nájemníkem hrazen na sběrný účet Flatio, ze kterého je částka snížená o provizi za zprostředkování (aktuální výše provize je 7,5 % + DPH 21 %) odeslána následující pracovní den na váš bankovní účet (výjimku tvoří přeposlání prvního nájmu, viz níže). 

Dokončený smluvní proces znamená také zveřejnění kontaktů na nájemníka, se kterým je nutné domluvit se na předání bydlení. Při předání bydlení nezapomeňte na podpis předávacího protokolu a zdokumentování bydlení s pomocí fotografií. Po nastěhování nájemníka do vašeho bydlení přeposíláme první nájem automaticky po 7 dnech ode dne počátku smlouvy o pronájmu. 

Během pobytu nájemníka ve vašem bydlení mohou nastat různé situace, proto doporučujeme být s vaším nájemníkem v kontaktu, pokud nějaká neočekávaná situace nastane. V každém případě je vám 5 pracovních dní v týdnu k dispozici Flatio Zákaznická podpora, která obě strany nasměruje ke správnému řešení vzniklé situace.

V den ukončení smlouvy o pronájmu a tedy i vystěhování nájemníka z vašeho bydlení doporučujeme převzít bydlení osobně zpět, aby mohlo dojít k okamžité kontrole celého bydlení a podpisu přebíracího protokolu včetně zaznamenání všech důležitých informací (například vzniklých škod a jejich kompenzací) a zdokumentování bydlení s pomocí fotografií.

Po ukončení pronájmu je vhodné nájemníka ohodnotit a v neposlední řadě připravit bydlení pro dalšího nájemníka. V tento moment také doporučujeme překontrolovat (a aktualizovat) údaje ve vaší nabídce, aby další rezervace odpovídaly jak vašim požadavkům, tak požadavkům zájemců o bydlení.

Byl tento článek přínosný?